Skip to main content

Samenklank

 • Het gezamenlijk kerkblad van de drie wijkgemeenten heet Samenklank. Daarin vindt u het maandelijkse nieuws uit de wijkgemeenten.

  Per email kan de kopij verstuurd worden naar: kopij@pknanloozuidlaren.nl 

  Kopij kan ook worden ingeleverd bij 
  H. Ridderbos, Goudenregenlaan 13 Zuidlaren
  Digitaal Abonnement
  Geïnteresseerden die niet in de gemeente Anloo - Zuidlaren wonen, zoals studenten en voormalige gemeenteleden, kunnen een digitaal abonnement op Samenklank nemen tegen een vergoeding van € 5,-- per jaar. 

  Redactie
  Mevr. M. Edens, hoofdredacteur
  ds. R.J. ten Have, eindredacteur
  dhr. H. Ridderbos, eindredacteur

  Verspreiding:    
  Magnuskerk
  Mevr. J. Rauwerda
  Tel. 0592 272 538

  Laarkerk

  Mevr. W. Logtenberg
  Tel. 050 409 1136
  bezorgingsamenklank@laarkerk.nl
  Dorpskerk
  Mevr. T.A. Homan
  Tel. 050 409 5136

   

 • Nr. Periode: Inleveren kopij: 
  Donderdag voor 12.00uur
  Bezorging:
  19.5 27 juni - 12 september zomernummer 15 juni 27 juni
  19.6 12 september - 24 oktober 31 augustus 12 september
  19.7 24 oktober - 12 december  12 oktober 24 oktober
  20.1 12 december - 16 januari 2024 kerstnummer 30 november 12 december