Toelichting op de te houden collectes

 • diaconie pkn anloo zuidlaren

  Veertigdagentijd: een nieuw begin
  In de veertigdagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw begin. We willen ons inzetten om mensen nieuwe hoop en kracht te bieden en een nieuw begin te maken. Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk. Zeker niet wanneer je als kindslaaf hebt moeten werken, je familie is vermoord door gewelddadige milities of je als gevangene je leven weer op wilt bouwen. In deze veertigdagentijd zetten we ons in om juist deze mensen nieuwe hoop en kracht te bieden. Wij ondersteunen ex-gedetineerden, kindslaven in India, weeskinderen in Rwanda en kerken op Cuba, Pakistan en Nederland om een nieuw begin te maken.

  24 maart derde zondag veertigdagentijd - Magnuskerk, Dorpskerk en Laarkerk - Op platteland India kinderarbeid tegengaan
  In het droge landbouwgebied Narsapur kunnen families maar nauwelijks rondkomen. In dit deel van India moeten 12.700 kinderen werken. De Indiase organisatie Sadhana wil Narsapur vrij maken van kinderarbeid en deze achtergestelde kinderen nieuwe kansen bieden door onderwijs. Sadhana richt kinderclubs en kinderrechtencomité’s op, organiseert bijeenkomsten voor leraren, wil ieder kwartaal schoolleiders, ambtenaren en kinderen in gesprek laten gaan en volwassenen trainen over de rechten van meisjes.

  31 maart vierde zondag veertigdagentijd - Magnuskerk, Dorpskerk en Laarkerk - Pionieren rond zingevingsvraagstukken
  Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn. De initiatiefnemers zoeken actief naar manieren om het evangelie met onze medelanders te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Op dit moment zijn er meer dan honderd pioniersplekken, nieuwe geloofsgemeenschappen voor mensen die niet naar de kerk gaan. De Protestantse Kerk ondersteunt zulke nieuwe initiatieven om als kerk weer zichtbaar aanwezig te zijn in Nederland.

  Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen,
  uw diakenen

 • Magnuskerk
  B. Westerdijk
  Zuidlaarderweg 80
  9468 AH Annen
  Tel: 0592 274150

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  A.H. Dijkstra
  Lijsterbeslaan 6
  9471 PD Zuidlaren
  Tel: 050 409 4470

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.

© 2019 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.