Toelichting op de te houden collectes

 • diaconie pkn anloo zuidlaren

  25 juni - stichting Pikulan
  Stichting Pikulan ondersteunt kleinschalige projecten in Indonesië
  door financiële ondersteuning op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en micro-krediet. Uitgangspunt is het woord van de Bijbel. De activiteiten zijn gebaseerd op een christelijke grondslag. Samen met de mensen in Indonesië bouwen ze aan een betere toekomst, bijvoorbeeld door een verzoeningsproject voor christenen en moslims, zorg voor een lepradorp en kinder- en ouderenzorg in arme wijken.

  2 juli -  Jeugdwerk JOP,
  Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, wil graag alle kinderen betrokken houden! Ook tieners en jongeren op de middelbare school. Want elk kind en elke jongere mag zich geliefd weten door God. JOP biedt plaatselijke gemeenten kennis, netwerk en inspiratie voor activiteiten met kinderen en jongeren. Edukans 9 juli 2017 Onderwijs, de kans van je leven Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Vriendschappen aangaan en relaties ontwikkelen. Zuinig zijn op je lichaam. En natuurlijk: je talenten ontwikkelen. Wat je op school leert, is voor altijd. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. Onderwijs op veilige scholen met goede docenten en vakopleidingen met zicht op werk. Investeren in lerende kinderen is ontzettend effectief. Eén jaar extra onderwijs levert op latere leeftijd 10% meer inkomen op. En dat een heel leven lang! hulp aan vluchtelingen in onze omgeving 16 juli 2017 De gezamenlijke diakonieën zijn op verschillende manieren bezig met activiteiten voor vluchtelingen in de nabije omgeving. Er is bijvoorbeeld een kennismakingsdag met het dorp Zuidlaren gehouden en een uitstapje voor asielzoekerskinderen ondersteund. Voor dit soort activiteiten vragen wij uw steun.  

  9 juli - Edukans
  Onderwijs, de kans van je leven
  Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Vriendschappen aangaan en relaties ontwikkelen. Zuinig zijn op je lichaam. En natuurlijk: je talenten ontwikkelen. Wat je op school leert, is voor altijd.

  Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. Onderwijs op veilige scholen met goede docenten en vakopleidingen met zicht op werk.

  Investeren in lerende kinderen is ontzettend effectief. Eén jaar extra onderwijs levert op latere leeftijd 10% meer inkomen op. En dat een heel leven lang!

  16 juli - hulp aan vluchtelingen in onze omgeving
  De gezamenlijke diakonieën zijn op verschillende manieren bezig met activiteiten voor vluchtelingen in de nabije omgeving. Er is bijvoorbeeld een kennismakingsdag met het dorp Zuidlaren gehouden en een uitstapje voor asielzoekerskinderen ondersteund. Voor dit soort activiteiten vragen wij uw steun.

  23 juli - Humanitas Kindervakantieweken
  Misschien is de gezondheid een spelbreker, of heb je er het geld niet voor. Het maakt niet uit waarom. Ook jouw kind krijgt een fijne vakantieweek op een mooie plek in Nederland waar veel te zien en te doen is. Daarvoor zorgen de Kindervakantieweken, die bedoeld zijn voor kinderen van 7 tot 15 jaar. Een week onder begeleiding van een team van deskundige vrijwilligers doorbrengen op de kampeerboerderij ‘De Alinghoek’ in Drouwen. De begeleiding verhoudt zich, één leider op 4 kinderen. In de buurt van deze Drentse plaats zijn bossen te vinden die uitstekend geschikt zijn voor speurtochten, huifkartochten, spelletjes en picknicken. Daarnaast is er een mooie zwemgelegenheid in de nabije omgeving en de mogelijkheid voor allerlei creatieve activiteiten. Op de laatste avond wordt de vakantieweek vrolijk afgesloten met muziek en allerlei acts uitgevoerd door de kinderen en begeleiders. Kortom voor de kinderen wordt het een week van vrolijke ontspanning, nieuwe ontdekkingen doen, vriendjes maken en vol verhalen naar huis terug gaan.

 • Magnuskerk
  B. Westerdijk
  Zuidlaarderweg 80
  9468 AH Annen
  Tel: 0592 274150

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  A.H. Dijkstra
  Lijsterbeslaan 6
  9471 PD Zuidlaren
  Tel: 050 409 4470

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.

© 2017 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.