Skip to main content

Dorpskerk

Adres kerkgebouw: Kerkbrink 3, Zuidlaren
Postadres: Kerkbrink 46, 9471 AL Zuidlaren

Elke zondag is er een kerkdienst om 10.00 uur.


De Dorpskerkgemeente van Zuidlaren vormt samen met de gemeente rond de Laarkerk (Stationsweg 159) en de Magnuskerkgemeente in Anloo de federatie Protestantse Gemeente Anloo-Zuidlaren. De Dorpskerkgemeente stelt zich ten doel een gastvrije gemeente te zijn met aandacht voor een goed verzorgde liturgie en een eigentijdse uitleg van de Bijbel. Soms wordt muzikale medewerking verleend door de cantorij, een koor of ensemble en één keer per jaar wordt tijdens de zondagmorgendienst een (Bach-)cantate uitgevoerd.


Er zijn door het jaar heen gezamenlijke diensten met de Laarkerk en ook enkele in federatief verband. In Samenklank vindt u het algemene overzicht van kerkdiensten. Op de website treft u de meest actuele informatie over de kerkdiensten. We raden u dringend aan om geregeld de website te raadplegen.


Het oudste deel van het kerkgebouw dateert van ca 1264. De kerk is in de jaren '70 van de vorige eeuw gerestaureerd en in 2004 is het interieur grondig opgeknapt. Het kerkgebouw is in de maanden juli en augustus te bezichtigen op woensdag- en zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. In geval van een huwelijk of begrafenis kan de kerk op woensdag- en/of zaterdagmiddag gesloten zijn.


De Dorpskerk kan gehuurd worden voor concerten of andere bij een dergelijk gebouw passende activiteiten zoals bijvoorbeeld een huwelijk. Uiteraard mogen deze activiteiten geen belemmering zijn voor de erediensten. Indien u overweegt om het kerkgebouw te huren moet u contact opnemen met mevrouw Blaauw die de verhuur coördineert. Zij is te bereiken op bijgevoegd nummer 06 5468 8177.

 

Meeuwes Veldhuis
050 409 6441
voorzitter-dorpskerk@pknanloozuidlaren.nl

Vacant
Postadres scriba
Kerkbrink 46
9471 AL Zuidlaren 
dorpskerk-scriba@pknanloozuidlaren.nl
 
A.C. Hulschebosch - Hamminga
Halmersinge 52
9471 HR Zuidlaren
tel. 050 409 4331
ledenadmdk@pknanloozuidlaren.nl

Fam. Denekamp
Tel. 050 409 5398
dezijbeuk@pknanloozuidlaren.nl