Toelichting op de te houden collectes

 • Magnuskerk  Laarkerk  Dorpskerk 
       
  Diaconie : Diaconie: Diaconie:

  NL19 RABO 0302 9039 41
  t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Anloo/Annerveen
  o.v.v. collectedoel en datum.

  NL73 INGB 0667 5962 59
  t.n.v. Diaconie Gereformeerde kerk Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 
   
  NL94 RABO 0376 0008 21
  t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 

  Kerkrentmeesters: Kerkrentmeesters: Kerkrentmeesters:

  NL31 RABO 0373 7152 77
  t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Anloo/Annerveen
  o.v.v. collectedoel en datum.  
  NL65 RABO 0376 0814 65
  t.n.v. Gereformeerde kerk Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 
  NL98 RABO 0376 0021 07
  t.n.v. Hervormde Gemeente Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 

  2 mei - Jong Protestantse Kerk Nederland (JOP)
  Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laat zien dat kerken die dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen, en waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben.

  9 mei - Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen in Libanon en Jordanië
  Regeringsbeleid van de EU en daardoor ook van Nederland, is vooral gericht op de opvang van vluchtelingen in de regio.
  Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meesten terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter moeten laten en leven in grote armoede en onder erbarmelijke omstandigheden. Vooral voor Libanon is dit een groot probleem, dit land ziet de bevolking enorm toenemen terwijl de juiste middelen voor opvang ontbreken. Met een netwerk van kerken in deze regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende manieren, onder andere met een opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen sterker.

  13 mei Hemelvaartsdag - Open Huis Assen
  In het Open Huis van de interkerkelijke Stichting voor Missionair, Diaconaal en Pastoraal werk uit Assen is iedereen van harte welkom ongeacht geloof, geslacht, kleur, ras, land van herkomst of levensovertuiging. ‘Omzien naar de naaste’, barmhartigheid en solidariteit zijn de kernbegrippen voor het Open Huis van de Kerken.
  Iedereen die behoefte heeft aan ontmoeting, rust of bezinning is van harte welkom. Het is ook een plaats waar je zomaar even binnen kunt lopen voor een kopje koffie en/of thee of om de krant te lezen.
  Vrijwilligers bieden een luisterend oor, hebben geen vooroordelen, zijn integer en werken op basis van vertrouwen. In het Open Huis kun je je verhaal kwijt op levensbeschouwelijk en/of maatschappelijk gebied. Vrijwilligers geven bezoekers een gevoel van warmte, dat ze er niet alleen voor staan en dat ze ertoe doen in deze ingewikkelde (participatie-)samenleving.

  16 mei - Humanitas Kinderkampen
  Je gunt je kind graag een vakantie, maar soms zit dat er gewoon niet in. Misschien is de gezondheid een spelbreker, of geldgebrek. Het maakt niet uit waarom. Ook jouw kind krijgt een fijne vakantieweek op een mooie plek in Nederland waar veel te zien en te doen is. Goed geschoolde vrijwilligers zorgen tijdens de groepsweek voor spannende activiteiten, zoals leuke spellen in het bos, hutten bouwen en zwemmen. Daarnaast zijn er ook weekvakanties bij een gastouder. De kinderen zijn er lekker even uit en kunnen nieuwe indrukken opdoen en vriendjes maken.

  23 mei Pinksteren
  Nog niet bekend.

  30 mei - AZC Eelde
  De opvang voor vluchtelingen in Eelde heet sinds 1 januari AZC-Eelde. Het beheer is overgenomen door het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers), voorheen viel het onder de verantwoordelijkheid van INLIA. De verandering is een besluit geweest van de overheid om eenduidigheid in opvang te behouden. Voor de vluchtelingen maakt het niets uit, zij hopen in Nederland een veilige toekomst op te bouwen. De gezamenlijke diaconieën van onze federatie, maar ook die van Vries en Eelde ondersteunen het AZC om allerlei activiteiten met de bewoners, en vooral de kinderen, mogelijk te maken. In Eelde wonen nu vooral mensen uit Syrië en Eritrea. Het zijn kansrijke vluchtelingen met een voorlopige verblijfsvergunning. De meesten van hen worden te zijner tijd geplaatst in gemeenten in het noorden van het land.

  Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen,
  uw diakenen
  (Waar geen kerken worden genoemd, wordt in alle drie de kerken voor dezelfde doelen gecollecteerd)

 • Magnuskerk
  B. Westerdijk
  Zuidlaarderweg 80
  9468 AH Annen
  Tel: 0592 274150

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  Chr. Van Dam
  Dorpstraat 64 B
  Zuidlaarderveen
  Tel. 0598 390056

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren