Centrale Jeugdraad

Centrale Jeugdraad

De Jeugdraad zorgt ervoor dat de jeugdwerkactiviteiten van de PKN gemeente Anloo-Zuidlaren bijeen worden gebracht. Hieronder vallen de kinderneven- en  tienerdienst, jeugdkerk U-nited, de jeugd- en tienerclubs, de soos, de jeugdredactie maar ook andere activiteiten zoals catechese en het jeugdpastoraat. Om er voor te zorgen dat alle activiteiten goed op elkaar afgestemd zijn en om onderling elkaar te inspireren en van elkaar te leren komt de Jeugdraad eens per zes weken bij elkaar en wordt er gesproken over alles wat er binnen het jeugdwerk gebeurd.

De missie, visie en doelstellingen voor de komende jaren staan verwoord in het Beleidsplan voor het Jeugdwerk. Vandaar uit worden nieuwe plannen gemaakt voor het nieuwe seizoen (zie hiervoor het jaarplan 2015-2016)
In de jeugdraad zitten vertegenwoordigers van alle werksoorten, de jeugdouderlingen Wilma de Groot, Paulien Hu-Knot, jeugddiaken Bernice Goelema en Aline Sikkema als jeugdpastoraal medewerker. Baukje Bonder en Nicoline Ool vertegenwoordigen de kindernevendienst en Gerjan Drenth is vanuit de tienerdienst aanwezig bij de vergaderingen. Marijn van der Ploeg vertegenwoordigt U-nited en ook Joost Hulsegge is aanwezig namens de Sooscommissie. Inge Goelema is vertegenwoordiger van de jongeren. Verder is ds. Wouter Slob namens de predikanten aanwezig. De jeugdraad wordt voorgezeten door Triny van der Ploeg, die ook het jeugdwerk binnen de kerkenraad vertegenwoordigd. Verder heeft het jeugdwerk een eigen penningmeester, Klaas Bakker, die voor ons een financieel oogje in het zeil houdt. Zo zijn de lijntjes kort, zijn we op de hoogte van elkaars activiteiten, brainstormen we over nieuwe plannen en wordt het jeugdwerk aangestuurd.

© 2017 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.