Skip to main content

Veilig kerkenwerk

vertrouwenspersoon jeugdwerk pkn anloo zuidlarenVeilig kerkenwerk
Ook binnen PKN Anloo - Zuidlaren hebben we aandacht voor veilig kerkenwerk. Je moet er niet aan denken: (seksueel) misbruik in het kerkenwerk. De wereld staat ineens op zijn kop. Misbruik van kinderen, jongeren en volwassenen raakt onze diepste emoties en geeft een gevoel van onmacht. Het liefste denken we er niet te veel over na. We willen allemaal prettig en veilig kerkenwerk. En we hebben het beste met de gemeenteleden voor. Toch helpt het juist wél om na te denken over de veiligheid ook in ons kerkenwerk. Om ellende te voorkomen.

JOP, de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, heeft een stappenplan ontwikkeld voor plaatselijk veilig jeugdwerk. Dit stappenplan volgen we. Het is te vinden op de website van JOP (klik hier )

Binnen PKN Anloo - Zuidlaren hebben we een vertrouwenspersoon gevonden van buiten onze gemeentes. Het gaat om de heer Albert Weemstra. Wanneer er behoefte is aan een vertrouwelijk gesprek in relatie met veilig jeugdwerk, dan kan contact met hem gezocht worden. Zijn contactgegevens zijn:
Telefoonnummers: 0592-544268 of 06-37199723
Mailadres: aweemstra@gmail.com

Daarnaast is er ook een landelijk adres waar meldingen over (seksueel) misbruik in het kerkenwerk gemeld kunnen worden. Dit betreft mevr. Lenny van den Brink van de organisatie SMPR. (Klik hier)
Telefoonnummer: 030-3038590

SMPR, meldpunt seksueel misbruik in de kerk
De laatste decennia is er veel bekend geworden over grensoverschrijdend gedrag in pastorale en kerkelijke gezag relaties. Ook willen we voor de jeugd een veilig huis zijn waar iedereen zich veilig weet. Niet alleen de relatie tussen leiding en jongeren maar ook in de relatie tussen jongeren onderling moet voor een ieder een veilige gevoel geven. Wat voor de één een goede grap is kan voor de ander een bijzonder krenkende en een zeer pijnlijke ervaring zijn. Jongeren onderling maar ook ouderen gaan wel eens te ver in uitspraken en daden. Vroeger wisten we eigenlijk niet hoe we met deze zaken om moesten gaan en werd meestal gekozen voor de makkelijkste oplossing. Maar over het algemeen is de makkelijkste oplossing niet de beste.

Veelal zijn de zaken verkeerd opgepakt en zijn er veelal krampachtig pogingen gedaan om niemand te beschadigen. Er is haast altijd geprobeerd om zaken in den minne te schikken om zodoende de kerk niet in een kwaad daglicht te stellen. Door deze doofpot handelwijze zijn veel mensen voor het leven beschadigd geraakt en velen hebben zich daarom afgekeerd van de kerk. We moeten als kerken grensoverschrijdend gedrag bestrijden en zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Hiervoor hoeven wij niet op nieuw het wiel uit te vinden. Er zijn veel kerkelijke organisaties die protocollen en zeer goede handreikingen om slachtoffer en dader niet onnodig beschadigen, maar wel iedereen recht doen.

Voor seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in pastorale relaties en gezag relaties kunnen we terecht bij de SMPR (meldpunt seksueel misbruik in de kerk). De SMPR is een samenwerkingsverband van acht kerkgenootschappen. Dit meldpunt beschikt over protocollen en heeft ook vertrouwenspersonen in dienst waar men zowel telefonisch als per mail terecht kan. (Klik hier)