Kerk & Werk

kerk werk pkn anloo zuidlarenOntslagen worden is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van een mens. Dat geldt voor iedereen, maar zeker als je dit op oudere leeftijd overkomt. Velen die op oudere leeftijd ontslagen worden, hebben vaak een langjarig dienstverband bij dezelfde werkgever. Het komt in deze gevallen nogal eens voor dat de ontslagene amper de gelegenheid krijgt om op een goede manier afscheid te nemen van zijn werkomgeving. Ontslagen worden is een ingrijpende gebeurtenis in iemands leven, te vergelijken met iets als echtscheiding of een ernstige ziekte. Dit geld niet alleen voor ouderen maar zeker ook voor jongere mensen. De toch al grote impact van een ontslag kan nog versterkt worden als de motivatie ervan voor de betrokkene vaag blijft.

Ruim 3 jaar geleden las Theun Wijbenga een artikel in een kerkelijke publicatie over een groep mensen die regelmatig bij elkaar kwam en die allen onvrijwillig werkloos waren geworden. Aangezien hem ook iets dergelijks was overkomen en hij wist van enkele anderen dat die in een vergelijkbare situatie verzeild waren geraakt, groeide bij hem het idee om ook in Zuidlaren te onderzoeken of er behoefte was aan een ontmoetingsplek van lotgenoten. Overleg met o.a. ds. Slob leerde dat het de moeite waard was om het te proberen. In de afgelopen drie jaren is er maandelijks in de Laarkerk een bijeenkomst van deze gespreksgroep geweest onder begeleiding van ds. Wouter Slob.

Theun heeft in de vergadering van de federatieraad van 17 september een korte inleiding over deze groep gehouden. Kernpunt in zijn verhaal is dat het voor de deelnemers bovenal belangrijk is om je verhaal te kunnen doen en gehoor te vinden bij andere ervaringsdeskundigen. Het helpt om je leven opnieuw op de rails te krijgen. Naast het delen van je ervaringen en de daarbij behorende emoties, proberen de deelnemers elkaar ook praktisch te ondersteunen door het geven van tips en het inzetten van het eigen netwerk.
Theun heeft de federatieraad gevraagd om het bestaan van deze groep Kerk en Werk onder de aandacht te brengen van de leden van onze kerkgemeenschappen. Een ieder die te maken krijgt met (dreigende) werkloosheid, jong én oud, is van harte welkom op de bijeenkomsten.

Een ieder die meer wil weten kan met Theun WIjbenga contact opnemen t.wijbenga@pknanloozuidlaren.nl

 


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren