Skip to main content

Mogelijkheden gebruik Dorpskerk

Kerkelijk huwelijk
De Dorpskerk is een mooie sfeervolle locatie voor het inzegenen van een huwelijk.

Burgerlijk huwelijk
De Dorpskerk is een van de officiële trouwlocaties van de gemeente Tynaarlo waar u uw burgerlijk kunt sluiten of het partnerschap kunt laten registreren.
Een combinatie van eerst het burgerlijk huwelijk en vervolgens de kerkelijk inzegening is uiteraard ook mogelijk.

Concerten
De Dorpskerk heeft een mooie akoestiek die haar bijzonder geschikt maakt voor concerten door koren en/of muziekensembles. 
Indien u overweegt om de Dorpskerk te kiezen als locatie voor uw huwelijk of een andere activiteit, kunt u contact opnemen met mevr. Hannie Blaauw, telefoon 06-54688177 of per mail dorpskerk-verhuur@pknanloozuidlaren.nl. Indien gewenst kan zij u de kerk laten zien en met haar kunt u gedetailleerde afspraken maken.

Uitvaart
1. Indien er een uitvaart vanuit de Dorpskerk gewenst wordt, dient de begrafenisondernemer z.s.m. contact op te nemen met mw. Blaauw of met de scriba. Deze informeren meteen de koster.
2. Als de nabestaanden willen dat de dienst geleid wordt door de predikant van de Dorpskerk, dient men contact met hem op te nemen voordat datum en tijd van de uitvaart bepaald worden. (zie ook de jaargids van de Dorpskerk)
3. Bij afwezigheid van de predikant van de Dorpskerk moet men contact opnemen met de scriba want die heeft een overzicht van predikanten die als vervanger kunnen optreden.
4. Over praktische zaken als het toegestane maximum aantal bezoekers, het al of niet mogelijk zijn van een uitzending via internet etc. verwijst de predikant naar mevr. Blaauw.
5. De uitvaartbegeleider maakt een dag voorafgaand aan de uitvaart afspraken met mevr. Blaauw en de koster over de inrichting van de kerk etc. Als de uitvaartbegeleider niet bekend is met de Dorpskerk moet dit overleg plaatsvinden in de kerk, waarbij ook de koster aanwezig is.
6. Bij een uitvaart vanuit de kerk is altijd de koster aanwezig die ondersteuning krijgt van mw. Blaauw en/of een of meerdere leden van de kerkenraad.
7. Zolang de Coronamaatregelen van kracht zijn, worden de zitplaatsen toegewezen door de koster en degenen die hem ondersteunen. Men dient de aanwijzingen van de koster en/of degenen die hem ondersteunen op te volgen.
8. Vanwege de handhaving van de 1,5 meter maatregel kunnen voorlopig maximaal 30 mensen een dienst fysiek bijwonen, exclusief degenen die een taak hebben in de dienst (koster, predikant, ouderling, organist en personeel van de uitvaartorganisatie).

Bij afwezigheid van mevr. Blaauw kunt u zich wenden tot de scriba van de kerkenraad.
E-mail: dorpskerk-scriba@pknanloozuidlaren.nl

Voor het gebruik van de kerk worden de volgende tarieven berekend:
Concerten en uitvoeringen:
- Gebruik dorpskerk (per 3 uur) €200,--
- Repetities / opbouw (per uur) € 50,--
Kerkelijk huwelijk (incl. orgel en kostersdienst) €300,--
Burgerlijk huwelijk / Partnerschapsregistratie €300,--
Combinatie Kerkelijk / burgerlijk huwelijk €400,--
Rouwdienst (incl. orgel en kosters dienst) €300,--*)

*) Tarief voor mensen die geen lid zijn van de Dorpskerkgemeente.