Skip to main content

Magnuskerk

kerkbrink 1, 9467 PH Anloo, tevens postadres.

De wekelijkse erediensten vinden plaats op zondagmorgen om 10.00 uur in de Magnuskerk. Samen met de partnerkerken van Zuidlaren wordt een aantal gezamenlijke diensten georganiseerd. Dit betreft o.a. vesperdiensten en jeugddiensten. 

De kerkdiensten worden live uitgezonden en zijn te beluisteren via de deze pagina.

De erediensten worden beschouwd als de kern van het gemeente-zijn, waaromheen zich diverse activiteiten ontplooien. Tijdens de diensten wordt het Woord verkondigd en beluisterd, worden de sacramenten gevierd en vindt de ontmoeting plaats tussen de gemeenteleden onderling. Er wordt gebruik gemaakt van een vaste liturgie. 

Marga de Vries
Tel. 06 2727 2541
mdevries@pknanloozuidlaren.nl

Tienco de Vries
Tel. 06 1094 8399
magnuskerk-scriba@pknanloozuidlaren.nl

Wilma Wieringa
Middenweg 107
9468 GL Annen
Tel. 0592 272 525
magnuskerk-ledenadministratie@pknanloozuidlaren.nl

Marijke Don
Tel. 06 20976887
magnuskerk-kosterij@pknanloozuidlaren.nl