• Collectes

  10 juli - Edukans
  ‘Onderwijs is de sleutel tot duurzame ontwikkeling’. Door te werken aan beter onderwijs, werkt Edukans aan de Werelddoelen die 193 wereldleiders met elkaar hebben afgesproken. Goed onderwijs zorgt ervoor dat mensen een hoger inkomen en een betere gezondheid hebben. Bovendien stimuleert onderwijs gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Edukans maakt het verschil met goed onderwijs. Dat vergt meer dan een kleinschalige aanpak: wij zorgen voor structurele verandering binnen het hele onderwijs. Niet alleen trainen we leraren, maar betrekken ook ouders bij het onderwijs van hun kinderen en lobbyen bij onderwijsinspecties en overheden. We leiden jongeren op in vaardigheden waar vraag naar is en besteden aandacht aan sociaal en emotioneel leren.

  17 juli - Jarige Job
  Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school vanzelfsprekend. Voor tienduizenden kinderen in Nederland is dit niet het geval. Zij kunnen hun verjaardag niet vieren, omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Op de mooiste dag van het jaar krijgen deze kinderen geen cadeautje, hangen er geen slingers en ballonnen en kunnen zij niet trakteren op school. Uit schaamte melden ze zich soms zelf ziek. Stichting Jarige Job trakteert kinderen uit de armste gezinnen op een onvergetelijke verjaardag. Wij geven geen geld, maar een verjaardag box vol met versiering, traktaties voor de klas en leraren, wat lekkers voor de visite en natuurlijk een mooi cadeau.

  24 juli - De Stiep
  Zorgboerderij De Stiep in Zuidlaren is voor het komende jaar nog het doel van de gezamenlijke diaconieën. Inmiddels is de paardenstal opgeknapt en kunnen de paarden naast hun weide nu ook veilig en warm binnen doorbrengen. We hebben regelmatig overleg met de mensen van De Stiep om te kijken wat we nog meer aan kunnen pakken. Op De Stiep wordt dagbesteding aangeboden aan mensen die op de reguliere arbeidsmarkt niet kunnen werken. Het werk is vooral gericht op de moestuin, de verzorging van de dieren en licht productiewerk, horeca en catering en de bakkerij. De Stiep is op werkdagen te bezoeken, de winkel is dan open evenals de theeschenkerij. Het is zeker een bezoek waard!

  31 juli - VluchtelingenWerk Nederland
  Na een soms maandenlange reis over land en over zee komt een vluchteling aan in Nederland. De meeste vluchtelingen beginnen dan als asielzoeker. Een asielzoeker is iemand die Nederland om bescherming vraagt via een asielverzoek. Je gaat dan asielprocedure in. Tijdens je eerste dagen ontmoet je een vrijwilliger van Vluchtelingenwerk. Soms kan het maanden duren voordat je een eerste gesprek hebt met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Wij zetten ons in om deze wachttijden te verkorten. In die periode kun je terecht bij onze vrijwilligers en helpen ze je met juridische vragen. Kinderen vluchten soms mee en wonen samen met hun ouders in de opvang. Onze vrijwilligers zorgen daarom voor kinderactiviteiten en organiseren met hulp van donateurs de kindervakantieweken.
  In het asiel- en integratiebeleid verdwijnt de menselijke maat. Met steun van donateurs blijven wij de politiek aansporen tot een humaner vluchtelingenbeleid.

  7 augustus - Laarkerk en Dorpskerk - Gronings Studenten Platvorm voor Levensbeschouwing
  Het Gronings Studenten Platvorm is er voor alle studenten, zeker als je interesse hebt in zingeving, filosofie, geloof. Het maakt niet uit of je zelf gelovig of religieus bent of helemaal niet. Heb je graag een goed gesprek? Bij het GSP is er plaats voor de diepere en moeilijkere vragen van het leven. Of zoek je juist een open plek, waar je andere studenten kunt leren kennen? Dan ben je bij het GSP op de juiste plek. Het GSP biedt jou als student een open plaats voor verdieping en gesprek op het gebied van levensbeschouwing, zingeving en spiritualiteit. Tegelijk is het ook een fijne plek om andere studenten weer op een andere manier te leren kennen!
  Magnuskerk - pastorale bezoekcommissie

  14 augustus - Laarkerk en Dorpskerk - gevangenispastoraat, hulp aan kinderen
  Detentie van een ouder heeft grote gevolgen voor je kind(eren). Je kind mist opeens één van de ouders. Er kunnen veel vragen leven bij je kind, bijvoorbeeld wanneer hun vader of moeder weer thuis komt. Ook kan je kind bang zijn of zich schamen voor zijn vriendjes. Goede begeleiding van je kind is van groot belang.
  • Angst; als een van de ouders gedetineerd is kan je kind gevoelens van angst hebben. Bijvoorbeeld angst dat jij ook uit zijn leven verdwijnt.
  • Schaamte; je kind kan gevoelens van schaamte hebben. Omdat detentie door de maatschappij wordt afgekeurd zal je kind er buitenshuis niet over durven praten. Je kind kan zich schamen voor zijn vriendjes of ouders van vriendjes.
  • (Nare) fantasieën; je kind voelt geheimen aan en kan dit invullen met eigen (nare) fantasieën.
  Het gevangenispastoraat helpt samen met de vrijwilligers in de vorm van langdurige contact de achterblijvers. We bieden hen in de eerste plaats een luisterend oor.
  Magnuskerk - stichting Exodus
  Tijdens het herfstkamp bouwen gedetineerden aan een betekenisvolle rol in het leven van hun kind. Het kind staat centraal en er wordt gewerkt aan het versterken van de band van de kinderen en hun gedetineerde vader. Overdag brengen de kinderen tijd door binnen de muren van de PI (penitentiaire inrichting). Aan het eind van de middag gaan ze naar een kampeerboerderij vlakbij. Daar kunnen ze een spelletje doen, wandelen of sporten. In de avond eten de kinderen samen met de vrijwilligers.
  In het Jaarbeeld 2021 op de website van Exodus staan ontroerende verhalen over het kamp: “In de evaluatie geven de kinderen aan dat ze het samen lunchen het leukste vonden. Of samen een foto maken. Op de foto zie je niet dat ze in de PI zijn, maar gewoon samen ergens zijn. Een meisje gaf aan dat ze het zo leuk vond om de handstand te doen, omdat ze dat van haar vader had geleerd. Het zit hem in de gewone dingen”.

  Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen,
  uw diakenen
  (Waar geen kerken worden genoemd, wordt in alle drie de kerken voor dezelfde doelen gecollecteerd)

  Magnuskerk  Laarkerk  Dorpskerk 
  Diaconie : Diaconie: Diaconie:

  NL19 RABO 0302 9039 41
  t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Anloo/Annerveen
  o.v.v. collectedoel en datum.

  NL73 INGB 0667 5962 59
  t.n.v. Diaconie Gereformeerde kerk Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 
   
  NL94 RABO 0376 0008 21
  t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 

  Kerkrentmeesters: Kerkrentmeesters: Kerkrentmeesters:

  NL31 RABO 0373 7152 77
  t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Anloo/Annerveen
  o.v.v. collectedoel en datum.  
  NL65 RABO 0376 0814 65
  t.n.v. Gereformeerde kerk Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 
  NL98 RABO 0376 0021 07
  t.n.v. Hervormde Gemeente Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 
 • Collectebonnen

  Magnuskerk
  A. Dijkstra
  Lijsterbeslaan 6
  9471 PD Zuidlaren
  050 409 44 70

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  Chr. Van Dam
  Dorpstraat 64 B
  Zuidlaarderveen
  Tel. 0598 390056

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.

Kerkdiensten

Magnuskerk
10 juli 2022
10:00 uur

 mevr. K. Elema
 kerkomroep
 Collecte

Dorpskerk
10 juli 2022
10:00 uur

 ds. R.J. ten Have
 m.m.v. Cantazet
 Kerkomroep
 YouTube
 Collecte

Laarkerk
10 juli 2022
10:40 uur

 ds. J. van Slooten
 uitvliegdienst
 Kerkdienstgemist
 YouTube
 Collecte


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren