Toelichting op de te houden collectes

 • diaconie pkn anloo zuidlaren

  18 november - Dorpskerk en Laarkerk - Dovenpastoraat
  Iedere dove kan een beroep doen op het Interkerkelijk Dovenpastoraat. Het IDP zet zich in voor een kerk waarin dove en horende mensen zich samen thuis voelen. Daarbij richt het IDP zich zowel op gezamenlijke als speciaal op doven gerichte kerkelijke activiteiten. Zo kunnen contacten groeien met gemeenschappen van christelijke doven. Over heel Nederland is een netwerk van commissies. Deze commissies organiseren kerkelijke activiteiten voor dove mensen zoals aangepaste kerkdiensten, bijbelkringen, gemeenteavonden, bijbellessen, enz. Ook zorgen zij ervoor dat doven bezoek kunnen krijgen en worden er contacten onderhouden met de plaatselijke kerken, waar de doven lid zijn. Want de verantwoordelijkheid voor dove leden blijft bij de plaatselijke kerk.

  25 november - Laarkerk - eigen kerkenwerk
  Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar is het gebruikelijk dat er gecollecteerd wordt ten behoeve van het kerkelijk werk dat binnen onze gemeente nodig is. Werk waarvoor velen zich inzetten en waarvoor ook middelen nodig zijn om het te ondersteunen.
  Dorpskerk - Jarige Job
  De verjaardag, voor bijna alle kinderen de dag van hun leven. Maar wist u dat voor 60.000 kinderen in Nederland deze dag helemaal niet zo leuk is? Er is thuis dan te weinig geld om de verjaardag te vieren. Zij krijgen geen cadeautje, er zijn geen versieringen en een traktatie voor school zit er ook niet in. Beschaamd melden de kinderen zich soms ziek om niet geconfronteerd te worden met vragen. Stichting Jarige Job maakt hier een eind aan en is gericht op kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het gezin ontvangt een doos met daarin traktaties voor in de klas, een cadeautje, slingers, cake en slagroom, etc. Dit alles zodat aandacht besteed kan worden aan deze belangrijke dag van je leven.
  Jarige Job werkt samen met de Voedselbank. Van de gezinnen die daar geregistreerd staan, is het duidelijk dat ze in financiële nood verkeren. Via de Voedselbank worden de anonieme boxen verder verspreid onder de ouders. Tevens werk de Stichting Jarige Job samen met andere maatschappelijke organisaties en instellingen die zich richten op de allerarmsten in Nederland, zoals Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Leergeld, Nationaal Fonds Kinderhulp en Het vergeten Kind.

  2 december - Magnuskerk, Dorpskerk en Laarkerk - Missionair Werk
  Vandaag wordt uw aandacht gevraagd voor het Missionair Werk in onze kerken.
  Op zoek naar nieuwe vormen van geloven en kerk zijn, wordt in de PKN ruimte gegeven aan pioniersplekken. Een voorbeeld hiervan is ‘De Kelder’. Dit is de naam van het jongerencentrum in Bilthoven. Daar wil men jongeren helpen om de rode draad in hun leven te ontdekken door samen geloof en leven te delen. De focus ligt met name op jongeren tussen 16 en 25 jaar. Er zijn activiteiten waarbij de nadruk ligt op ontmoeting, maar er zijn ook geloofsverdiepende activiteiten en bijeenkomsten in kleine groepen bij iemand thuis waar leven en geloof gedeeld worden.

  9 december Magnuskerk, Dorpskerk en Laarkerk - Pastoraat
  In steeds meer plattelandsgemeenten is de afgelopen jaren het aantal predikanten teruggebracht. Gemeenteleden zijn in toenemende mate voor het onderling pastoraat op elkaar aangewezen. De Protestantse Kerk werkt met plaatselijke gemeenten samen aan laagdrempelige vormen voor onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen worden gebundeld en beschikbaar gesteld voor andere gemeenten. Daarnaast worden trainingen georganiseerd, zoals ‘Nieuwe wegen in het pastoraat’. Ook voor beginners in een pastorale taak en voor degenen die zich in een bepaald aspect van pastoraat verder willen verdiepen zijn er trainingen. Nieuwe kennis en vaardigheden maken het mogelijk om bij te blijven in een veranderende samenleving en kerk.

  16 december - Magnuskerk, Dorpskerk en Laarkerk - Vluchtelingenwerk
  De afgelopen twee jaar hebben we een aantal keren gecollecteerd en activiteiten georganiseerd voor vluchtelingen die hier in de omgeving verblijven.
  Onze diakenen zijn betrokken bij het werk van INLIA, de organisatie die zich inzet voor vluchtelingen en statushouders.
  Zeer recent is besloten om de TUVO (Tussenvoorziening) in Eelde voort te zetten. In het pand van de voormalige Dutch Flight Academy worden erkende vluchtelingen gehuisvest, die in afwachting van de sleutels van hun nieuwe woning, alvast worden voorbereid op hun deelname aan de Nederlandse samenleving. Deze statushouders doorlopen een intensief participatie- en inburgeringstraject en stromen daarna door naar een woning in een Drentse gemeente.
  Een oproep van INLIA voor ondersteuning aan deze voornamelijk Syrische gezinnen (ca. 65 personen) is onlangs gericht aan onze kerken. De diakenen zullen hieraan namens onze kerken vorm en inhoud geven.
  Waar kunt u dan concreet aan denken? Wat voorbeelden.
  - Kom al vóór de verhuizing kennismaken met de vluchtelingen, terwijl die nog in Eelde verblijven.
  - Organiseer een kennismakingsbezoek aan hun nieuwe gemeente, een ‘toeristische rondrit’, gecombineerd met een bezoek aan voorzieningen zoals het gemeentehuis, de bibliotheek, het zwembad, een sportvereniging, etc. Maak ze bekend met datgene wat in hun nieuwe gemeente van nut en waarde kan zijn. Als er op de desbetreffende dag nog een leuke activiteit is, kunnen ze daarmee misschien kennismaken.
  - Doe mee in de TUVO aan de daar voor de inburgering regelmatig georganiseerde activiteiten zoals Meet&Eat, TUVO Talks, kinderen voorlezen, spelletjes doen, enz.
  - Ook is er behoefte aan specifieke (tweedehands) spullen zoals kinderfietsjes, lapjes stof voor de naailessen, kinderspeelgoed, boxen en wipstoeltjes voor kleine kinderen. Er zijn namelijk nu veel meer gezinnen met kleine kinderen dan tijdens de eerste periode.
  Als u hieraan invulling wilt geven, kunt u zich bij een van de diakenen melden.
  Om deze activiteiten mede mogelijk te maken collecteren we vandaag voor het vluchtelingenwerk in onze directe omgeving. 

  Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen,
  uw diakenen

 • Magnuskerk
  B. Westerdijk
  Zuidlaarderweg 80
  9468 AH Annen
  Tel: 0592 274150

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  A.H. Dijkstra
  Lijsterbeslaan 6
  9471 PD Zuidlaren
  Tel: 050 409 4470

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.