Skip to main content

Uit de Torenkamer

Terugblik bezinningsdag wijkraad in het klooster in Ter Apel op 5 november 2016
De wijkraad is voltallig aanwezig in de sacristie van het Klooster “Domus novae lucis” – huis van het nieuwe licht. Een rondleiding toont ons de gescheidenis: bouw vanaf 1465, sinds 1604 protestantse kerk. Het plaatst ons op inspirerende wijze in de setting van de lijn der geschiedenis die mensen met God en elkaar zijn gegaan.
Gonny opent de bezinning met een gedeelte uit de Doornse catechismus met de vraag: ”Waartoe dienen kerkdiensten”. Het zijn “godsdienst-oefeningen” om gemeenschap te beleven en gezamenlijk geloof levend te houden. De verbondenheid met God, met elkaar en met de wereld worden beleefd in het licht van “het visioen dat het anders kan”.
We starten met een wandeling in twee- of drietallen met de gespreksvraag wat voor ons de schat van de Magnuskerk is en wat we zo waardevol vinden dat we het met anderen willen delen. Ook wat we zouden missen als de Magnuskerk er niet meer zou zijn.
Er volgt een waaier aan “schatten”. Samenvattend: verbondenheid in verscheidenheid van zoekende mensen die je anders niet tegen zou komen.
Daarna volgt de bezinning op de vraag “Hoe treden we als kerkgemeenschap (meer) naar buiten. Karin Elema geeft een presentatie over het boek “Kijk, de kerk” – met veel oog voor communicatie. We vragen ons ander andere af: staan we niet teveel in een kring met de ruggen naar buiten? En: weet “buiten” eigenlijk wat er binnen gebeurt?
Samenvatting: Weet waar je voor staat / Ken je doelgroep / Spreek in beelden.
’s Middags buigen we ons over Middelen (mensen en geld). Kees Hielema geeft een presentatie over de financiële situatie in de laatste tien jaar. Conclusie: over nog tien jaar moeten we ons sterk afvragen of we nog kunnen bestaan, als we zo doorgaan. Het wordt echt een klemmend probleem.
Via een werkvorm om ideeën te genereren verzamelen we “post-its” (geeltjes) met bij elkaar 121 ideeën om zuiniger te zijn, meer geld te verkrijgen, het werk onder minder ambtsdragers toch uit te kunnen voeren en ook om minder werk te hebben.
In de komende wijkraad vergaderingen buigen we ons over de uitwerkingen. In ieder geval gaan we de gemeenteleden hierbij betrekken.
Het was een goede en constructieve dag die samenbindend werkte. Eén van ons merkte op: “Gods liefde hing over ons heen”.
Antheunis Janse, scriba