Skip to main content

Richtlijnen Digitaal Mediagebruik Jeugdwerk

social media jeugdwerk pkn anloo zuidlarenHet Jeugdwerk PKN Anloo Zuidlaren gaat zich meer profileren op sociale media. Naast het vergroten van de PR in onze jeugdwerkactiviteiten met jongeren, willen we ook als jeugdwerk -via sociale media - communiceren. Het jeugdwerk PKN Anloo Zuidlaren heeft als Facebookpagina: https://www.facebook.com/groups/jeugdwerkpknanloozuidlaren/

Daarmee willen we de volgende doelstellingen bereiken:

• Het Jeugdwerk laat zien – door actief te zijn op sociale media - dat ze als onderdeel van de PKN gemeente Anloo-Zuidlaren midden in de wereld staat. Sociale media (Facebook) maken hier onlosmakelijk deel van uit. 
• Het Jeugdwerk legt contact (en onderhoudt dit) met jongeren, ouders van jongeren en met geïnteresseerden. Door de Facebook pagina actief te beheren treden we duidelijk naar buiten met wat we doen en genereren we een grotere betrokkenheid. Denk aan informatie over het jeugdwerk, foto’s van activiteiten of van knutselwerkjes, filmpjes van presentaties en updates over wat er allemaal aan activiteiten plaats hebben gevonden. 
• Het Jeugdwerk publiceert korte berichten via Facebook. Door middel van het plaatsen van berichten (‘posts’) kan ze gemakkelijk contact leggen met jongeren. Facebook kan door jongeren goed gebruikt worden door te laten zien waar ze mee bezig zijn, wat ze van plan zijn of wat hen bezighoudt.
• Het Jeugdwerk betrekt de jongeren van de werksoorten actief door zo nu en dan samen met de kinderen een verslag of foto/filmpje te plaatsen. 
• Het Jeugdwerk verbindt de website PKN Anloo-Zuidlaren met Facebook zodat deze altijd up to date en interactief is. Bezoekers van de website die doorklikken naar de Facebook pagina krijgen een realistisch en actueel beeld van het jeugdwerk.

Voor het beheer van de Facebookpagina gelden de volgende richtlijnen (Big-five):
1. Het doel van het jeugdwerk bij digitaal mediagebruik is altijd: jongeren op de hoogte brengen van- en betrekken bij de jeugdwerkactiviteiten.
2. Alle activiteiten op Facebook worden uitsluitend geplaatst door een Jeugdwerk-beheerder van de werksoorten, vallend onder het Jeugdwerk PKN Anloo-Zuilaren.
3. De beheerder(s) van de pagina gebruiken Nederlands taalgebruik en beeld dat past bij wat de PKN Anloo – Zuidlaren als kerkelijke gemeente wil communiceren en uitstralen naar jongeren, ouders en andere geïnteresseerden. De normen en waarden hiervan zijn uitgewerkt in het beleidsplan van de Centrale Jeugdraad (2014).
4. Binnen elke Jeugdwerksoort is er één beheerder verantwoordelijk voor de inhoud die namens deze werksoort gepost wordt. Deze pagina’s worden actief beheerd en gemodereerd. Ongewenste berichten, likes of posts worden z.s.m. maar binnen 48 uur verwijderd.
5. Er wordt in berichten (‘posts’) die op de pagina verschijnen nooit adresgegevens of andere persoonlijke gegevens van jongeren vermeld, tenzij betrokkenen toestemming verlenen. Foto’s en filmpjes van jonge kinderen (0-12 jaar) worden altijd in overleg met de ouders geplaatst.