• Start
  • Wijkraad
  • Moderamen

Moderamen Dorpskerk

Naam: Telefoon: E-mail:
Voorzitter:    
R.J ten Have
Domineeskamp 11
9471 BG Zuidlaren
050 409 1764 rjtenhave@pknanloozuidlaren.nl
     
Scriba:    
R. Nijmeijer
Postadres scriba
Kerkbrink 46
9471 AL Zuidlaren 
050 409 1814 dorpskerk-scriba@pknanloozuidlaren.nl
     
Voorzitter college van Kerkrentmeesters:    
H. Haan  050 409 5452 hhaan@pknanloozuidlaren.nl
     
Diakenen:    
B. Thije 050 409 4621 bthije@pknanloozuidlaren.nl
     
Assessor:    
B. Thije 050 409 4621 bthije@pknanloozuidlaren.nl

 

© 2017 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.