Skip to main content

Historie

De Dorpskerk.

De kerk van Zuidlaren is waarschijnlijk een dochterkerk van Anloo en diende voor de rooms katholieke eredienst. De patroonheilige van de kerk is onbekend.

Bij plakkaat van 10 mei 1598 gaat Drenthe over tot de gereformeerde leer. Dit gold ook voor Zuidlaren. Het zou echter nog tot 9 juni 1601 duren voor de eerste predikant van Zuidlaren, Johannes Crusius, mocht worden begroet.

Het schip van de kerk werd omstreeks 1240 gebouwd en is het oudst. Omstreeks 1300 werd aan de westgevel een stevige toren gebouwd.

Vervolgens werd de kerk naar het oosten verlengd met een iets smaller priesterkoor. In het midden van de 15e eeuw werd deze uitbreiding weer afgebroken voor de volgende verbouwing. Het schip van de kerk werd verlengd en er werd een nieuw priesterkoor gebouwd met een verhoogd dak en een kruisgewelf in gotische bouwstijl. Schip en priesterkoor werden door een triomfboog gescheiden. Sindsdien is de vorm van de kerk niet veranderd.

Van 1972 t/m 1974 werd de kerk zowel buiten als binnen gerestaureerd.

In 2004 heeft een interieur-restauratie plaats gevonden. Het oorspronkelijke houten tongewelf werd, na verwijdering van steengaas en stucwerk, in volle glorie hersteld. De kleurstelling in de kerk geeft een prachtig ingetogen schip te zien met een blij en stralend koor. Op de oostelijke koorsluiting zijn nog twee van de twaalf wijdingskruisjes zichtbaar die waarschijnlijk in de15e eeuw zijn aangebracht.


Doopdag Hervomdekerk 1938