Kerk & Werk

kerk werk pkn anloo zuidlarenWie een baan verliest, verliest meer dan alleen een baan. En krijgt ineens allerlei vragen en problemen. Verlies aan inkomen is een directe zorg. De dag invulling verandert, contacten met collega’s vallen weg.

De zoektocht naar ander werk kan inspirerend zijn,  maar is ook vaak een moeizaam proces met tegenslagen. De ervaring van de meeste werkzoekenden is dat het niet meevalt een nieuwe baan te vinden.

Om gemotiveerd te blijven zoeken, is steun van anderen nodig. Daarom is op initiatief van enkele leden van de Laarkerk de groep “kerk en werk” opgericht. De groep “kerk en werk”  is een platform voor mensen uit de kerken van Zuidlaren die hun betaalde baan zijn kwijtgeraakt. De groep komt één keer per maand bij elkaar in de Meent om elkaar tot steun te zijn en ervaringen uit te wisselen.

De praktijk leert dat veel vacatures via de informele weg worden ingevuld. Dit zou ook kunnen via het netwerk van de kerkleden. Dus als iemand iets weet, dan graag dit doorgeven!

 

Voor meer informatie neem contact op met Fimke Anema fanema@pknanloozuidlaren.nl.

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.