Skip to main content

College van Kerkrentmeesters

Het college heeft de zorg over de financiën van de kerkelijke gemeente. Dit betekent onder anderen het financieel ondersteunen van de diverse activiteiten die plaats vinden in en rond de kerk, zoals het pastoraat en het jeugdwerk. Het ondersteunt ook de activiteiten van de verschillende commissies.

Uiteraard valt het onderhoud van de kerk en het onderhoud en de exploitatie van het kerkelijk centrum “De Meent” ook onder verantwoording van het college, evenals de ledenadministratie.
Na afloop van het jaar wordt een financieel overzicht opgesteld waarin een verantwoording is opgenomen van de bezittingen en schulden en de exploitatie ( de jaarrekening).

Daarnaast wordt eens per jaar een begroting voor het nieuwe jaar opgesteld, die tevens dient als basis voor de jaarlijks in januari te houden Actie Kerkbalans.

Een samenvatting van de jaarrekening en van de begroting wordt gepubliceerd in Samenklank. De volledige versie van deze stukken kan bij de voorzitter (voorzittercvk@laarkerk.nl) worden opgevraagd.

De jaarrekening wordt door de kerkrentmeesters toegelicht op een gemeenteavond, waar ook nog gelegenheid is om desgewenst vragen te stellen over de begroting.

Het bankrekeningnummer van de kerk is: NL65RABO0376081465

Onkosten gemaakt? Gebruik onderstaand formulier om deze te declareren:
pdfDeclaratieformulier onkosten laarkerk zuidlaren.pdf