Skip to main content

Over ons

Wat doen we?
Jeugdkerk U-nited organiseert diensten waar op een eigentijdse manier jongeren kunnen kennismaken met het christelijk geloof. We willen dat de diensten van U-nited een plek zijn waar ruimte is om kritische vragen te stellen. Elke dienst heeft een ander thema, van het milieu tot het Bijbelboek Spreuken. We vragen ons dan steeds af wat de bijbel daarover te zeggen heeft en wat we daar nu in deze tijd mee kunnen. Naast een praatje over het thema is er ook een Bijbelcolumn. Er is ook een sketch waarin het thema op humoristische wijze aan de kaak wordt gesteld en er worden veel hedendaagse liederen gezongen. Maar er is ook ruimte voor andere elementen: een videoclip, een quiz en ga zo maar door. Dus kom langs en laat je verassen!

Visie U-nited
"U-nited wil samen met jongeren het geloof ontdekken. We willen ruimte bieden om twijfel uit te spreken, vragen te stellen en om in vertrouwen de discussie aan te gaan. Centraal staan onze diensten, die we op een zelfstandige manier vorm geven en waarin leren en gezelligheid voorop staan." 

Waarom?
Jongeren denken vaak dat het geloof ouderwets, achterhaald en saai is. Wij willen laten zien dat het ook anders kan. Het geloof is niet iets van vroeger, we kunnen er nog steeds wat mee en de bijbel heeft nog steeds veel wijsheid te bieden, ook over de thema’s van nu.

Voor wie?
Jeugdkerk U-nited richt zich op jongeren tussen de 15 en 25 jaar, maar iedereen is welkom!

Wanneer? 

Datum Spreker Thema Bijzonderheden 
Zondag 11 maart 2018 Da. de Boer  Werk/school en je leven  
Zondag 08 april 2018 Marnix Niemeijer  Gerechtigheid  
Zondag 13 mei 2018 U-nited leden  Thema van deze dienst   wordt nog bekend gemaakt  
Zondag 10 juni 2018 Wouter Slob Ambtsdragers

                                                 

                                                 

Waar?

De jeugddiensten vinden plaats in de kerkzaal van de Laarkerk, Stationsweg 159 in Zuidlaren.

united@pknanloozuidlaren.nl

11-12-2016