• Start
  • Wijkraad
  • Diaconie

College van Diakenen

 Naam: Telefoon: E-mail:
 Voorzitter:    
 B. Thije  050-4094621  bthije@pknanloozuidlaren.nl
     
Secretaris:    
D. van der Schuur-Schuil 050-4094087 dvanderschuur@pknanloozuidlaren.nl
     
Penningmeester:    
J. Bakker  050-8222875 jbakker@pknanloozuidlaren.nl
     
Leden:    
J.R. Boes 06 2127 5008 rboes@pknanloozuidlaren.nl
M. Apeldoorn 06-3152 4489 m.apeldoorn@pknanloozuidlaren.nl
G. Denekamp 050 409 5398 gdenekamp@pknanloozuidlaren.nl
C. van der Kruk 050 318  2381 c.vanderkruk@pknanloozuidlaren.nl

De armenzorg is in Nederland in de loop der tijd veranderd maar een ding blijft centraal: wij zamelen gelden in zodat hulp kan worden geboden aan mensen die dat nodig hebben. Deze hulp bieden wij soms ver weg zoals in de derde wereld maar ook dichtbij in Nederland of zelfs in de omstreken van Zuidlaren. Want armoede is overal. Daarnaast helpt de diaken mee tijdens de viering van het Heilig Avondmaal om ook hier de verdeling van brood en wijn goed te laten verlopen. Telkens wanneer het Heilig Avondmaal wordt gevierd ziet u de wezenlijke rol van de diaconie terug.


Wilt u meer informatie over de diaconie dan kunt zich wenden tot de secretaresse van de diaconie mw. D. van der Schuur, tel 050 409 4087 of E-mail

Dorpskerk


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2020 PKN Anloo - Zuidlaren