Skip to main content

Groene gedachten (1)

blog groene gedachte pkn anloo zuidlarenHebt u ook wel eens dat je iets hoort of leest en dat je de wereld daarna met andere ogen bekijkt? Die ervaring had ik bij de inspirerende presentatie van het boek 'Groene Theologie' van Trees van Montfoort. Het doel van het boek is om ‘theologie’ groener te maken en om aan de milieubeweging te laten zien dat geloof en theologie van belang zijn in de heersende milieu- en klimaatcrisis.
Eén van de opmerkingen die me bijbleef, was: ‘Zonnepanelen leggen op het dak van de kerk en je denken niet veranderen, helpt je niet verder’. Dat zette mij aan het denken. Nou hebben we thuis toevallig dit jaar een aantal zonnepanelen laten leggen. Ik vroeg me af: Wat is nu precies onze drijfveer geweest - wat was het denken erachter? Was het om de stijgende energiekosten wat te drukken? Of om niet achter te blijven en toch in ieder geval een beetje het verbruik van fossiele brandstoffen te helpen verminderen? Had het iets te maken met geloof? Die vraag blijkt moeilijker te beantwoorden dan ik dacht.

Heeft het mijn denken inderdaad veranderd en heeft dat effect op mijn verdere gedrag? Ik kan niet zeggen dat ik een bekering heb ondergaan. Maar sindsdien worstel ik wel met die vraag. Ik kijk wel met andere ogen naar de wereld; en ook naar de Bijbel en de liederen die we zingen.
Voorlopig troost ik mezelf met de gedachte dat alle kleine beetjes helpen, ook zonder grootse visie.

Gaat dat u soms ook zo? We nodigen u graag uit om uw ‘groene gedachten’ en overwegingen ook eens te laten horen. Misschien helpen we elkaar in het denken hierover. Zullen we eens proberen een tijdje groene gedachten te laten horen in Samenklank en op de website?

We hebben van de redactie de gelegenheid gekregen om een column te plaatsen. De bedoeling is dat de pen door meerdere mensen ter hand wordt genomen - wellicht door u ook? Het moet een wat ‘lichtvoetige en hoopgevende tekst zijn die aan het denken zet en een relatie met geloof legt’ - het is geen plaats voor polemiek. Neem contact met ons op via magnuskerk-scriba@pknanloozuidlaren.nl - wanneer er keuzen gemaakt moeten worden over plaatsing of aanpassing van een tekst, zal het moderamen van de Magnuskerk daarin coördineren. De volgende keer zal ik nog wat meer toelichting geven op ‘groene theologie of ecotheologie’. Daarna is de pen aan u.

Antheunis Janse, scriba Magnuskerk