Toelichting op de te houden collectes

 • diaconie pkn anloo zuidlaren

  25 maart - Geen opgave ontvangen
   
  8 april - Magnuskerk, Dorpskerk en Laarkerk - Vluchtelingenwerk Nederland
  Een persoonlijk verhaal van een vluchteling uit Syrië:Anderhalf jaar leefde Hosam tussen hoop en vrees, toen zijn lang gekoesterde wens eindelijk uitkwam: zijn gezin kwam naar Nederland. Hosam vertelt over die bijzondere dag op Schiphol en de zware periode die eraan voorafging. “Ik maakte me zorgen dat mijn zoontje me vergeten zou zijn.Ik maande mezelf tot kalmte, probeerde ik zoveel mogelijk omhanden te hebben. Alles om maar niet na te hoeven denken. Zo vaak als ik kon, belde ik naar mijn gezin. Dan vertelde ik mijn zonen een verhaaltje voor het slapengaan, net zoals ik dat vroeger in Homs deed. Helaas was het vaak niet mogelijk om contact met hen te krijgen. Mijn vrijwilliger van Vluchtelingenwerk ondersteunde me om deze tijd door te komen. En dan eindelijk…… goed nieuws.”“Op Schiphol waren alle medepassagiers al lang en breed naar buiten gekomen, behalve mijn gezin. Wat was er aan de hand? Maar toen gingen de deuren open en stormden mijn kinderen me tegemoet. Ik had me zorgen gemaakt dat Rayan, mijn jongste zoon van vier jaar, me vergeten zou zijn, maar dat bleek gelukkig niet terecht.”VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.

  15 april - Dorpskerk en Laarkerk - Dorcas
  Dorcas werkt op vier terreinen aan een betere toekomst voor de gemeenschap.Noodhulp: We geloven dat mensen die getroffen zijn door een ramp, crisis of oorlogssituatie snel en doeltreffend geholpen moeten worden met basisbehoeften zoals eten, drinken en onderdak. Weerbare en veerkrachtige mensen en gemeenschappen: We geloven in een weerbare samenleving waarin mensen zelfs in tijden van crises of rampen dapper staande blijven. We zorgen er samen met de betrokkenen voor dat er voor heel de gemeenschap basisvoorzieningen zijn. Ondernemende mensen en gemeenschappen: We geloven dat kwetsbare mensen en gemeenschappen de potentie hebben om zelf en zelfstandig voor hun inkomen te zorgen. We moedigen mensen aan om met hun talenten aan de slag te gaan en we helpen hen die te ontwikkelen. Veilige en zorgzame mensen en gemeenschappen: We geloven in een samenleving die oog heeft voor de meest kwetsbaren, zoals ouderen, mensen met een beperking en minderheden. 

  22 april - Magnuskerk, Dorpskerk en Laarkerk - Eredienst en kerkmuziek
  Op het gebied van vieringen is in onze protestantse gemeenten veel in ontwikkeling. Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om de erediensten vorm te geven. Daarnaast is er een groei van het aantal plekken waar in het ritme van de dag of de week korte vieringen worden gehouden met veel aandacht voor stilte, ontmoeting met God en met de ander. Zoals in Doorn waar belangstellenden op alle dagen van de week kunnen meedoen in het morgengebed en het avondgebed. De komende jaren bundelt de Protestantse Kerk ervaringen en deelt materiaal om eigentijdse vormen van vieren een stimulans te geven.

  Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen,
  uw diakenen

 • Magnuskerk
  B. Westerdijk
  Zuidlaarderweg 80
  9468 AH Annen
  Tel: 0592 274150

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  A.H. Dijkstra
  Lijsterbeslaan 6
  9471 PD Zuidlaren
  Tel: 050 409 4470

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.