• Start
 • Wijkraad
 • Pastorale teams

Pastorale teams

Sectie Centrum

 

Predikanten Ds. J. van Slooten
de Pieterberg 16
9431 DC Westerbork
E-mail
0593 333 179
  Ds. W.H. Slob
Het Oelbred 7
9472 WK Zuidlaren
E-mail
050 409 5164
Ouderling R. Dijkema - Koekoek E-mail


De taken van de leden zijn:

 • bezoeken van gemeenteleden in de wijk
 • bezoeken van nieuw-ingekomenen
 • bezoeken bij feestelijke aangelegenheden
 • bezoeken bij ziekte, ouderdom ed
 • verzorgen van kerstattenties in samenwerking met Magnuskerk en Dorpskerk
 • het organiseren van activiteiten in de wijk, zoals het “happen en stappen” en de nieuwjaarsreceptie samen met de Dorpskerk. 
De taken van de ouderling zijn:
 • meedenken en uitstippelen van beleid voor onze gemeente  en de uitvoering daarvan
 • participeren in het overleg van het pastorale team
 • meewerken in de eredienst
 • zorg voor de leden van het pastorale team.
Predikant Ds. J. van Slooten
De Pieterberg 16
9431 DC Westerbork
E-mail
0593 333 179
Ouderling C. Verburg-Broersma E-mail

De taken van de leden zijn:

 • bezoeken van gemeenteleden in de wijk
 • bezoeken van nieuw-ingekomenen
 • bezoeken bij feestelijke aangelegenheden
 • bezoeken bij ziekte, ouderdom ed
 • verzorgen van kerstattenties in samenwerking met Magnuskerk en Dorpskerk
 • het organiseren van activiteiten in de wijk, zoals het “happen en stappen” en de nieuwjaarsreceptie samen met de Dorpskerk. 
De taken van de ouderling zijn:
 • meedenken en uitstippelen van beleid voor onze gemeente  en de uitvoering daarvan
 • participeren in het overleg van het pastorale team
 • meewerken in de eredienst
 • zorg voor de leden van het pastorale team.
© 2017 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.