Toelichting op de te houden collectes

 • diaconie pkn anloo zuidlaren

  28 juli - Magnuskerk en Dorpskerk - Open Huis Assen
  Het Open Huis van de kerken, een gastvrije plaats waar iedereen welkom is!
  Iedereen die behoefte heeft aan ontmoeting, gezelschap, gezelligheid, rust of bezinning (soms letterlijk), warmte, een praatje maken, een gezelschapsspelletje doen, hulp op levensbeschouwelijk of maatschappelijk gebied, of die gewoon simpel even ergens een kopje koffie wil/kan drinken, een krantje lezen, etc.
  In het Open Huis is iedereen van harte welkom ongeacht geloof, geslacht, kleur, ras, land van herkomst of levensovertuiging (de ananas is het symbool voor gastvrijheid).
  Omzien naar de naaste, barmhartigheid, solidariteit en gastvrijheid zijn de kernbegrippen.
  Het Open Huis biedt vooral een huiskamergevoel. In het Open Huis kun je je verhaal kwijt op levensbeschouwelijk en/of maatschappelijk gebied. Vrijwilligers bieden een luisterend oor, hebben geen vooroordelen, zijn integer en werken op basis van vertrouwen. Vrijwilligers geven bezoekers een gevoel van warmte, zodat je er niet alleen voor staat en dat je ertoe doet in deze ingewikkelde (participatie) samenleving.

  4 augustus - Laarkerk - GSp studentenwerk
  GSp staat voor het Groninger Studentenplatform voor levensbeschouwing. Het GSp biedt een open plaats voor studenten die geïnteresseerd zijn in verdieping en levensbeschouwing. Dit doet het GSp door het aanbieden van cursussen, lezingen en verschillende verdiepingsgroepen. Veel verschillende activiteiten worden georganiseerd, waaronder ook de bekende wekelijkse diensten in de Martinikerk in Groningen.
  Ben jij/bent u hierin geïnteresseerd? Kijk eens op de website van het GSp: www.gspweb.nl
  Onze kerken willen dit belangrijke werk voor onze studenten middels deze collecte ondersteunen.
  Met illustratie nr. 3
  Magnuskerk - Stichting Naar School in Haiti
  Uitgangspunt van de stichting is: ‘Elk kind heeft recht op voeding, kleding, onderdak en onderwijs’. Dit recht wordt werkelijkheid voor de kinderen in Haïti die gesteund worden door de Stichting Naar School in Haiti. De stichting is overtuigd dat het volgen van onderwijs het begin is van het einde van armoede. Naast onderwijs wordt ook hulp geboden op het gebied van tijdelijk onderdak, maaltijden en medische zorg. 

  11 augustus - Laarkerk - Kerk in Actie werelddiaconaat
  Voor veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is de toekomst een zwart gat zonder perspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. Samen met PEN, de partnerorganisatie van Kerk in Actie, biedt Kerk in Actie deze kansarme jongeren weer nieuwe mogelijkheden. De medewerkers vormen een hechte gemeenschap met deze jongeren en leren hen weer positief in het leven te staan.

  18 augustus - Laarkerk - Stichting Jarige Job
  Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school vanzelfsprekend. Voor 61.000 kinderen in Nederland is dit niet het geval. Zij kunnen hun verjaardag niet vieren, omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Op de mooiste dag van het jaar krijgen deze kinderen geen cadeautjes, hangen er geen slingers en ballonnen en kunnen zij niet trakteren op school. Uit schaamte melden ze zich soms zelf ziek. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox, want ieder kind verdient een verjaardag!
  Jarige Job werkt samen met de voedselbank. Van de gezinnen die daar geregistreerd staan, is het duidelijk dat ze in financiële nood verkeren. Via de voedselbank worden de anonieme boxen verspreid onder de ouders. Tevens werkt Stichting Jarige Job samen met andere maatschappelijke organisaties en instellingen die zich richten op de allerarmsten in Nederland.

  25 augustus Magnuskerk - Stichting Jarige Job (zie 18 augustus)
  Laarkerk - Platform Kerk en Aardbeving
  Het Platform Kerk en Aardbeving ondersteunt mensen in het aardbevingsgebied bij de bespreking van een aantal existentiële problemen. Hiertoe gaan kerkelijke medewerkers meewerken met de predikant die tijdelijk voor dit werk vanuit de PKN is aangesteld. Een deel van de kosten wordt door verschillende landelijke fondsen gedekt, doch er blijft een begrotingsgat waarvoor het platform de medewerking en solidariteit vraagt van de PKN kerken in Nederland.


  Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen,
  uw diakenen

 • Magnuskerk
  B. Westerdijk
  Zuidlaarderweg 80
  9468 AH Annen
  Tel: 0592 274150

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  A.H. Dijkstra
  Lijsterbeslaan 6
  9471 PD Zuidlaren
  Tel: 050 409 4470

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.

© 2019 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.