Skip to main content

Pastorale Bezoek Commissie

De commissie bestaat uit ongeveer twintig pastorale medewerkers en vergadert vijf keer per jaar. 

Voorzitter is Marga de Vries, mdevries@pknanloozuidlaren.nl

De taken van de leden:
- het bezoeken van nieuw-ingekomenen
- het bezoeken van gemeenteleden bij ziekte, ouderdom e.d.
- het bezoeken van gemeenteleden bij feestelijke en blijde gebeurtenissen
- het onderhouden van contacten tussen predikante en gemeente
- het verzorgen van kerstattenties, in overleg met de partnergemeenten
- het organiseren van een kerstviering in de Zetstee
Op dit moment experimenteren we met een zanguurtje op de woensdag, 1 x per twee maanden, we kijken na de vakantie of dit een vervolg krijgt.