Centrale Jeugdraad

 • De Jeugdraad zorgt ervoor dat de jeugdwerkactiviteiten van de PKN gemeente Anloo-Zuidlaren bijeen worden gebracht. Hieronder vallen de kinderneven- en  tienerdienst, jeugdkerk U-nited, de jeugd- en tienerclubs, de soos, de jeugdredactie maar ook andere activiteiten zoals catechese en het jeugdpastoraat. Om er voor te zorgen dat alle activiteiten goed op elkaar afgestemd zijn en om onderling elkaar te inspireren en van elkaar te leren komt de Jeugdraad eens per zes weken bij elkaar en wordt er gesproken over alles wat er binnen het jeugdwerk gebeurd.

  De missie, visie en doelstellingen voor de komende jaren staan verwoord in het Beleidsplan voor het Jeugdwerk. Vandaar uit worden nieuwe plannen gemaakt voor het nieuwe seizoen (zie hiervoor het jaarplan 2015-2016)
  In de jeugdraad zitten vertegenwoordigers van alle werksoorten, de jeugdouderlingen Wilma de Groot, Paulien Hu-Knot, jeugddiaken Bernice Goelema en Aline Sikkema als jeugdpastoraal medewerker. Baukje Bonder en Nicoline Ool vertegenwoordigen de kindernevendienst en Gerjan Drenth is vanuit de tienerdienst aanwezig bij de vergaderingen. Marijn van der Ploeg vertegenwoordigt U-nited en ook Joost Hulsegge is aanwezig namens de Sooscommissie. Inge Goelema is vertegenwoordiger van de jongeren. Verder is ds. Wouter Slob namens de predikanten aanwezig. De jeugdraad wordt voorgezeten door Triny van der Ploeg, die ook het jeugdwerk binnen de kerkenraad vertegenwoordigd. Verder heeft het jeugdwerk een eigen penningmeester, Klaas Bakker, die voor ons een financieel oogje in het zeil houdt. Zo zijn de lijntjes kort, zijn we op de hoogte van elkaars activiteiten, brainstormen we over nieuwe plannen en wordt het jeugdwerk aangestuurd.

 • Bestuur Centrale Jeugdraad

  Voorzitter Paulien Hu 050 364 6083 / 06 1088 1854
  cjr@pknanloozuidlaren.nl
  Penningmeester Klaas Bakker 050 364 0318
  kbakker@pknanloozuidlaren.nl
  Jeugdouderling
  Dorpskerk (secr)
  Vacant Vacant
  Jeugdouderling Laarkerk Wilma de Groot 050 409 2817
  wdegroot@pknanloozuidlaren.nl
  Jeugdouderling Laarkerk Paulien Hu-Knot 06-10881854
  phu@pknanloozuidlaren.nl
  Jeugddiaken Bernice Goelema 050 409 2551
  bgoelema@pknanloozuidlaren.nl
  Jeugdpastoraal medewerker Aline Sikkema 06 2787 4210
  ajsikkema@pknanloozuidlaren.nl
  Tienerdiensten Gerjan Drenth 050 402 9469
  gdrenth@pknanloozuidlaren.nl
  Kindernevendienst Baukje Bonder-Huisma 050 850 3252
  bbonder@pknanloozuidlaren.nl
  Kindernevendienst Dorpskerk Nicoline van Ool 0592 612 120
  nvanool@pknanloozuidlaren.nl
  Jeugd/Tienerclubs Rejauna Sapulette 06 4651 0429
  rsapulette@pknanloozuidlaren.nl
  Kinderoppas Baukje Bonder-Huisma 050 850 3252 
  bbonder@pknanloozuidlaren.nl
  Jeugdkerk U-nited Marijn van der Ploeg 06 1565 1624
  mvdploeg@pknanloozuidlaren.nl
  Jeugdsoos Joost Hulsegge

  06 5892 0950
  jhulsegge@pknanloozuidlaren.nl
  Predikant Wouter Slob 050 409 5164
  whslob@pknanloozuidlaren.nl
 • declaraties centrale jeugdraad pkn anloo zuidlarenHeb je kosten gemaakt die betrekking hebben op de Centrale jeugdraad? Declareer dan online via deze link

   

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.