1e Zondag Veertigdagentijd

Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd zien we de leegte van de woestijn, de plek van de beproeving.
Maar meer nog zien we Gods Liefde in de vorm van de X. 
De Kracht die overwint: Hij die op handen gedragen wordt en de mens meer biedt om van te leven dan van brood alleen. 
De kleine kaars brandt als Licht dat altijd blijft, hoe donker het soms ook om ons heen is. 

Luister naar de stem die klinkt in je hart 
Al word je op de proef gesteld  
Probeert een ander je te misleiden 
Het goede laten zegevieren 
Toont de Kracht Uit naam van de Liefde

2e Zondag Veertigdagentijd

Op deze tweede zondag van de veertigdagentijd lezen we over de drie leerlingen, die met Jezus de berg op gaan, en dat er een stem uit de wolk klinkt. De berg en de wolk bevestigen, net als de X in de schikking, de aanwezigheid van God.
De leerlingen willen het bijzondere moment van de ontmoeting met Mozes en Elia vasthouden: verbeeld in de tenten die zij willen opslaan.
Zij zullen het moment echter in hun hart moeten bewaren.

 

Luister naar de stem
die klinkt in je hart
Je hoeft niet
vast te houden
Met woorden
te beschrijven

Wat in stilte
bewaard kan blijven
Toont de Kracht
Uit naam van de Liefde

© 2019 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.