• Start
  • November luthermaand

November luthermaand

november luther maand pkn anloo zuidlarenReformatielezing I: Voorlopers van de Reformatie.
De Reformatie heeft een lange voorgeschiedenis. In ons land is dat bv. de beweging van de Moderne Devotie, die Erasmus heeft beïnvloed. Aandacht wordt besteed aan deze en andere bewegingen die vooraf gingen aan de Reformatie en hun invloed tot op vandaag doen gelden.

Datum: 1 november
Locatie: de Meent
Aanvang: 20.00 uur

 

luther maand pkn anloo zuidlarenReformatielezing II: 500 Jaar Reformatie. Een balans.
De Reformatie die Luther in gang heeft gezet, heeft een grote invloed (gehad?) op de cultuurfilosofische geschiedenis van Noordwest Europa. Tegenwoordig leven we in het tijdperk van de oecumene. Hoe kunnen we in dat licht de erfenis van de Reformatie van Luther waarderen?

De lezingen worden verzorgd door ds. Bert Altena, predikant te Vries.

Datum: 8 november
Locatie: de Meent
Aanvang: 20.00 uur

Opgave voor een of beide avonden graag bij: Marian Edens, 0592 271248 of medens@pknanloozuidlaren.nl

 

Luthers relatie tot de Joden pknanloo zuidlarenSynagogelezing: Luthers relatie tot de Joden
Tijdens deze bijeenkomst gaat prof. dr. Hans-Martin Kirn uitvoerig in op de – soms moeizame – relatie van Luther tot de Joden. De spreker is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Protestantse Theologische Universiteit (standplaats Groningen) en expert op het gebied van joods-christelijke relaties.

U bent op donderdag 2 november van harte welkom in de synagoge van Zuidlaren, Zuiderstraat 1.

De avond begint om 20.00 uur en kost 7 euro per persoon. Omdat de capaciteit beperkt is, doet u er goed aan een plaats te reserveren via de website www.kerkenisraelgroningendrenthe.nl of 0521 590 663.

 

han wilmink luther maaltijd pkn anloo zuidlarenLuthermaaltijd: vrijdag 10 november


Wegens persoonlijke omstandigheden gaat de Luthermaaltijd op vrijdag 10 november niet door.


Proef en beleef Luther door een bijzonder diner onder leiding van de landelijk bekende ‘kookdominee’ Han Wilmink.  Van Luther is bekend dat hij van stevig tafelen hield.  In dit Lutherjaar willen we samen een 5-gangen diner bereiden in de stijl van de grote reformator. Luther diende ook graag geestelijk voedsel op. Zijn Tischreden, tafelpraat zijn vermaard.  Op diverse momenten tijdens de maaltijd zal hieruit worden geciteerd. Het is de bedoeling dat wij na afloop met een schat aan nieuwe smaken en ervaringen huiswaarts gaan.  Na de ontvangst met een drankje en hapje gaan we aan de slag om het diner te bereiden. De kookdominee assisteert op pollepelafstand.

Bij het menu kunt u een heerlijk wijnarrangement drinken van drie glazen tegen kostprijs, à 5 euro per persoon. U kunt ervoor kiezen alleen te komen eten en het koken aan anderen te laten; wel zijn er ongeveer 15 vrijwilligers nodig om mee te helpen met het koken van de maaltijd.

Ontvangst kokers om 16.00 uur (liefst 15 vrijwilligers)
Diner om 18.45 uur

Afsluiting: ca. 21.30 uur
Max. aantal deelnemers: 40
Plaats: de Meent

Han Wilmink is predikant van de Gereformeerde Kerk (PKN) in Wezep/Hattem en auteur van de boeken ‘Bijbels Culinair’ (4 e druk), ‘Koken met Passie’ (2009) en ‘Aan tafel! Koken met groepen’ (nov. 2011, PKN uitgave).  Eind april  2015 verscheen zijn laatste boek over keuken en cultuur van de Amish: ‘De smaak van de Amish’.  Zijn boeken zijn op deze avond gesigneerd te koop. 

Kosten van deze maaltijd: € 20 p.p.; incl. wijnarrangement: € 25.
Kinderen beneden de 18 jaar 10 p.p.  Opgave en dieetwensen bij Marian Edens, 0592 271248 of medens@pknanloozuidlaren.nl.  Aanmelding graag vóór 1 november, dit in verband met de voorbereiding van de avond.

 

luther film pkn anloo zuidlarenFilm: Luther
Onder regie van Eric Till is in 2003 een film over het leven van Luther uitgebracht. Begonnen als monnik, liep Luther steeds meer tegen kerkelijke vragen aan. Met name de rol van de aflatenhandel was hem een doorn in het oog. Toen hij daarover zijn beroemde 95 stellingen aan de kerkdeur van Wittenberg spijkerde, bleek dat de lont in het kruitvat te zijn. De onvrede met de kerk leefde veel breder en Luther vond veel herkenning. Het conflict met de kerk verscherpte en zou uiteindelijk tot de protestantse kerken leiden. In de Luthermaand een mooie film om eens te belijken. 

Datum: 24 november
Aanvangstijd: 18.00 uur met een gezamenlijke maaltijd
Locatie: de Meent
Begeleiding: ds. Wouter Slob

 

hier sta ik Dansen en vechten met Luther pkn anloo zuidlarenTheateravond: ‘Hier sta ik. Dansen en vechten met Luther’
Ter gelegenheid van de opheffing van de huidige classis Assen van de Protestantse Kerk wordt in het kader van het Luther-jaar deze voorstelling over Luther gegeven. Ruim een uur neemt theatermaker en theoloog Kees van der Zwaard u mee in de persoon van Luther – een monoloog over vriendschap en verraad, God en het geweten, de duivel en de vrije wil, voortgedreven door het verlangen naar wat ooit genade werd genoemd. Voor meer informatie: www.keesvanderzwaard.nl/hier-sta-ik.

Opgave is niet nodig. Na afloop is er een hapje en een drankje.

Datum: 30 november
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Kerkelijk Centrum ‘Op de Helte’, Touwslager 125, 9301 BJ Roden
Informatie: www.classis-assen.nl 
 

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.