Skip to main content

Leerhuis Jodendom-christendom

Jonathan Sacks Genesis pkn anloo zuidlarenDit komend seizoen lezen we met elkaar het zeer leesbare boek van Jonathan Sacks: Genesis.
In dit wereldwijde standaardwerk bespreekt rabbijn Jonathan Sacks – wie anders dan hij – de belangrijkste Genesisverhalen. Hij leest ze door een groothoeklens: hij legt verbanden met de Tora als geheel, met filosofie en wereldgeschiedenis, en met ons persoonlijke leven. Alle hoofdstukken zijn afzonderlijk te lezen.

GENESIS gaat over de leden van een familie. Ze beginnen een reis die nog steeds voortduurt. Gewone mensen die bijzonder worden door hun bereidheid om G’d te volgen. De familie is de basis van ieders leven. Mensen – toen en nu – doen er ervaring op met relaties, boosheid en vergeving. In Genesis verloopt niets eenvoudig of ideaal. Er zijn spanningen en tegenslagen, maar er is ook liefde en zorg. Familiebanden blijken ook boeiende metaforen te bieden voor de relatie tussen mensen en G’d zelf: vader en kind, bruidegom en bruid, en bovenal blijkt de bijbelse G’d geen abstract begrip maar een persoonlijke, nabije G’d.

GENESIS biedt een levensfilosofie in verhaalvorm. En door de verhalen van Genesis voorafgaand aan het boek Exodus te plaatsen – over de Israëlieten die een natie gaan vormen – vertelt de Tora ons dat het persoonlijke vóór het politieke gaat.
Deelnemers ontvangen een leesrooster voor het Leerhuis na opgave.
Boek: GENESIS, boek van het begin, Jonathan Sacks, Skandalon – 2020, ISBN 978-94-92183-91-0

Data: 26 oktober, 23 november, 21 december, 25 januari, 22 februari, 21 maart.
Plaats: de Meent
Tijd: 19:30-21:30 uur
Informatie en opgave bij ds. Jelle van Slooten, jellevanslooten@laarkerk.nl