Dorpskerk

Adres kerkgebouw: Kerkbrink 3, Zuidlaren
Postadres: Kerkbrink 46, 9471 AL Zuidlaren

Elke zondag is er een kerkdienst om 10.00 uur.

De Dorpskerkgemeente van Zuidlaren vormt samen met de gemeente rond de Laarkerk (Stationsweg 159) en de Magnuskerkgemeente in Anloo de federatie Protestantse Gemeente Anloo-Zuidlaren.
De Dorpskerkgemeente stelt zich ten doel een gastvrije gemeente te zijn met aandacht voor een goed verzorgde liturgie en een eigentijdse uitleg van de Bijbel. Soms wordt muzikale medewerking verleend door de cantorij, een koor of ensemble en één keer per jaar wordt tijdens de zondagmorgendienst een (Bach-)cantate uitgevoerd.

Een aantal keren per jaar zijn er gezamenlijke diensten met de Laarkerk, waarvan er zes in de zomervakantie gehouden worden. 

Behalve in de schoolvakanties is er elke dienst kindernevendienst. De kinderen komen gezamenlijk met hun ouders naar de kerk en gaan na het gesprek met de kinderen naar hun eigen ruimte in de Zijbeuk. 

Op de 4 zondagen van Advent is er 's avonds om 19.00 uur een vesperviering die uitgaat van de drie deelnemende kerken van onze federatie.

Het oudste deel van het kerkgebouw dateert van ca 1264. De kerk is in de jaren '70 van de vorige eeuw gerestaureerd en in 2004 is het interieur grondig opgeknapt. Het kerkgebouw is in de zomermaanden te bezichtigen op woensdag- en zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Door het jaar heen kan men op zaterdagmiddag tussen 15.00 en 16.00 terecht.

De Dorpskerk kan gehuurd worden voor concerten of andere bij een dergelijk gebouw passende activiteiten zoals bijvoorbeeld een huwelijk. Uiteraard mogen deze activiteiten geen belemmering zijn voor de erediensten.

Tijdens kerkdiensten is bezichtiging niet mogelijk, maar bent u toevallig in de buurt, weet dan dat u van harte welkom bent om de dienst mee te maken. 


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2019 PKN Anloo - Zuidlaren