Vacaturebank Laarkerk

vacature bank pkn anloo zuidlarenGeacht gemeentelid,

De wijkraad van de Laarkerk heeft ons verzocht om opnieuw een vacaturebank op te zetten.
De wijkraad, commissies en werkgroepen gaan bij ons aangeven wanneer zij nieuwe leden zoeken.
U / jij kunt aangeven welke klus / taak / functie je wilt oppakken.
Een soort van geven en ontvangen, vraag en aanbod.

Dagelijks zijn er veel leden binnen onze gemeente aan het werk.
Naast de predikanten en ons kosters echtpaar ook heel veel andere actieve leden, voor en achter de schermen. Daarvoor dank, want we doen het met elkaar.
Ouderlingen, diakenen, jeugdwerkers, beamerbediendes, EHBO’ers, koffieschenkers, schoonmakers, PP makers, klussers, tuinmannen, KND leiding enz, enz.

Sommige taken doe je een paar jaar, soms doe je een taak voor een langere tijd en soms voor een hele lange tijd. Maar soms is het goed om een taak over te dragen aan een nieuwe lichting.
Het doel van de vacaturebank is tweeledig:
- Op deze manier willen we ervoor zorgen dat iedereen de kans krijgt een taak te vervullen
- We willen op deze manier voorkomen dat mensen continue worden benaderd voor een taak in de kerk

Hoe werkt de vacaturebank?
Commissies en werkgroepen geven aan wanneer er een vacature ontstaat binnen de betreffende groep. Hierbij geven ze een beeld van wat de taak inhoud en wat iemand zou moeten doen.

De vacature bank weet van de gemeenteleden welke taken ze zouden willen vervullen. Op deze manier kijkt de vacature bank welke taak voor wie geschikt zou kunnen zijn en koppelt dit terug naar de betreffende commissie/werkgroep.

Hoe kunt u helpen?
Door het formulier in te vullen, klik op 'Online formulier'

vacature bank pkn anloo zuidlaren

We rekenen op uw medewerking.

Voor meer informatie: vacaturebank@pknanloozuidlaren.nl

Hartelijke groet,
Aline Sikkema
Harry Ridderbos
Wilma de Groot
Wout Neutel


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren