Een aantal gemeenteleden houdt zich bezig met het vormen van een symbolische schikking tijdens bepaalde feest- en gedenkdagen.

Vaak kan men met bloemen en andere materialen een beeld creëren wat een aanvulling geeft op het gesproken woord. Zo kan men komen tot een nog diepere betekenis van datgene waar het in wezen over gaat.

 • Pasen 2017

  Pasen 2017

  Witte Donderdag - Op deze dag staat de voetwassing centraal. De nadruk ligt op het dienen van de ander. In de schikking zien we het in zichzelf gekeerd zijn van de leerlingen verbeeld in de amaryllissen met gekrulde stelen, zij weigeren de dienende taak op zich te nemen maar Jezus gaat in zijn kracht staan en wast hen de voeten. Zetten wij ook een stap naar de ander?
 • Pasen 2017

  Pasen 2017

  Goede Vrijdag - Het kruis staat voor het lijden van Jezus en is omhangen met prikkeldraad waarmee de doornenkroon verbeeld wordt, maar dat ook staat voor de onderdrukking en onvrijheid in onze wereld. De Judaspenning geeft het verraad van Judas voor 30 zilverlingen weer. Na het doven van de Paaskaars wordt een rode roos tegen het kruis gezet en blijft een kleine kaars branden als teken van Gods liefde die nooit dooft.
 • Pasen 2017

  Pasen 2017

  Paaswake - We bevinden ons nog in de schaduw van Jezus’ kruisdood. We lezen verhalen over opstanding. Voorzichtig breekt het licht van Pasen door. Het kruis is omwikkeld met klimop, teken van Gods trouw en doorgaand leven, hetgeen ook in de bloembolletjes en groen mos wordt verbeeld.
 • Pasen 2017

  Pasen 2017

  Paaswake - We bevinden ons nog in de schaduw van Jezus’ kruisdood. We lezen verhalen over opstanding. Voorzichtig breekt het licht van Pasen door. Het kruis is omwikkeld met klimop, teken van Gods trouw en doorgaand leven, hetgeen ook in de bloembolletjes en groen mos wordt verbeeld.
 • Pasen 2017

  Pasen 2017

  Paasmorgen - In de jaarringen in de houtschijven zien we kracht en groei verbeeld. We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer. Gods kracht breekt door het donker van de dood heen, licht raakt ons aan. Kom, sta op deel het leven deel vertrouwen. God van licht en leven in Jezus is de dood overwonnen. In die kracht mogen wij staan.
 • Pasen 2017

  Pasen 2017

  Paasmorgen - In de jaarringen in de houtschijven zien we kracht en groei verbeeld. We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer. Gods kracht breekt door het donker van de dood heen, licht raakt ons aan. Kom, sta op deel het leven deel vertrouwen. God van licht en leven in Jezus is de dood overwonnen. In die kracht mogen wij staan.

© 2017 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.