Skip to main content

Liturgisch bloemschikken

liturgisch bloemschikken

Zoals u al een aantal jaren in de kerk ziet, staat er in de veertigdagentijd tot en met de Paascyclus en in de Advents- en Kersttijd een schikking voor in de kerk (in het liturgisch centrum). De schikkingen beelden het verhaal uit m.b.t. de schriftlezingen.
Nu denkt u misschien dat dit een kant en klaar pakket is en dat je dat zo even doet.
Helaas of gelukkig, is dit niet zo.

Ik werk nu twee jaar mee in een groep van 8 vrouwen die de schikkingen voorbereiden. Janneke Middeljans, predikant uit Gieten, begeleidt ons hierbij. Janneke en Grieta hebben jaren meegewerkt om de brochure, die gemaakt werk bij de PKN, tot stand te brengen. Uit bezuinigingsoverwegingen stopte de PKN met deze brochure. De twee dames vonden dit erg jammer en wilden het in het noorden voortzetten. Ze vroegen mensen die het leuk vinden om hieraan mee te werken.
We komen één middag bij elkaar. Vooraf kijken we welke lezingen in het leesrooster centraal staan. Ook wordt er gekeken wat het alternatieve rooster te zeggen heeft. Dit lezen we van te voren en kijken we of we daar iets in kunnen vinden wat ons aanspreekt en waar we wat mee kunnen.

Voor de veertigdagentijd en de Paascylcus 2019 heeft Janine deze keer de basisvorm bedacht, het X kruis. Ook heeft zij de teksten en gedichten geschreven.
De X is de letter van Christus, het vermenigvuldigingsteken en het Romeinse cijfer tien. Tien: het getal dat staat voor de totaliteit of het geheel van iets. De X: het symbool van de goddelijke kracht, de onbekende grootheid, begrippen met betrekking tot het christendom en bovenal (naast het hart) het symbool van de Liefde.
In alle lezingen vind je Gods Liefde. Soms moet je er wel even naar zoeken, net zoals in de wereld van vandaag. Uit naam van de Liefde, luister naar de stem van je hart en toon je kracht!

Wij brainstormen zo een hele middag met elkaar en iedereen krijgt de opdracht om een zondag voor te bereiden. We bespreken waar de schikking aan moet voldoen en wat er uitgebeeld moet worden.
Ruim 6 weken voor de periode is er een minibeurs in de PKN-kerk in Gieten, waar alle stukken te zien zijn. Hier komen veel mensen kijken.
Het basissymbool, deze keer de X, kan van allerlei, liefst natuurlijke materialen, worden gemaakt. In de brochure die daarna uitgebracht wordt zijn daar allerlei voorbeelden van te zien.
Elke week wordt de schikking aangepast. Geïnteresseerden krijgen hierover uitleg wat er als ondergrond en materiaal gebruikt kan worden. Ook is er een uitleg bij over wat we proberen te vertellen met de schikking. We schrijven teksten om uit te spreken in de kerk en meestal daarbij een aantal poëtische woorden.

Het blijkt dat wij in de behoefte van veel mensen voorzien. Het boekje gaat door het hele land. We krijgen met regelmaat foto’s toegestuurd hoe anderen de schikkingen maken. Dit geeft energie om door te gaan.

De liturgische bloemschikgroep van de Magnuskerk is in ieder geval erg blij mee met dit alles en zo maken wij met elkaar de schikkingen in de kerk vanaf de eerste zondag in de veertigdagentijd.

Ik hoop dat u meekijkt naar de schikkingen in uw kerk. De symboliek die het weergeeft en de mooie woorden waarin het vertaald wordt.
Wilt u hier meer van weten dan mag u altijd contact met mij opnemen.

Ina Brandts Buys ibrandtsbuys@pknanloozuidlaren.nl

Uit de naam van de Liefde
Samen delen wij het geloof dat ons gegeven is
Wij bidden U om kracht voor behoud
Zeggen U dank voor waar U ons brengt
Tonen U dat we voor U willen gaan
Schenken elkaar de Liefde
Die nodig is om te blijven delen
Van wat ons gegeven is
Amen

Janine Knol