Skip to main content

ds. Jelle van Slooten

Mijn naam is Jelle van Slooten. Ik ben geboren op 16 juli 1959 op Urk. Sinds 29 januari 2012 ben ik als fulltime predikant verbonden aan de Laarkerk. Hiervoor was ik bijna zeven en een half jaar predikant in Westerbork. Ik ben als predikant begonnen in Zoutkamp. Daar heb ik bijna zes jaar de gemeente mogen dienen.

Ik heb theologie gestudeerd aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Kampen (ThUK) en aan de Universiteit van Amsterdam (UVA).
Vanwege bovenplaatselijk werk ben ik voorzitter van de Classicale Werkgroep Kerk & Israël Groningen-Drenthe, Ambassadeur van de Raad van Kerk en Israël voor Groningen Drenthe, lid van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël van de PKN en lid van het OJEC (Overlegorgaan Joden en Christenen).

Naast mijn predikantschap probeer ik vrijwilligerswerk te doen.

Ik ben getrouwd met Feikje. We hebben twee kinderen: Habo en Sarah. Wij wonen sinds 2017 met veel plezier in Zuidlaren.
Als ik voorga in de Laarkerk stuur ik een Eredienst nieuwsbrief rond. U kunt zich hier aanmelden via de knop Eredienst nieuwsbrief.

ds. J. van Slooten
Domineeskamp 9
9471 BG Zuidlaren
06-22812197
jellevanslooten@planet.nl