Liturgisch bloemschikken

Op hoogtijdagen maakt de commissie Liturgisch Bloemschikken een bloemstuk dat in de kerk wordt geplaatst. Dit bloemstuk verbeeldt het thema van de betreffende dienst.

Advent 2022

In deze Advents weken gaan de Liturgische schikkingen  over de vrouwen die in het voorgeslacht van Jezus een rol spelen.
Vrouwen die in de ogen van de mensen niet in tel waren. Vandaag gaat het over Ruth de buitenstaander.
De korenaren staan symbool voor het Broodhuis Bethlehem, waar Ruth terecht komt.
De Pinus (naalden) is een pijnboom, hiermee wordt het verdriet van Naomi en Ruth verbeeld. 

Kerstmorgen


4e Advent

De schikking gaat over Tamar en Juda n.a.v Genesis 38.
De pluizigheid in de schikking symboliseert; Versluieren.
De roze bessen, staan voor de pijn van Tamar die toch is verzacht, en het Licht brak door haar pijn heen.

Dichtbij komt God in mensenlevens die in ellende zijn.
Hier ook in de merkwaardige geschiedenis van Juda en Tamar.
Het huwelijk ,met de zwagers zou moeten zorgen
voor nageslacht maar alles ging mis.
Tamar blijf kinderloos achter, zonder toekomst is ze nu.
Ook Onan laat het afweten, wel de lusten niet de lasten!
En God? Alles lijkt te mislukken immers.
Tamar neemt nu de regie, en als een omsluierde hoer laat ze zich verleiden door Juda haar schoonvader.
Wat een vrouw!
Wat een weg ! Juda valt door de mand, en bekent zijn schuld.
Bij Tamar wordt toch een kind verwekt,
Juda, David enzovoort, uit deze nakomelingen wordt Jezus geboren.
Tamar heeft door haar moedige daad de weg naar de komst van Jezus gebaand.
Wees gegroet Tamar, je bent gezegend onder de vrouwen.
Hoe ondoorgrondelijk zijn Godswegen.


3e Advent

Op de derde advents zondag gaat de liturgische schikking over Rachab de hoer, ook een vrouw die veracht werd door de mensen. De rode kleur, verwijst naar de Liefde, naar gevaar en pijn. De vleugeltjes van de es, duiden: Rachab verlaat haar oude leven en begint een nieuw leven. Is het niet ontroerend dat juist die kwetsbare vrouwen door God gezien worden en een positieve rol vervullen in de geschiedenis! Gods onvoorwaardelijk Liefde loopt als een rode draad door de bijbel.
Rachab geloofde de bespieders want….zij gaven haar de belofte; Wij sparen jou en jouw familie, wanneer zij het scharlaken koord uit haar venster zou laten hangen. Haar naam betekent ‘ruimte ’ Ze schept ruimte voor de Israëlische mannen en haar familie. Door haar huis open te stellen als een herberg. Ooit heeft ze verhalen gehoord, over de Barmhartige, een kiem van geloof en vertrouwen.

Wat onrein is maakt God weer rein.
Wat zwak is maakt Hij sterk.
Hij de Eeuwige draait het om.
Uit onze puinhopen bouwt Hij iets nieuws op.
Een rode draad door de bijbel heen,
Hij wil de mensheid redden en de rafels afhechten.
God ziet ons, komt ons tegemoet, is de Nabije.
Hij bereid nieuwe wegen voor ons.
Hoop, verzacht ons leed.
Kome wat komt…

Soms lijkt ons leven hopeloos,
Dan moeten we zekerheden loslaten.
Op weg gaan naar onbekende verten.
In Ruth’s houding zie je de werking van Gods liefde en trouw.
Hij geeft hoop en standvastigheid,
Wij zijn nooit alleen.
Hij de Eeuwige, is gekomen om ons te bevrijden,
Om een nieuw begin te maken.
Hij draagt ons alle dagen.


2e Advent

Na jarenlang wonen in Moab vanwege hongersnood in eigen land- keert Ruth’s schoonmoeder terug naar Bethlehem.
Ruth is vastberaden ze gaat met Naomi mee;
Ze spreekt uit; Waar u gaat, zal ik gaan, uw volk is mijn volk uw God is mijn God
Alles laat ze achter, ze durft haar eigen cultuur, familie en volk achter zich te laten.
Ruth mag werken op de akker van Boaz, hij komt haar tegemoet.
Het graan wat achter gebleven is op het land na het dorsen mag zij oprapen en meenemen.
Ruth zoekt bescherming bij Boaz.
Uiteindelijk trouwt ze met Boaz.

Soms lijkt ons leven hopeloos,
Dan moeten we zekerheden loslaten.
Op weg gaan naar onbekende verten.
In Ruth’s houding zie je de werking van Gods liefde en trouw.
Hij geeft hoop en standvastigheid,
Wij zijn nooit alleen.
Hij de Eeuwige, is gekomen om ons te bevrijden,
Om een nieuw begin te maken.
Hij draagt ons alle dagen.


1e Advent

God de Eeuwige heeft zijn mensen hoog.
En toch … wij mensen kunnen soms diep vallen in ons bestaan,
Net als David en Bathseba.
Slachtoffers en tegelijk ook daders, onbedoeld,
En toch bij tijd en wijle zijn wij dat ook.
Hij de ene heeft weet van onze duisternis.
Hij verstaat de stom geslagen mond van alle stervelingen die wij zijn.
Maar Hij laat niet vallen wat zijn hand begon.

Jij God bent en blijft de Barmhartige,
Wij bestaan in Uw geduld.
Jij wijst ons nieuwe wegen.
Jij nodigt ons aan Jouw Koninklijke tafel.
Jij wacht op ons als een Vriend.
Jij Eeuwige maakt ons nieuw.


Lees meer: Liturgisch bloemschikken


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren