• Start
  • Wijkraad
  • Moderamen

Moderamen Dorpskerk

 

Voorzitter Vacant  
Scriba

R. Nijmeijer
Postadres scriba
Kerkbrink 46
9471 AL Zuidlaren

E-mail
050 409 1814

Voorzitter
college
Kerkrentmeesters
H. Haan
 

E-mail

Vertegenwoordiger 
college
Diakenen
B. Thije

E-mail
Assessor B. Thije E-mail
Predikant ds. R.J. ten Have
Domineeskamp 11
9471 BG Zuidlaren
E-mail
050 409 1764
© 2017 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.