Skip to main content

Magnuskerk

Magnuskerk

kerkbrink 1, 9467 PH Anloo, tevens postadres.

De wekelijkse erediensten vinden plaats op zondagmorgen om 10.00 uur in de Magnuskerk. Samen met de partnerkerken van Zuidlaren wordt een aantal gezamenlijke diensten georganiseerd. Dit betreft o.a. vesperdiensten en jeugddiensten. De diensten in de Magnuskerk worden regelmatig ondersteund door Cantazet

Zes keer per jaar wordt de maaltijd van de Heer gevierd, samen met de kinderen.
De kerkdiensten worden live uitgezonden en zijn te beluisteren via de deze pagina.

De erediensten worden beschouwd als de kern van het gemeente-zijn, waaromheen zich diverse activiteiten ontplooien. Tijdens de diensten wordt het Woord verkondigd en beluisterd, worden de sacramenten gevierd en vindt de ontmoeting plaats tussen de gemeenteleden onderling. Er wordt gebruik gemaakt van een vaste liturgie. 

Lees meer …Magnuskerk