Skip to main content

Themacommissie

De commissie bestaat uit ongeveer vier leden van de kerkelijke gemeente, bijgestaan door de predikante. De leden worden voor één jaar benoemd. In overleg met de partnergemeenten wordt een jaarthema vastgesteld. De commissie organiseert rondom dit thema een aantal activiteiten, die als doel hebben het bevorderen van de onderlinge verhoudingen tussen de leden van de gemeente.