• Start
  • Wijkraad
  • Moderamen

Moderamen

Naam:  Telefoon: E-mail:
Voorzitter:  
K. van der Velden 050 409 6043 voorzitter@laarkerk.nl
     
Scriba:    
 K. van der Velden a.i. 050 409 6043 scriba@laarkerk.nl
     
Accessor:    
W. Neutel 050 230 7949 assessor@laarkerk.nl
     
Voorzitter college van kerkrentmeesters:    
J. Denkema 050 409 0343 voorzittercvk@laarkerk.nl
     
Voorzitter college van diakenen:    
W. Vrieling 050 409 1202 voorzittercvd@laarkerk.nl
     
Predikant:    
ds. W.H. Slob 050 409 5164 wouterslob@laarkerk.nl

Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren