Een aantal gemeenteleden houdt zich bezig met het vormen van een symbolische schikking tijdens bepaalde feest- en gedenkdagen.

Vaak kan men met bloemen en andere materialen een beeld creëren wat een aanvulling geeft op het gesproken woord. Zo kan men komen tot een nog diepere betekenis van datgene waar het in wezen over gaat.

  • Advent 2017

    Advent 2017

    Op deze eerste zondag van de advent zien we hoe de profetenmantel de woestijn omarmt. Troost van Godswege. De roep klinkt om een weg te banen door de woestijn, hoop die we ook zien in de tak die uitloopt. Troost als een omarming, woorden van hoop en verwachting, een klein licht dat doorbreekt in het donker, een weg vol belofte.

© 2017 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.