Toelichting op de te houden collectes

 • diaconie pkn anloo zuidlaren

  5 april
  JOP jongeren doorleven het paasverhaal
  Jong Protestant ontwikkelde een verrassend spel om jongeren bij de kerk te (blijven) betrekken: de PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. Maar liefst 2.000 jongeren uit heel Nederland deden afgelopen jaar mee.

  9 april Witte Donderdag 
  Noodhulp Oost-Afrika
  De grootste sprinkhanenplaag in 25 jaar teistert de bevolking van Oost-Afrika. Het is een kwetsbaar gebied, waar de gevolgen van klimaatverandering - zowel grote droogte als overstromingen - steeds vaker de voedselzekerheid in gevaar brengen. Zeker 22 miljoen mensen in verschillende landen lijden nu al honger. Mais, fruit, gerst, suikerriet: niets is veilig voor sprinkhanen. Eén zwerm verslindt elke dag een hoeveelheid voedsel waarvan 35.000 mensen kunnen eten. Oxfam helpt, samen met lokale partnerorganisaties die al jarenlang in het gebied werken. Ze zorgen dat gezinnen eten kunnen kopen en leveren veevoer, zodat dieren niet sterven van de honger. En geven de mensen zaden voor een nieuwe oogst.

  12 april Pasen
  Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst (India) met illustratie nr. 5 collecte Pasen
  In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Met Pasen collecteren we voor dit werk, zodat jaarlijks bijna 4.000 kinderen een betere toekomst krijgen.

  19 april
  Laarkerk - Bloemenfonds
  Dankzij het bloemenfonds staat er elke zondag een fleurig boeket voorin de kerk dat na afloop, als een groet van de gemeente, bij iemand gebracht wordt die een hart onder de riem kan gebruiken. Ook wordt het liturgisch bloemschikken uit het bloemenfonds bekostigd.

  26 april
  Dovenpastoraat 
  Het Interkerkelijk Dovenpastoraat is een samenwerkingsverband van vier landelijke kerken waaronder de PKN. Het IDP helpt bij kerkelijk werk onder dove mensen. Commissies van samenwerkende plaatselijke kerken werken met steun van vier pastores met elk een eigen regio en een landelijke coördinator. In hun activiteiten wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de taal en de cultuur van dove mensen. Persoonlijk pastoraat, kerkdiensten, Bijbelgespreksgroepen, onderlinge ontmoeting maar zeker ook de gerichtheid op mensen buiten de kerk vormen daarbij kernactiviteiten.

  Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen,
  uw diakenen

   

 • Magnuskerk
  B. Westerdijk
  Zuidlaarderweg 80
  9468 AH Annen
  Tel: 0592 274150

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  Chr. Van Dam
  Dorpstraat 64 B
  Zuidlaarderveen
  Tel. 0598 390056

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2019 PKN Anloo - Zuidlaren