• Start
  • Catecheseprogramma

Catecheseprogramma

Basiscatechese Groep 7 en 8 van de basisschoolbasis catechese pkn anloo zuidlaren
Thema 3: De kerk en de kerkdienst
Thema 4: Grote vragen over het geloof

Dit jaar bespreken we een tweetal thema’s zodat we jullie wegwijs maken met de kerk en de kerkdienst. We bespreken de indeling van de
kerkdienst, wie doet wat? De dominee, ouderling, diaken, koster en organist? We praten over de doop en het avondmaal. Ook gaan we in op
grote vragen over het geloof; wie is God? Wat zei Jezus en hoe kijken we naar andere geloven?
Het wordt vast een leerzaam en gezellig jaar. Het catecheseprogramma start met een bijeenkomst voor de ouders, daarna vervolgen we het programma met 10 bijeenkomsten.

Data
woensdag 27 september om 19.30 -21.00 uur in
de Meent van de Laarkerk.

Catecheseavonden
woensdag 4 oktober, 18 oktober, 1 november,
15 november, 29 november, 10 januari 24
januari, 7 februari, 21 februari en 7 maart

Plaats en Tijd
19.00-20.00 uur, in de Meent van de Laarkerk

Leiding
ds. Gonny de Boer, tel. 0592-277060
hedeboer@pknanloozuidlaren.nl

 

Klas 1 en 2 Voortgezet onderwijs
Thema: Onderweg
We lezen met elkaar een paar verhalen uit de bijbel in gewone taal en proberen te achterhalen wat de betekenis ervan is voor ons leven in deze tijd. 
Ook nodigen we op een aantal avonden mensen uit die in de kerk een taak vervullen, zoals een diaken, een kerkrentmeester, een koster, een organist, om van hen te horen waarom
ze ervoor hebben gekozen zich op deze manier voor de kerk in te zetten.

Data
26 september, 10 oktober, 7 november, 21
november, 12 december, 23 januari, 6 februari,
20 februari, 6 maart en 20 maart

Plaats en Tijd
19.00 – 19.45 uur, de Zijbeuk

Leiding
ds. Robert Jan ten Have, tel. 050-4091764
rjhave@pknanloozuidlaren.nl

 

Klas 3 en 4 Voortgezet onderwijs
Thema: Levens- en geloofsvragen
We komen dit jaar bijeen om te praten over thema’s die de jongeren bezighoudt. Dat kunnen levensvragen of geloofsvragen zijn
maar ook vraagstukken uit de bijbel of uit de maatschappij. De invulling van de avond verschilt.
De voorbereiding ligt bij de jongeren zelf. Zij maken een keuze welke onderwerpen besproken worden en wat zij in het gesprek naar voren
willen laten komen. Tijdens de voorbereiding, verdieping en bespreking wordt gebruik gemaakt van moderne media.

Data

19 oktober, 16 november, 30 november, 14 december, 11 januari, 25 januari, 8 februari, 22 februari, 8 maart, 22 maart.

Plaats en Tijd
19.00 – 19.45 uur, de Meent van de Laarkerk

Leiding
ds. Jelle van Slooten
jvanslooten@pknanloozuidlaren.nl 

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.