Samenklank

 • Het gezamenlijk kerkblad van de drie wijkgemeenten heet Samenklank. Daarin vindt u het maandelijkse nieuws uit de wijkgemeenten.

  Per email kan de kopij verstuurd worden naar: kopij@pknanloozuidlaren.nl 

  Kopij kan ook worden ingeleverd bij 
  M. Edens, Middenweg 100, Annen
  J. Vorsselman, Beukenlaan 13, Zuidlaren

  Digitaal Abonnement
  Geïnteresseerden die niet in de gemeente Anloo - Zuidlaren wonen, zoals studenten en voormalige gemeenteleden, kunnen een digitaal abonnement op Samenklank nemen tegen een vergoeding van € 5,-- per jaar. 

  Redactie
  Dhr. J. Vorsselman, hoofdredacteur
  Dhr. A.G. van der Neut, eindredacteur
  Mevr. M. Edens, eindredacteur
  ds. J. van Slooten, eindredacteur
  ds. G.W. Smith, eindredacteur

  Verspreiding    
  Magnuskerk
  Fam. B.N. Huisman
  Tel. 0592 273 800
  Laarkerk
  Mevr. M.G. Willems
  Tel. 050 409 4981
  Dorpskerk
  Mevr. T.A. Homan
  Tel. 050 409 5136
 • Nr. Periode: Inleveren kopij: 
  Donderdag voor 12.00uur
  Bezorging:
  13.11 14 nov  -  19 dec 02 november 14 november
   14.1 19 dec -  16 jan 2018 
  Kerst
  07 december 19 december
   14.2 16 januari  -  13 februari 4 januari 16 januari
   14.3 13 februari  -  20 maart 1 februari 13 februari
   14.4 20 maart  - 24 april
  GoedeVrijdag. 30/3; Pasen 1/4 en 2/4
  8 maart 20 maart
   14.5 24 april  -  29 mei
  H.vrt 10/5; Pinksteren 20 en 21 mei  
  12 april 24 april
   14.6 29 mei  - 26 juni  17 mei 29 mei
   14.7 26 juni  -  24 juli 14 juni 26 juni
   14.8 24 juli  -  4 september
  zomernummer
  12 juli 24 juli
   14.9 4 september  -  9 oktober 24 augustus 4 september
   14.10 9 oktober -  13 november 27 september 9 oktober
   14.11 13 november  -  18 december 1 november 13 november
   15.1 18 december - 15 januari 2019
  Kerst  
  6 december 18 december

  Vakanties Noord-Nederland 2017
  Herfstvakantie: 21 t/m 29 oktober 
  Kerstvakantie: 23 december t/m 07 januari 2018

  Vakanties Noord-Nederland 2018
  Voorjaarsvakantie: 24 febr. t/m 4 maart
  Meivakantie: 28 april t/m 6 mei
  Zomervakantie: 21 juli t/m 2 september
  Herfstvakantie: 20 t/m 28 oktober
  Kerstvakantie: 22 december t/m 6 januari 2019

  Feestdagen
  Veertigdagentijd v/a woensdag 14 februari tot donderdag 29 maart
  Goede vrijdag: 30 maart
  Pasen: 1 en 2 april
  Hemelvaart: 10 mei
  Pinksteren: 20 en 21 mei

   

   

© 2017 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.