Toelichting op de te houden collectes

 • diaconie pkn anloo zuidlaren

  17 december - Magnuskerk, Laarkerk en Dorpskerk - kerkomroep
  Op de website van kerkomroep.nl is de dienst voor mensen thuis beschikbaar, zodat men live of achteraf de kerkdienst kan meebeleven. Zo kunnen mensen die niet in de kerk aanwezig kunnen zijn, toch betrokken blijven bij de eigen gemeenschap. Voor mensen die geen computer hebben, zijn enkele speciale ontvangers beschikbaar.
  Ook als u een dienst na afloop nog eens wilt beluisteren of - in het geval van de Dorpskerk en Laarkerk - bekijken, kan dat nog tot maanden later. De collecte is ter bestrijding van de onkosten die de kerkomroep met zich mee brengt.

   

  Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.
  Uw diakenen.

   

 • Magnuskerk
  B. Westerdijk
  Zuidlaarderweg 80
  9468 AH Annen
  Tel: 0592 274150

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  A.H. Dijkstra
  Lijsterbeslaan 6
  9471 PD Zuidlaren
  Tel: 050 409 4470

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.

© 2017 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.