Synagogelezing

synagoge lezing pkn anloo zuidlarenDe werkgroep Kerk en Israël Groningen Drenthe organiseert ook dit jaar weer haar jaarlijkse Synagogelezing. Deze zal dit jaar gehouden worden op donderdag 10 oktober in de synagoge te Zuidlaren. Aanvang 20.00 uur. (kosten € 8,00) De inleider is Dr. P.B. (Bärry) Hartog, sinds 2016 werkzaam aan de PTHU Groningen. Hij doceert onder andere Bijbelse Theologie en houdt zich onderzoekmatig bezig met vroeg Joodse en Hellenistische tekstwetenschap en met Joodse, christelijke en Griekse-Romeinse reisverslagen.

Het thema is: Bijbel in Beweging: wat de Dode Zee-rollen ons leren over de Bijbel. In deze lezing staan de Dode Zee-rollen, gevonden tussen 1947 en 1956 in verschillende grotten in en rond Qumran, centraal. Wat kunnen wij uit deze geschriften leren over de manier waarop in het vroege Jodendom (200 v.Chr. - 70 n.Chr.) met de Joodse Schrift werd omgegaan? Hoe werd de tekst van de Hebreeuwse Bijbel overgeleverd en was de rol van schrijvers in dat proces? Hoe begrepen de auteurs van de Dode Zee-rollen gezaghebbende teksten? Na een korte inleiding op de Dode Zee-rollen bespreekt hij aan de hand van deze geschriften verschillende thema’s die in hedendaagse theologische discussies een rol spelen, zoals de tekstgeschiedenis van de Hebreeuwse Bijbel, de vraag naar een open of gesloten canon, de rol van lezers/uitleggers in het hermeneutische proces en de verbanden tussen het Oude en Nieuwe Testament in de christelijke Bijbel. Zo hoopt hij te laten zien dat de Dode Zee-rollen ons uitdagen om op nieuwe manieren na te denken over de Bijbel en zijn Joodse achtergrond.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren. Opgave kan bij de secretaris van de Classicale Werkgroep: synagogelezing@pknanloozuidlaren.nl.
Datum: 10 oktober
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: Synagoge Zuidlaren, Zuiderstraat 1, 9471 KJ Zuidlaren.


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2019 PKN Anloo - Zuidlaren