Catechese klas 1 en 2

de Zijbeuk
Datum: dinsdag 26 maart 2019 19:00

basis catechese pkn anloo zuidlarenKlas 1 en 2 Voortgezet onderwijs

De jongeren lezen met elkaar een paar verhalen uit de Bijbel in Gewone Taal en proberen te achterhalen wat de betekenis ervan is voor ons leven in deze tijd. Ook wordt aandacht besteed aan enkele belangrijke feesten en gebeurtenissen in het kerkelijk jaar.

Data: 6 november, 20 november, 4 december, 18 december, 15 januari, 29 januari, 12 februari, 12 maart, 26 maart en 9 april
Plaats en Tijd: 19.00 – 19.45 uur, de Zijbeuk
Leiding: ds. Robert Jan ten Have, tel. 050-4091764 rjtenhave@pknanloozuidlaren.nl

 

 

Alle datums


  • dinsdag 6 november 2018 19:00 - 19:45
  • dinsdag 9 april 2019 19:00
  • dinsdag 26 maart 2019 19:00
  • dinsdag 12 maart 2019 19:00
  • dinsdag 12 februari 2019 19:00
  • dinsdag 29 januari 2019 19:00
  • dinsdag 15 januari 2019 19:00
  • dinsdag 18 december 2018 19:00
  • dinsdag 4 december 2018 19:00
  • dinsdag 20 november 2018 19:00