Skip to main content

Magnusfair

De commissie bestaat uit een aantal gemeenteleden. Zij organiseert elk voorjaar in en rond de Magnuskerk een verkoping van tweede hands spullen, zoals boeken en curiosa enz.

Voor het aanleveren van spullen kijkt u naar de inleverdata op de site en in Samenklank. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met Job de Heer via magnusfair@pknanloozuidlaren.nl

De opbrengsten zijn deels bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw en deels voor een diaconaal project.