Toelichting op de te houden collectes

 • Magnuskerk  Laarkerk  Dorpskerk 
       
  Diaconie : Diaconie: Diaconie:

  NL19 RABO 0302 9039 41
  t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Anloo/Annerveen
  o.v.v. collectedoel en datum.

  NL73 INGB 0667 5962 59
  t.n.v. Diaconie Gereformeerde kerk Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 
   
  NL94 RABO 0376 0008 21
  t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 

  Kerkrentmeesters: Kerkrentmeesters: Kerkrentmeesters:

  NL31 RABO 0373 7152 77
  t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Anloo/Annerveen
  o.v.v. collectedoel en datum.  
  NL65 RABO 0376 0814 65
  t.n.v. Gereformeerde kerk Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 
  NL98 RABO 0376 0021 07
  t.n.v. Hervormde Gemeente Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 

  6 december - Edukans
  Onderwijs ‘de kans van je leven’. Een kind dat leert, is een kind met kansen.
  Maar wereldwijd gaan 258 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs, want wat je op school leert is voor altijd!
  Visie Edukans: kansen voor alle kinderen
  Het begint met het schrijven van je naam. Dan leer je rekenen en samenwerken. En stap voor stap word je een volwassene. Een persoon met eigen dromen en wensen voor de toekomst.
  Maar wat nou als er helemaal geen school is? Als het niet veilig is op school? Of als de docent niet weet hoe hij les moet geven? Wat als je geen geld hebt voor een vervolgopleiding en dus geen enkel uitzicht op werk? Voor al die kinderen én jongeren is Edukans er.
  Meer weten over Edukans: www.edukans.nl/

  13 december - Diaconie ‘Help Mij Leven’
  Vandaag is de collecte voor ‘Help Mij Leven’. Dit is een Nederlandse stichting die zich inzet om Braziliaanse kinderen in nood te helpen. Met ‘nood’ bedoelen we vooral ‘gebrek’: gebrek aan veiligheid (in de wijk of thuis), gebrek aan onderwijs, gebrek aan toekomstperspectief.
  In 1988 is ‘Help Mij Leven’ opgericht om het welzijnswerk van Robert Smits en de door hem opgerichte organisatie REMER in Brazilië te ondersteunen. REMER staat voor ‘schuilplaats voor straatkinderen’ en is gericht op kinderen in gevaarlijke thuissituaties. Voor sommige kinderen is het leven niet (alleen) op straat gevaarlijk, maar ook thuis. Armoede, alcoholisme en drugsverslaving zorgen achter de voordeur voor schrijnende situaties. Kinderen worden verwaarloosd, mishandeld of seksueel misbruikt.
  De belangrijkste taken in Nederland zijn fondsen- en vrijwilligerswerving, voorlichting en pr.
  Meer over Help Mij Leven: www.helpmijleven.org/

  Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen,
  uw diakenen
  (Waar geen kerken worden genoemd, wordt in alle drie de kerken voor dezelfde doelen gecollecteerd)

 • Magnuskerk
  B. Westerdijk
  Zuidlaarderweg 80
  9468 AH Annen
  Tel: 0592 274150

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  Chr. Van Dam
  Dorpstraat 64 B
  Zuidlaarderveen
  Tel. 0598 390056

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2020 PKN Anloo - Zuidlaren