Toelichting op de te houden collectes

 • diaconie pkn anloo zuidlaren

  20 mei (Pinksteren) Openluchtdienst Magnuskerk, Dorpskerk en Laarkerk - Stichting Mensenkinderen
  Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië voor wie niemand anders zorgt. Er wordt uitsluitend gewerkt via kerken en lokale organisaties. Stichting Mensenkinderen verleent materiële en immateriële hulp aan mensen die lijden onder armoede of vervolging. Daarnaast wordt voorlichting gegeven om groepen en individuen te motiveren zodat deze betrokken raken bij het helpen en dienen van de naaste in nood. Hoewel Mensenkinderen een christelijke organisatie is, wordt hulp verleend ongeacht religie of etnische achtergrond.
  [H3] 27 meiMagnuskerk, Dorpskerk en Laarkerk - KerkomroepWanneer u niet in staat bent om een kerkdienst te bezoeken, dan kunt u alsnog de dienst ‘bijwonen’ via de kerkomroep. Dit kan ook met terugwerkende kracht. En natuurlijk kunt u kerkdiensten bekijken of beluisteren van andere kerken.Op de website www.kerkomroep.nl kunt u zien welke kerken hier gebruik van maken, per provincie kunt u de kerk uitkiezen van uw keuze. De collecte is bedoeld om de gemaakte kosten enigszins te kunnen dekken.
  27 mei Magnuskerk, Dorpskerk en Laarkerk - Kerkomroep
  Wanneer u niet in staat bent om een kerkdienst te bezoeken, dan kunt u alsnog de dienst ‘bijwonen’ via de kerkomroep. Dit kan ook met terugwerkende kracht. En natuurlijk kunt u kerkdiensten bekijken of beluisteren van andere kerken.Op de website www.kerkomroep.nl kunt u zien welke kerken hier gebruik van maken, per provincie kunt u de kerk uitkiezen van uw keuze. De collecte is bedoeld om de gemaakte kosten enigszins te kunnen dekken.

  Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen,
  uw diakenen

 • Magnuskerk
  B. Westerdijk
  Zuidlaarderweg 80
  9468 AH Annen
  Tel: 0592 274150

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  A.H. Dijkstra
  Lijsterbeslaan 6
  9471 PD Zuidlaren
  Tel: 050 409 4470

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.

 • © 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.