• Start
  • Oecumenische bijbelkring

Oecumenische Bijbelkring

oecumenische bijbelkring pkn anloo zuidlaren

Deze groep mag zich na bijna dertig jaar nog steeds verheugen in een groot aantal deelnemers. Het is de bedoeling om de eerste bijeenkomsten te gebruiken om de behandeling van het boek ‘Liberaal christendom’ af te ronden. Daarna zal worden geïnventariseerd welke onderwerpen in het vervolg van het seizoen nog meer aan bod kunnen komen. Zoals inmiddels gebruikelijk zullen alle predikanten bij toerbeurt hun medewerking verlenen.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdagochtend 5 oktober om 9.30 uur in de Zijbeuk, Kerkbrink 44, aan het eind van de Domineeskamp. Ds. Robert-Jan ten Have is dan de gespreksleider. Naast de vertrouwde deelnemers aan deze kring zijn nieuwe gezichten uiteraard ook van harte welkom!
Informatie en opgave bij ds. Robert-Jan ten Have, 050 409 1764 of rjhave@pknanloozuidlaren.nl

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.