Skip to main content

Contextueel Pastoraat

kennismaking contextueel pastoraat pkn anloo zuidlaren

‘Contextueel’ Pastoraat: aandacht voor mensen in hun verhoudingen, hoe zij zichzelf én elkaar proberen recht te doen ‘Coram Deo’, voor het aangezicht van de Eeuwige…

De contextuele benadering is uitgevonden door psychiater en familietherapeut Ivan Boszormenyi-Nagy (1920-2007). Hij ontdekte dat zijn patiënten er beter aan toe raakten wanneer zij tijdens een opname in contact met hun familie konden blijven. Dat zette hem aan het denken over de kracht van verbondenheid in families. Gaandeweg vond Nagy nieuwe taal voor wat hij zag gebeuren. Taal die werkt als een venster. Zodra je ergens woorden voor hebt, ga je zien wat je eerder niet zag. Nagy meent dat het in familierelaties altijd gaat om geven én ontvangen; en dat dit geven en ontvangen zoekt naar balans, zodat het passend is en eerlijk voor ieder. Elke familie houdt er als het ware een onzichtbare boekhouding van bij. Waarom? Omdat het in de kern van onze omgang met elkaar om
rechtvaardigheid gaat. Mensen knappen ervan op als zij recht gedaan worden, gehoord en gezien; én het doet hen goed als zij zelf in staat zijn anderen recht te doen, te horen en te zien.

Het contextueel pastoraat past deze inzichten van Nagy toe op de aandacht die we in de geloofsgemeenschap met elkaar delen, omdat God heeft omgezien naar ons, kortom pastoraat: ’Een mens staat, zo geloven wij, tegenover God altijd met anderen aan de hand; en tegelijk: met anderen aan de hand staat een mens tegenover God.’
Contextueel helpen we mensen te zien hoe zij als ouders en kinderen geprobeerd hebben aan elkaar te geven en wat zij van elkaar hebben ontvangen. Vaak is er sprake van een tekort, wat leed en conflict veroorzaakt, maar de focus ligt op wat er wél is gegeven. Dát zichtbaar maken en erkennen kan pijn van jaren verzachten, zodat de volgende generatie niet opnieuw de last/ het onrecht van het verleden hoeft te dragen, ‘tot in het derde en vierde geslacht’… Deze inzet maakt het contextueel pastoraat tot een hoopvolle benadering. Een klein beetje vertrouwen (‘een mosterdzaadje’) kan veel oud zeer genezen en voorkomen dat oude rekeningen doorgeschoven worden naar toekomstige
generaties…

U bent van harte welkom om met deze pastorale benadering kennis te maken in twee nog nader te noemen middaggesprekken die zullen plaatsvinden telkens op de woensdag: 8 mei, 22 mei en 5 juni 2024.
Naast opfrissen en aanvullen van de kennis die we vorig met elkaar deelden in de introductiebijeenkomsten, kijken we dit jaar speciaal naar de band tussen broers en zussen.
Nadere informatie over tijdstip en locatie volgt t.z.t. in Magnusnieuws, Samenklank en website of bij de cursusleider, ds. Ruurd van de Water, 06 4399 7145 of crtvandwater@me.com.

Voor verdere informatie en opgave: ds. Ruurd van de Water, 06 4399 7145 of e-mail crtvandewater@pknanloozuidlaren.nl