Centrale Jeugdraad

 • De Centrale Jeugdraad zorgt ervoor dat de jeugdwerkactiviteiten van de PKN gemeente Anloo-Zuidlaren bijeen worden gebracht. Hieronder vallen de kindernevendienst en tienerdienst, jeugdkerk U-nited, de jeugd- en tienerclubs, de soos, de jeugdredactie maar ook andere activiteiten, zoals catechese en het jeugdpastoraat. Om er voor te zorgen dat alle activiteiten goed op elkaar afgestemd zijn en om onderling elkaar te inspireren en van elkaar te leren, komt de Jeugdraad eens per zes weken bij elkaar en wordt er gesproken over alles wat er binnen het jeugdwerk gebeurt. De missie, visie en doelstellingen voor de komende jaren staan verwoord in het Beleidsplan voor het Jeugdwerk. Vandaar uit worden nieuwe plannen gemaakt voor het nieuwe seizoen (zie hiervoor het jaarplan 2018). In de jeugdraad zitten vertegenwoordigers van alle werksoorten van alle verschillende aangesloten kerken. Zo zijn de lijntjes kort, zijn we op de hoogte van elkaars activiteiten, brainstormen we over nieuwe plannen en wordt het jeugdwerk aangestuurd.
 • Bestuur Centrale Jeugdraad

  Functie: Naam: Contactgegevens:
  Voorzitter Sanne de Hoop sannedehoop@pknanloozuidlaren.nl
  Penningmeester Klaas Bakker 050 364 0318
  klaasbakker@pknanloozuidlaren.nl
  Perron1234.com Jan Homans 050 5280082
  janhomans@pknanloozuidlaren.nl
  Kindernevendienst Corrie Scholten
  Joke Rauwerda
  corriescholten@pknanloozuidlaren.nl
  jokerauwerda@pknanloozuidlaren.nl
  Kinderoppas Vacant  
 • declaraties centrale jeugdraad pkn anloo zuidlarenHeb je kosten gemaakt die betrekking hebben op de Centrale jeugdraad? Declareer dan online via deze link

   


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren