Skip to main content

College van Diakenen

Diaconie is dienst aan mensen, door christenen verricht uit liefde voor God.
Het diaconale werk, waarbij mensen omzien naar elkaar, is één van de taken van de Magnuskerkgemeente.
Diaconie bestaat al heel lang en is daarmee ook in onze kerk één van de oudste instellingen ten behoeve van mensen in noodsituaties. Tegenwoordig zijn er veel taken bijgekomen. De diaconie van de Magnuskerk ondersteunt diverse projecten, zowel dichtbij als ver weg. Het gaat om de verbetering van de positie van mensen in knelsituaties. Kerk in Actie, is met zijn vele projecten, één van de organisaties waar veel mee wordt samen gewerkt.

De hulp kan materieel en sociaal-maatschappelijk zijn. Steun en ondersteuning kan geboden worden aan thuis- en daklozen, migranten en andere mensen op of onder het bestaansminimum. Mantelzorg en werkzaamheden vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO) komen steeds vaker voor.

Met andere kerken in de gemeente Aa en Hunze verspreiden wij kerstpakketten, in overleg met de stichting 'De arme kant', gevestigd in Gieten.
Daarnaast werken we samen met vijf kerken in Zuidlaren waarvoor we maandelijks acties houden, voor de voedselbank in Zuidlaren.


Bankrekeningnr: NL19 RABO 0302903941