Skip to main content

Commissie Liturgie

De commissie bestaat uit de predikante en een aantal gemeenteleden. Zij heeft als taak het adviseren betreffende liturgische vernieuwingen en de voorbereiding van kerkelijke vieringen, bijzondere diensten, enz.
Voorstellen van de commissie worden besproken tijdens wijkraadsvergaderingen, waarna tevens de mening van de gemeenteleden wordt gevraagd.