Samenklank

 • Het gezamenlijk kerkblad van de drie wijkgemeenten heet Samenklank. Daarin vindt u het maandelijkse nieuws uit de wijkgemeenten.

  Per email kan de kopij verstuurd worden naar: kopij@pknanloozuidlaren.nl 

  Kopij kan ook worden ingeleverd bij 
  M. Edens, Middenweg 100, Annen
  J. Vorsselman, Beukenlaan 13, Zuidlaren

  Digitaal Abonnement
  Geïnteresseerden die niet in de gemeente Anloo - Zuidlaren wonen, zoals studenten en voormalige gemeenteleden, kunnen een digitaal abonnement op Samenklank nemen tegen een vergoeding van € 5,-- per jaar. 

  Redactie
  Dhr. J. Vorsselman, hoofdredacteur
  Dhr. A.G. van der Neut, eindredacteur
  Mevr. M. Edens, eindredacteur
  ds. J. van Slooten, eindredacteur
  ds. G.W. Smith, eindredacteur

  Verspreiding    
  Magnuskerk
  Fam. B.N. Huisman
  Tel. 0592 273 800
  Laarkerk
  Mevr. M.G. Willems
  Tel. 050 409 4981
  Dorpskerk
  Mevr. T.A. Homan
  Tel. 050 409 5136
 • Periode: Inleveren kopij: 
  Donderdag voor 12.00uur
  Bezorging:
  12 sep  -  10 okt 31 augustus 12 september 
  10 okt -  14 nov 28 september 10 oktober 
  14 nov  -  19 dec 02 november 14 november
  19 dec -  16 jan 2018 
  Kerst
  07 december 19 december

  Vakanties Noord-Nederland 2017
  Zomervakantie: 22 juli t/m 03 september
  Herfstvakantie: 21 t/m 29 oktober 
  Kerstvakantie: 23 december t/m 07 januari 2018

© 2017 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.