• Start
  • Gespreksgroep relevantie

Gespreksgroep relevantie

Gesprekskring relevantie pkn anloo zuidlarenNaar aanleiding van de gesprekken vorige jaar kwam de vraag op: wat geloven we eigenlijk? Niet alleen persoonlijk (wat niet zelden al moeilijk genoeg is), maar ook in en misschien als kerk. Ooit werd de geloofsleer je met de paplepel ingegoten, maar tegenwoordig lijkt er heel veel op de helling te zijn gezet. Is er nog wel wat overgebleven? En zo ja, wat dan precies? En hoeveel zeggingskracht heeft dat voor ons? Moet je alles geloven wat is voorgeschreven? Maar als je dat niet doet, hoor je er dan nog wel bij? We zullen spreken over de geloofsinhoud, en dus de belijdenis(geschriften). Maar steeds zal ook de vraag zijn: wat heeft het met ons te maken?

De avonden zijn steeds op woensdag:
2 oktober, 6 november, 4 december, 15 januari, 4 februari, 4 maart, 1 april en 13 mei.
Mogelijk sluiten we ook dit jaar weer af met de organisatie van een kerkdienst.
Tijd: 20.00 uur.
Plaats: de Meent.
Info en opgave: ds. Wouter Slob, wouterslob@laarkerk.nl.


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2019 PKN Anloo - Zuidlaren