Skip to main content

Jaarplan 2016 - 2017 Wijkraad Laarkerk

Laarkerk Zuidlaren (Protestantse gemeente i.w. Anloo-Zuidlaren)
Scriba: H. Buikema 050-4094536
E-mail: hansbuikema@pknanloozuidlaren.nl
Jaarplan Laarkerk 2016 - 2017.
In haar vergadering van 12 december 2016 heeft de wijkraad bijgaand jaarplan voor het huidige seizoen vastgesteld.

Jaarplan Laarkerk 2016 - 2017
In haar vergadering van 12 december 2016 heeft de wijkraad bijgaand jaarplan voor het huidige seizoen vastgesteld.

pdfJaarplan Laarkerk 2016-2017.pdf