Skip to main content

Eredienst

De Commissie Eredienst spant zich in om plaats en ruimte te bieden aan een ieder met als doel een open, veelkleurige gemeente waarin de zondagse eredienst het hart van deze gemeente is.

De Eredienst:
De Eredienst is een uitgesproken mogelijkheid om samen een gemeenschap te zijn in bidden, zingen, belijden, Dienst van het Woord en viering van de sacramenten. Hierin weten we ons verbonden door het Woord van God.
• Er is ruimte voor verschillende vieringen.
• Binnen de Eredienst laten we ons leiden door het kerkelijke jaar.
• Een aantal diensten worden in federatief verband gehouden.

Wekelijks wordt er een zondagsbrief uitgegeven met daarin het wel en wee van gemeenteleden, mededelingen en nieuwe activiteiten. U kunt zich hier voor de zondagsbrief aanmelden.

Eredienst Nieuwsbrief: U kunt zich hiervoor opgeven via de knop: Eredienst Nieuwsbrief aan de rechterzijde.