Skip to main content

Wat is FairTrade Kerk?

FairTrade Kerk is een eervolle titel die aangeeft dat een kerk bijzonder veel aandacht besteedt aan FairTrade. 

De 3 criteria voor kerken
Een kerk moet aan drie criteria voldoen om de titel FairTrade Kerk te verdienen.

Gebruik van FairTrade producten
1. De kerkgemeenschap gebruikt FairTrade koffie en thee bij vergaderingen en bijeenkomsten van de kerk
2. De kerkgemeenschap stelt deze producten ook beschikbaar bij activiteiten van derden in de eigen gebouwen
3. De kerkgemeenschap streeft ernaar het gebruik van FairTrade producten uit te breiden.

Communicatie over FairTrade
• De kerkgemeenschap brengt FairTrade onder de aandacht bij haar eigen mensen via haar reguliere communicatie-uitingen.
• Als de titel FairTrade Kerk wordt toegekend, maakt de kerk dat aan haar achterban bekend.

Acties over FairTrade
• De kerk probeert de betrokkenheid van haar achterban bij FairTrade te vergroten.
• De kerk besteedt aandacht aan FairTrade tijdens diverse activiteiten, zoals toerustings- en bezinningswerk, in gespreksgroepen en in bepaalde bijzonder toepasselijke periodes van het kerkelijk jaar zoals de vasten- of adventstijd.
• De Magnuskerk gemeenschap streeft ernaar om de FairTrade campagne ook buiten de eigen kerk te verspreiden.

Magnuskerk
Sinds september 2011 mag de Magnuskerk zich officieel FairTrade Kerk noemen. De landelijke beoordelingscommissie heeft de criteria beoordeeld waaraan wij moesten voldoen en wij hebben hier ruimschoots aan voldaan!
De volgende stap is alle bezoekers van de kerk bewust maken van het werk van FairTrade en zorgen voor een op nog grotere schaal gebruik van de producten. De producent en zijn familie, die een eerlijke en constante prijs krijgen, zijn daarmee geholpen!
U kunt meehelpen!