‘En ik dan?’ Heb je naaste lief zoals jezelf. Hierover gaat de U-nited dienst die op 10 december wordt gehouden in ‘De Meent’. Margreet Verspuij gaat dieper in op het onderwerp over naastenliefde. Wie is je naaste, en wie ben jezelf? Kunnen we dat leren: van jezelf te houden?  Dat kan je leren door te kijken door te kijken naar Degene die ons die opdracht heeft gegeven. Er staat niet voor niets eerst: Heb God lief met heel je hart, je ziel en al je verstand. Graag tot ziens in op 10 december, 19:00 uur in ‘de Meent’. 

© 2017 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.