Skip to main content

Wijkraad Laarkerk

 

Naam:  Telefoon: E-mail:
Voorzitter:  
T. van der PLoeg 050 409 4525 voorzitter@laarkerk.nl
     
Scriba:    
W. Mulder 050 409 1202 scriba@laarkerk.nl
     
Voorzitter college van kerkrentmeesters:    
P. Hu 050 364 6083 voorzittercvk@laarkerk.nl
     
Voorzitter college van diakenen:    
W. Vrieling 050 409 1202 voorzittercvd@laarkerk.nl
     
Predikant:    
ds. J. van Slooten 06-2281 2197 jellevanslooten@laarkerk.nl
     
Wijkraad, overige leden:    
     
Voorzitter commissie eredienst:    
G. van der Bleek 050 534 2212 voorzittereredienst@laarkerk.nl
     
Ouderling sectie Zuid:    
Vacant   laarkerkwijkzuid@pknanloozuidlaren.nl 
     
Ouderling sectie West:    
C. Verburg-Broersma 050 409 2522 ouderlingsectiewest@laarkerk.nl
     
Ouderling sectie Centrum:    
Triny van der ploeg 050 409 4525 ouderlingsectiecentrum@laarkerk.nl
Wieke huisma    
     
Ouderling jeugd:    
Vacant    
     
Notulist wijkraad:    
Vacant    
     
Overige ouderlingen:    
Jeugdouderling:    
Vacant  
     
Senioren ouderlingen:  
H. Bakker 06 38225989 hettebakker@laarkerk.nl
J. Jonkers 0592 580705 janjonkers@laarkerk.nl