Toelichting op de te houden collectes

 • diaconie pkn anloo zuidlaren

  Zondag 27 augustus - vluchteling kinderen van de Tussenvoorziening in Eelde
  De gezamenlijke diaconieën organiseren dit jaar acties en activiteiten gericht op de vluchtelingen in onze naaste omgeving. Wat kunnen we met elkaar doen zodat de vluchteling zich thuis voelt in onze woonplaats. Vandaag willen we collecteren om met de kinderen van de tussenvoorziening in Eelde activiteit(en) te kunnen doen en / of om hen te ondersteunen voor de noodzakelijke  voorzieningen die ze zo nodig hebben om zich meer thuis te voelen onder ons.

  Zondag 3 september - Missionair werk en kerkgroei
  De nieuwe kerk in Noordwelle.Vespers, maaltijden, wandelingen en retraitedagen vormen de ingrediënten vanKloosterwelle, een plek voor rust, inspiratie en zingeving rond de Corneliuskerk inNoordwelle (Zeeland), tevens pioniersplek van de Protestantse Kerk. “Hier kun je even loskomen van de wereld”, zegt Hanna Hoogerhuis, lid van het pioniersteam. Lange tijd was ze van de kerk verwijderd, maar ervaringen met kloosterbezoek brachten haar terug. “Het mystieke geeft me ruimte.” De wekelijkse vesper biedt veel stilte. “In het begin vond ik dat ongemakkelijk, maar ik ben er aan gehecht geraakt. Het laat me het goddelijke ervaren. Ik heb meer innerlijke rust gekregen.”De collecte maakt pioniersplekken als Kloosterwelle, waar het goddelijke kan worden ervaren én waar een band tussen mensen ontstaat, mogelijk.

  Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.
  Uw diakenen.

 • Magnuskerk
  B. Westerdijk
  Zuidlaarderweg 80
  9468 AH Annen
  Tel: 0592 274150

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  A.H. Dijkstra
  Lijsterbeslaan 6
  9471 PD Zuidlaren
  Tel: 050 409 4470

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.

© 2017 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.