Toelichting op de te houden collectes

 • diaconie pkn anloo zuidlaren

  26 mei - Dorpskerk en Laarkerk - Stichting Roosevelthuis
  Het Roosevelthuis maakt deel uit van de Protestante Stichting Diaconaal Vakantiewerk en biedt vanuit de christelijke visie vakantiemogelijkheden aan voor mensen voor wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan.
  Er worden vakanties georganiseerd waarin ontmoeting en gezelligheid centraal staan en waar zo nodig zorg en begeleiding wordt verleend. Ook is er altijd vraag naar vrijwilligers om een steentje bij te dragen. Meer informatie op www.hetvakantiebureau.nl

  30 mei - Hemelvaartsdag - Dorpskerk - Tussenvoorziening Eelde
  Sinds twee jaar wonen er in het voormalig opleidingscentrum van het vliegveld Eelde asielzoekers, voornamelijk uit Syrië en Eritrea. Deze mensen hebben enige tijd gewoond in vluchtelingenkampen in Turkije en zijn via het Europese Vluchtelingenakkoord verdeeld over diverse landen in Europa. In Eelde wonen nu ruim 70 mensen die wachten op toewijzing van een woning in de noordelijke provincies. Het project is gestart vanuit de samenwerking van de gemeente Tynaarlo met Inlia ( Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers, een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen). De diaconieën van de PKN-gemeenten in onze omgeving zijn nauw betrokken bij de Tussenvoorziening. Met de collecte kunnen we activiteiten ondersteunen.

  2 juni - Magnuskerk, Dorpskerk en Laarkerk - Bloemenfonds
  Wekelijks wordt door vrijwilligers van de kerk een prachtig boeket bloemen bezorgd na de kerkdienst bij een van onze gemeenteleden. Met dit boeket zeggen we dat we ons betrokken voelen bij onze medemens. Daarvoor zijn we immers kerk: verbondenheid in het geloof. Het geloof waaruit we kracht mogen ontvangen om verder te leven. De bloemen, vaak in de mooiste kleuren, laten de kracht van de natuur zien. De bloemen vormen vaak dat lichtpuntje in de moeilijke periode die mensen moeten meemaken. Uw bijdrage van vandaag geeft kleur aan de diaconale collecte.

  9 juni - Pinksteren - Raad van Kerken
  In de pinksterdienst collecteren de diaconieën voor het gezamenlijke project Alafya in Ghana. We ondersteunen de bouw van het kinderhuis alsmede woonruimte voor medewerkers en vrijwilligers. In de vorige Samenklank is hierover uitgebreid bericht.

  Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen,
  uw diakenen

 • Magnuskerk
  B. Westerdijk
  Zuidlaarderweg 80
  9468 AH Annen
  Tel: 0592 274150

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  A.H. Dijkstra
  Lijsterbeslaan 6
  9471 PD Zuidlaren
  Tel: 050 409 4470

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.

© 2019 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.