• Start
  • Jeugdsoos 'het Station'

Jeugdsoos 'het Station'

Vanaf het startweekend is ‘Het Station’ weer geopend!
Veel activiteiten van het jeugdwerk vindt hier plaats. Regelmatig worden de soosavonden georganiseerd.
Ook rondom bijzondere feestdagen wordt er, daar waar mogelijk, een soosavond georganiseerd.
Je kunt op deze avonden je leeftijdsgenoten ontmoeten, spellen spelen en gezellig bijkletsen.
Via de website, Facebook, Samenklank en de mail worden de soosavonden aangekondigd.
Wil je ook meedraaien met de activiteiten of heb je vragen? Mail dan naar jeugdsoos@pkananloozuidlaren.nl

Alle soosavonden beginnen om 20.30 uur en de deuren sluiten rond 00.00 uur. 
*Onder het genot van een hapje en een drankje zal er een uitgekozen gespreksonderwerp worden aangekaart. Meedenken en -praten is geheel vrijblijvend.


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren