• Start
  • Leerhuis Jodendom-christendom

Leerhuis Jodendom-christendom

als dit uit de hemel is pkn anloo zuidlarenJezus en de schrijvers van het Nieuwe Testament in hun verhouding tot het Jodendom
 

In het komende seizoen gaan we verder met de laatste drie hoofdstukken van het boek van Peter Tomson: Johannes, Brieven van Joodse kerken (Judas, Jakobus, Hebreeën, De openbaring van Johannes en als aanhangsel: de Didachè). De titel van het boek verwijst naar het pleidooi van de Farizeeër Gamaliël om de beweging van Jezus’ volgelingen met rust te laten: ‘Als dit uit God is, kunnen jullie het niet bestrijden’ (Hand.5:39).
Voor nieuwe deelnemers zijn de hoofdstukken digitaal beschikbaar.
Vanaf januari gaan we aan de slag met zgn. ‘Lev-cahiers’. Al meer dan tien jaar werken vele leerhuizen en ‘lerngroepen’ met de zogenaamde Lev-cahiers. Deze cahiers, met een omvang van gemiddeld twintig pagina’s, bevatten studiemateriaal over de Bijbel en Joodse traditie en worden speciaal voor leerhuizen en ‘lerngroepen’ gemaakt. Het materiaal in de Lev-cahiers bestaat voor het grootste deel uit vragen. Vragen bij bijbelteksten, vragen bij teksten uit midrasj en Talmoed, vragen bij teksten uit middeleeuwse en moderne Joodse commentaren én verwerkingsvra¬gen. Alle teksten zijn, in een Ne¬derlandse vertaling, in het materiaal opgenomen. Elk cahier bestaat uit vier hoofdstukken; ieder hoofdstuk is bedoeld voor één studiebijeen¬komst.

We beginnen in januari met het cahier over Abraham. In dit cahier komen enkele gedeelten uit de Abrahamsverhalen aan de orde. Hoofdstuk 1 en 2 gaan over het tweede deel van Genesis 18. In hoofdstuk 1 stellen we de vraag wat nu eigenlijk de zonde van Sodom was en in hoofdstuk 2 onderwerpen we Abrahams pleidooi voor Sodom aan een nader onderzoek. Hoofdstuk 3 en 4 gaan over Genesis 22. In hoofdstuk 3 verkennen we het begrip ‘beproeving’ en in hoofdstuk 4 gaan we na wat de Eeuwige precies van Abraham vroeg.
Informatie en opgave: bij ds. Jelle van Slooten, 0593 333 179 of jvanslooten@pknanloozuidlaren.nl
Data: donderdag 3 november, 17 november, 15 december, 19 januari, 16 februari, 16 maart en 20 april

Locatie: De Meent
Aanvang: 19.30 uur

© 2017 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.