• Start
  • Oecumenische bijbelkring

Oecumenische Bijbelkring

oecumenische bijbelkring pkn anloo zuidlaren

Deze groep mag zich na bijna dertig jaar nog steeds verheugen in een groot aantal deelnemers. Sommigen hebben er zelfs de gang uit omliggende plaatsen voor over om deze bijeenkomsten bij te wonen. Dat zegt wel iets over de deelnemers en over de inhoud van de gesprekken! Het is de bedoeling om dit seizoen het boek ‘Liberaal christendom’ te behandelen. Zoals inmiddels gebruikelijk zullen alle predikanten bij toerbeurt hun medewerking verlenen. In de maand november zal pastoor Tolboom van de Franciscus-parochie gedurende twee bijeenkomsten in het bijzonder aandacht besteden aan vragen rond de RK traditie.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdagochtend 6 oktober om 9.30 uur in de Zijbeuk, Kerkbrink 44, tegenover de Dorpskerk. Ds. Slob is dan de gespreksleider. Naast de vertrouwde deelnemers aan deze kring zijn nieuwe gezichten uiteraard ook van harte welkom!
Informatie en opgave bij ds. Wouter Slob, 050 409 5164 of e-mail whslob@pknanloozuidlaren.nl

© 2017 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.