Groene theologie

groene theologie pkn anloo zuidlarenVorig jaar verscheen het boek 'Groene Theologie' van Trees van Montfoort, waarin zij een theologische doordenking geeft van het begrip duurzaamheid. Ze laat overtuigend zien dat dat kerk en duurzaamheid geen hobby is van een aantal met het milieu begane kerkleden, maar geworteld is in het hart van het christelijk geloof. Zo onderzoekt ze het Bijbelse spreken over schepping, en wat dit ons leert over de verhouding tussen God, mens en natuur. Verder brengt ze in kaart wat er in de theologie zoal gedacht wordt over bijvoorbeeld rentmeesterschap en zorg voor de schepping, waarbij ze ook een aantal hedendaagse theologes aan het woord laat.

Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Groene theologie verwoordt een andere kijk op de natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de auteur dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping.

In vier bijeenkomsten wil ik met dit boek aan de slag. Omdat het voor leken een pittig boek is, zullen we niet het hele boek lezen, maar enkele gedeelten eruit bespreken, aan de hand van een samenvatting.

Data: dinsdagavond 12 en 26 januari, 16 februari, 9 maart
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Zijbeuk
Opgeven bij da. Gonny de Boer, hedeboer@pknanloozuidlaren.nl


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren