• Collectes

  23 januari - Oecumene / De Stiep
  Deze zondag is er de jaarlijkse oecumenische dienst in de Week van gebed voor eenheid. De eerste collecte wordt dan ook voor een oecumenisch doel bestemd. Tijdens de kerkdienst volgt een nadere toelichting.
  Zorgboerderij De Stiep aan de Randweg zal bij velen van u bekend zijn. Mensen die vanwege een psychische beperking niet op de reguliere arbeidsmarkt kunnen werken, vinden er een zinvolle dagbesteding. Er is veel aandacht voor veiligheid, structuur, gedrag en sfeer. Het leren samenwerken is daarbij heel belangrijk. Door de theeschenkerij en landwinkel, met een speelweide voor de kinderen, legt De Stiep de verbinding met het dorp en vormt een ontmoetingsplaats.
  De diensten en producten die geleverd worden zijn horeca (vergader-arrangementen), natuur- en milieueducatie, streekproducten (groenten en fruit), vrije uitloop eieren, scharrelvlees, catering en producten uit de bakkerij. U kunt De Stiep steunen door een financiële bijdrage, maar dus ook door deze producten af te nemen. Neem er eens een kijkje!

  30 januari - Help Mij leven
  Kinderen in de beruchte sloppenwijken (favela’s) van Rio de Janeiro, groeien op in een gevaarlijke omgeving. De wijken zijn het domein van drugsbendes, wat veel geweld met zich meebrengt. Regelmatig komt het tot bloedige confrontaties tussen de politie en drugsbendes of tussen rivaliserende drugsbendes onderling. Hierbij vallen veel doden. Ondanks al het geweld is de verleiding voor kinderen en jongeren groot om zich aan te sluiten bij een drugsbende. Dat levert namelijk geld op en aanzien. ‘Help Mij Leven’ probeert deze kinderen alternatieven te bieden voor een leven van criminaliteit en geweld.
  Voor sommige kinderen is het leven niet (alleen) op straat gevaarlijk, maar ook thuis. Armoede, alcoholisme en drugsverslaving zorgen achter de voordeur voor schrijnende situaties. Kinderen worden verwaarloosd, mishandeld of seksueel misbruikt. Ook voor deze kinderen komt ‘Help Mij Leven’ op.
  Meer over ‘Help Mij Leven’: https://www.helpmijleven.org/

  6 februari - Kerk in Actie - werelddiaconaat Oeganda
  Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor meer droogte én overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen (landbouw-)training op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je, met droogtebestendige zaden en houtbesparende ovens, door bomen te planten en oogst goed op te slaan, beter bestand bent tegen het klimaat. De boeren geven hun kennis weer door aan anderen.

  13 februari - Laarkerk eerste collecte, Magnuskerk - eigen jeugd- en jongerenwerk
  De kerk is in beweging. Hoe kunnen we ook in de toekomst betekenisvol aanwezig zijn als kerk? Ook binnen de eigen kerk wordt met elkaar gezocht naar vormen om hieraan een goede invulling te geven, bijvoorbeeld in de vorm van Kliederkerk. (Voor wie wil weten hoe dat gaat: zie aflevering 10 van Laarkerk TV, https://www.pknanloozuidlaren.nl/laarkerk/laarkerktv).
  Wij willen het jeugdwerk met de collecte van vandaag ondersteunen om ‘toekomstbestendige’ vormen van werken met onze jongeren te ontwikkelen en uit te proberen.
  Tweede collecte Laarkerk: Kerk in Actie noodhulp Nepal
  Omdat de werkloosheid in Nepal - vooral op het platteland - hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden slecht en de lonen laag. Veel gezinnen zijn echter afhankelijk van de inkomsten die deze jonge arbeidsmigranten binnenbrengen. Dat werd pijnlijk duidelijk toen veel migranten vanwege de coronapandemie moesten terugkeren naar Nepal. Daardoor vielen hun inkomsten in één klap weg.
  Samen met lokale partnerorganisaties creëert Kerk in Actie in Nepal nu voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een toekomst kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding, of een stageplek en coaching. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers.
  Dorpskerk: voedselbank
  Maandelijks worden inzamelingen gehouden om te helpen de voedselvoorraad voor de aangesloten families op peil te houden. Deze hulp is broodnodig en noodzakelijk.
  Naast de voedselpakketten is ook ondersteuning nodig voor bijvoorbeeld de organisatie en de logistiek. Middelen die het mogelijk maken om het voedsel te kunnen ontvangen en te distribueren. Om de organisatie ook voor 2022 te ondersteunen willen we hiervoor deze collecte bestemmen.

  Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen,
  uw diakenen
  (Waar geen kerken worden genoemd, wordt in alle drie de kerken voor dezelfde doelen gecollecteerd)

  Magnuskerk  Laarkerk  Dorpskerk 
  Diaconie : Diaconie: Diaconie:

  NL19 RABO 0302 9039 41
  t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Anloo/Annerveen
  o.v.v. collectedoel en datum.

  NL73 INGB 0667 5962 59
  t.n.v. Diaconie Gereformeerde kerk Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 
   
  NL94 RABO 0376 0008 21
  t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 

  Kerkrentmeesters: Kerkrentmeesters: Kerkrentmeesters:

  NL31 RABO 0373 7152 77
  t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Anloo/Annerveen
  o.v.v. collectedoel en datum.  
  NL65 RABO 0376 0814 65
  t.n.v. Gereformeerde kerk Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 
  NL98 RABO 0376 0021 07
  t.n.v. Hervormde Gemeente Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 
 • Collectebonnen

  Magnuskerk
  B. Westerdijk
  Zuidlaarderweg 80
  9468 AH Annen
  Tel: 0592 274150

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  Chr. Van Dam
  Dorpstraat 64 B
  Zuidlaarderveen
  Tel. 0598 390056

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.

Kerkdiensten

Magnuskerk
23 jan 2022
10:00 uur

oecumenische dienst vanuit de Laarkerk

Laarkerk
23 jan 2022
10:00 uur

 ds. C.R.Th. van de Water
 onlinedienst
 oecumenische dienst
 Kerkdienstgemist
 YouTube
 collecte

Dorpskerk
23 jan 2022
10:00 uur

oecumenische dienst vanuit de Laarkerk


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren