Samenklank

 • Het gezamenlijk kerkblad van de drie wijkgemeenten heet Samenklank. Daarin vindt u het maandelijkse nieuws uit de wijkgemeenten.

  Per email kan de kopij verstuurd worden naar: kopij@pknanloozuidlaren.nl 

  Kopij kan ook worden ingeleverd bij 
  M. Edens, Middenweg 100, Annen
  J. Vorsselman, Beukenlaan 13, Zuidlaren

  Digitaal Abonnement
  Geïnteresseerden die niet in de gemeente Anloo - Zuidlaren wonen, zoals studenten en voormalige gemeenteleden, kunnen een digitaal abonnement op Samenklank nemen tegen een vergoeding van € 5,-- per jaar. 

  Redactie
  Dhr. J. Vorsselman, hoofdredacteur
  Dhr. A.G. van der Neut, eindredacteur
  Mevr. M. Edens, eindredacteur
  ds. RJ. ten Have, eindredacteur
  ds. G.W. Smith, eindredacteur

  Verspreiding:    
  Magnuskerk
  Fam. B.N. Huisman
  Tel. 0592 273 800
  Laarkerk
  Mevr. M.G. Willems
  Tel. 050 409 4981
  Dorpskerk
  Mevr. T.A. Homan
  Tel. 050 409 5136

   

 • Nr. Periode: Inleveren kopij: 
  Donderdag voor 12.00uur
  Bezorging:
   14.8 24 juli  -  4 september
  zomernummer
  12 juli 24 juli
   14.9 4 september  -  9 oktober 24 augustus 4 september
   14.10 9 oktober -  13 november 27 september 9 oktober
   14.11 13 november  -  18 december 1 november 13 november
   15.1 18 december - 15 januari 2019
  Kerst  
  6 december 18 december

  Vakanties Noord-Nederland 2018
  Zomervakantie: 21 juli t/m 2 september 
  Herfstvakantie: 20 t/m 28 oktober 
  Kerstvakantie: 22 december t/m 6 januari 2019

  Feestdagen
  Goede vrijdag: 30 maart
  Pasen: 1 en 2 april
  Hemelvaart: 10 mei
  Pinksteren: 20 en 21 mei

   

   

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.