• Start
  • Wijkraad
  • Wijkraad

Wijkraad Laarkerk

Naam:  Telefoon: E-mail:
Voorzitter:  
K. van der Velden 050 409 6043 voorzitter@laarkerk.nl
     
Scriba:    
 K. van der Velden a.i.  050 409 6043 scriba@laarkerk.nl
     
Accessor:  
W. Neutel 050 230 7949 assessor@laarkerk.nl
     
Voorzitter college van kerkrentmeesters:    
J.H. Denkema 050 409 0343 voorzittercvk@laarkerk.nl
     
Voorzitter college van diakenen:    
W. Vrieling 050 409 1202 voorzittercvd@laarkerk.nl
     
Predikant:    
ds. W.H. Slob 050 409 5164 wouterslob@laarkerk.nl
     
Wijkraad, overige leden:    
Predikant:    
ds. J. van Slooten 06-22812197 jellevanslooten@laarkerk.nl
     
Voorzitter commissie eredienst:    
G. van der Bleek 050 534 2212 voorzittereredienst@laarkerk.nl
     
Ouderling sectie Zuid:    
M. Hulsegge   laarkerkwijkzuid@pknanloozuidlaren.nl 
     
Ouderling sectie West:    
C. Verburg-Broersma 050 409 2522 ouderlingsectiewest@laarkerk.nl
     
Ouderling sectie Centrum:    
G. Breukelman 050 409 4407 ouderlingsectiecentrum@laarkerk.nl
     
College van Diakenen:    
J.S. van der Borg 050 409 4261 jaapvanderborg@laarkerk.nl
     
Ouderling jeugd:    
E. Kroon 06 5555 1191 estherkroon@laarkerk.nl
     
Notulist wijkraad:    
Willa Mulder   notulist@laarkerk.nl
     
Overige ouderlingen:    
Jeugdouderling:    
Vacant  
     
Ouderling sectie centrum:    
J.H.M Verspuij-Visser 050-3643177 margreetverspuijvisser@laarkerk.nl
     
Senioren ouderlingen: 06-38225989
H. Bakker 06-38225989 hettebakker@laarkerk.nl
J. Jonkers 0592-580705 janjonkers@laarkerk.nl
I. Ridderbos-Huizenga 050-4093166 inaridderboshuizenga@laarkerk.nl

 


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren