Moderamen

Naam:  Telefoon: E-mail:
Voorzitter:  
K. van der Velden 050-4096043 laarkerk-voorzitter@pknanloozuidlaren.nl
     
Scriba:    
H. Buikema 050-4094536 hansbuikema@pknanloozuidlaren.nl
     
Accessor:    
W. Neutel 050-2307949 wneutel@pknanloozuidlaren.nl
     
Voorzitter college van kerkrentmeesters:    
J. Denkema 050-4090343 jdenkema@pknanloozuidlaren.nl
     
Voorzitter college van diakenen:    
W. Vrieling 050-4091202 wvrieling@pknanloozuidlaren.nl
     
Predikant:    
ds. W.H. Slob 050-4095164 whslob@pknanloozuidlaren.nl

© 2019 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.