Skip to main content
 • Collectes

   

  Zondag 19 mei – Openluchtdienst op het Lentis terrein – door de Raad van Kerken Zuidlaren.
  1ste collecte: “MAKE A WISH” 
  “Onderzoek toont aan dat het realiseren van een liefste wens kinderen en hun omgeving positiviteit en veerkracht geeft, waardoor zij beter kunnen omgaan met negatieve ervaringen.”
  Om de kinderen hierbij te ondersteunen vragen de gezamenlijke diaconieën om uw bijdrage.
  De “Wish Journey”, van het toeleven naar de wensvervulling tot de onvergetelijke herinneringen achteraf, helpt kinderen zich te wapenen tegen hun ziekte. Het brengt families bij elkaar. En het verandert het leven van iedereen die er een rol in speelt.
  Maatwerk
  De kracht van “Make-A-Wish” Nederland is dat we écht maatwerk leveren. Elke “Wish Journey” is weer anders. We halen alles uit de kast om er een groot succes van te maken. Voor het kind en het gezin.
  2e collecte:
  Hierin wordt uw bijdrage gevraagd voor de gemaakte onkosten van deze dienst en voor het werk van de Raad van Kerken Zuidlaren.

  Zondag 26 mei - Dorpskerk en de Laarkerk: KiA Zending Bangladesh.
  In Bangladesh vormen christenen een kleine minderheid in de samenleving. Zo ook in de regio Mymensingh, waar ongeveer 0,75% van de bevolking christen is. De meeste christenen in deze regio zijn lid van de Mymensingh Baptist Church. Vaak zijn hele families en gemeenschappen overgaan van het hindoeïsme tot het christelijk geloof. Hierdoor zijn nieuwe dorpskerken ontstaan. In de vaak afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en te blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw.
  Voorgangers en kerkelijke vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen gemeenten groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap.

  Magnuskerk: Instandhouding Magnuskerk (Kerkrentmeesters)

  Zondag 2 juni - Humanitas Kindervakantieweken
  Een vakantie zit er soms gewoon niet in. Humanitas Kindervakantieweken maakt het tóch mogelijk.
  Humanitas kinderkampen Drenthe organiseert in de zomermaanden Humanitas zomerkampen voor kinderen uit kansarme gezinnen. Kinderen die niet op vakantie kunnen, omdat de gezinssituatie dat niet toelaat, of omdat de gezondheid een spelbreker is of omdat je er het geld niet voor hebt. Het maakt niet uit waarom. Ook jouw kind krijgt een fijne kampeerweek op een mooie plek in Drouwen waar veel te zien en te doen is. Daarvoor zorgen de Kindervakantieweken, die bedoeld zijn voor kinderen van 7 tot 14 jaar die woonachtig zijn in Midden-Drenthe.
  Goed geschoolde vrijwilligers doen de voorbereiding en begeleiding van de groepsweek, zodat er volop positieve momenten en spannende activiteiten zijn. Leuke spellen in het bos, hutten bouwen, zwemmen, een bezoekje aan de brandweer; om maar wat voorbeelden te noemen. De kinderen zijn er lekker even uit en doen nieuwe indrukken en vriendschappen op.
  In 2024 gaan kinderen uit Drenthe naar de kampeerboerderij ‘De Alinghoek’ in Drouwen. In de buurt van deze Drentse plaats zijn bossen te vinden die uitstekend geschikt zijn voor speurtochten, nachtwandelingen en spelletjes.


  Zondag 9 Juni - Laarkerk en Dorpskerk: Dovenpastoraat
  Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is een samenwerkingsverband van vier landelijke kerken waaronder de PKN. Het IDP helpt hen bij kerkelijk werk onder dove mensen. Commissies van samenwerkende plaatselijke kerken werken met steun van vier pastores met elk een eigen regio en een landelijke coördinator. In hun activiteiten wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de taal en de cultuur van dove mensen. Persoonlijk pastoraat, kerkdiensten, Bijbelgespreksgroepen, onderlinge ontmoeting maar zeker ook de gerichtheid op mensen buiten de kerk vormen daarbij kernactiviteiten.
  Magnuskerk: Instandhouding Magnuskerk (Kerkrentmeesters)

  Zondag 16 Juni Vakantietasjes voor de kinderen van de AZC’s in Tynaarlo
  Net als voorgaande jaren willen we ook dit jaar weer vakantietasjes aanbieden aan kinderen in de gemeente Tynaarlo waarvan de ouders gebruik maken van de voedselbank en aan kinderen van vluchtelingen die in onze gemeente wonen. De tasjes worden gevuld met leuke dingen voor kinderen, zoals een toegangskaartje voor een zwembad, een consumptiebon voor een ijsje, een vakantie (kleur)boek, kleurpotloden of stiften of soortgelijke hebbedingetjes waar kinderen blij van worden. We willen ze allemaal verrassen met zo’n gezellig vakantietasje en daarvoor vragen we een bijdrage van u.

  Zondag 23 juni - Voedselbank Zuidlaren
  Maandelijks wordt gevraagd om door de voedselinzameling de voedselvoorraad voor de aangesloten families op peil te houden. U zult begrijpen dat in deze tijd van hoge kosten voor levensonderhoud, deze hulp broodnodig en noodzakelijk is.
  Naast het geld voor voedselpakketten is ook ondersteuning nodig om de organisatie en de logistiek te ondersteunen. Middelen om het mogelijk te maken om het voedsel te kunnen ontvangen en te distribueren.
  Om dit alles te ondersteunen in 2024 vragen we uw gaven in deze collecte.

  Zondag 30 juni - Dorpskerk en de Laarkerk: KIA Werelddiaconaat Moldavië
  In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Er is geen zorg voorhanden en vanwege de hoge werkloosheid werken hun kinderen veelal in het buitenland. Met steun van Kerk in Actie biedt organisatie Homecare thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers.
  Ouderen leven dikwijls in afgelegen dorpen zonder voorzieningen. Ze hebben niemand om op terug te vallen. Thuiszorgorganisatie Homecare biedt ouderen verpleegkundige hulp, zorgt voor medische hulpmiddelen als krukken en rolstoelen en komt op voor hun rechten. Vrijwilligers en professionals krijgen een training in het bieden van zorg op maat.
  "De zorg voor de naaste in nood staat centraal in ons werk. Jezus' liefde delen met kwetsbare ouderen is, samen met professionaliteit, kwaliteit van onze dienstverlening én teamwork, de basis van ons werk." - Tamara Adasan, directeur Homecare

  Magnuskerk: Instandhouding Magnuskerk (Kerkrentmeesters)

   

  Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen,
  uw diakenen

   

  Magnuskerk  Laarkerk  Dorpskerk 
  Diaconie : Diaconie: Diaconie:

  NL19 RABO 0302 9039 41
  t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Anloo/Annerveen
  o.v.v. collectedoel en datum.

  NL73 INGB 0667 5962 59
  t.n.v. Diaconie Gereformeerde kerk Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 
   
  NL94 RABO 0376 0008 21
  t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 

  Kerkrentmeesters: Kerkrentmeesters: Kerkrentmeesters:

  NL31 RABO 0373 7152 77
  t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Anloo/Annerveen
  o.v.v. collectedoel en datum.  
  NL65 RABO 0376 0814 65
  t.n.v. Gereformeerde kerk Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 
  NL98 RABO 0376 0021 07
  t.n.v. Hervormde Gemeente Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 

   

 • Collectebonnen

  Magnuskerk
  A. Dijkstra
  Lijsterbeslaan 6
  9471 PD Zuidlaren
  050 409 44 70

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  Chr. Van Dam
  Dorpstraat 64 B
  Zuidlaarderveen
  Tel. 0598 390056

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.

Kerkdiensten

Magnuskerk
26 mei 2024
10:00 uur

 ds. L.O. Giethoorn
 kerkomroep
 Collecte

Laarkerk
26 mei 2024
10:00 uur

 mevr. M. Verspuij
 Kerkdienstgemist
 YouTube
 Collecte

Dorpskerk
26 mei 2024
10:00 uur

 ds. R.J. ten Have
 geloofsbelijdenis
 Kerkomroep
 YouTube
 Collecte

Magnuskerk
02 jun 2024
10:00 uur

 ds. L.O. Giethoorn
 kerkomroep
 Collecte