• Start
  • Wijkraad
  • Diaconie

Diaconie

 

Voorzitter B. Thije E-mail
Secretaresse 

D. van der Schuur
Postadres diaconie
Kerkbrink 46
9471 AL  Zuidlaren

E-mail

Penningmeester W. Zuidersma E-mail
Leden J. Bakker E-mail
  R. Boes E-mail
  G. Denekamp E-mail
  D. Broeksma E-mail

Diaconie wat betekent dat eigenlijk? Diaken komt van het Griekse woord Diakonos en dat betekent ‘dienaar’. Het is al een zeer oud ambt in de kerk en voert terug naar de Bijbel. In Handelingen 6 is terug te lezen dat de hulp aan arme weduwen in de christengemeente in Jeruzalem niet goed verliep, en de apostelen daar zelf niet voldoende tijd voor hadden. De christelijke gemeente besloot zeven mannen te kiezen die de zorg voor de armen moesten vormgeven. Zij verzamelden middelen voor de armen en deelden die uit aan hen die dat nodig hadden.

De armenzorg is in Nederland in de loop der tijd veranderd maar een ding blijft centraal: wij zamelen gelden in zodat hulp kan worden geboden aan mensen die dat nodig hebben. Deze hulp bieden wij soms ver weg zoals in de derde wereld maar ook dichtbij in Nederland of zelfs in de omstreken van Zuidlaren. Want armoede is overal. Daarnaast helpt de diaken mee tijdens de viering van het Heilig Avondmaal om ook hier de verdeling van brood en wijn goed te laten verlopen. Telkens wanneer het Heilig Avondmaal wordt gevierd ziet u de wezenlijke rol van de diaconie terug.

Wilt u meer informatie over de diaconie dan kunt zich wenden tot de secretaresse van de diaconie mw. D. van der Schuur, tel 050 409 4087 of E-mail

Tags: Dorpskerk .

© 2017 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.