Skip to main content

Kindernevendienst

De werkgroep kindernevendienst is een onderdeel van de Jeugdraad en valt tevens onder de eredienst van de wijkgemeentes. Iedere zondag wordt tijdens de kerkdienst in de Dorpskerk en de Laarkerk kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool gehouden. Het doel is kinderen op hun eigen niveau te betrekken bij de verhalen en geschiedenis van de Bijbel. Naast de erediensten, levert de kindernevendienst ook een bijdrage aan de erediensten tijdens de adventsperiode, de 40 dagen tijd en bij de kerstdienst. Elk jaar vind er een kikkerdienst plaats voor kinderen van groep 1 tot en met 4 en sinds kort zijn we begonnen met een kickdienst georganiseerd voor kinderen van groep 5 tot en met 8.

Magnuskerk
Met ingang van seizoen 2017 -2018 wordt er geen kindernevendienst meer georganiseerd in de Magnuskerk. 

Laarkerk
Voor de kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool is er kindernevendienst. Deze vindt elke zondag tijdens de kerkdienst plaats. De kinderen gaan vóór de preek naar hun eigen ruimte, vaak vooraf¬gegaan door een gesprek met (of een verhaal voor) de kinderen.De groepen zijn onderverdeeld in:

Groep 1,2,3 en 4
Groep 5,6, 7 en 8
Er wordt gewerkt met de methode Vertel het maar waarin een werkvorm staat die kind-eigen is.

Contactpersoon Laarkerk: Corrie Scholten, kindernevendienst@laarkerk.nl

Dorpskerk
Voor de kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool is er de kinderkerk. Deze vindt elke zondag tijdens de kerkdienst plaats, m.u.v. de school¬vakanties. Kinderen die met hun ouders meegaan naar de kerk, verlaten vóór de preek begint het kerkgebouw en gaan dan naar de Zij-beuk, vaak vooraf¬gegaan door een gesprek met (of een verhaal voor) de kinderen.

Kinderen waarvan de ou¬ders geen kerkgang hebben, kunnen vanaf 10.15 uur in de Zijbeuk terecht.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij Maaike van Asperen, tel. 050 280 2708. mvanasperen@pknanloozuidlaren.nl