diaconie pkn anloo zuidlaren

15 oktober - Kerk in Actie Wereldvoedseldag
De eerste collecte is bestemd voor Kerk In Actie – Wereldvoedseldag.
Speciaal wordt uw aandacht gevraagd voor Zuid-Soedan waar vrouwen lijden onder het voortdurend geweld, discriminatie en armoede. Via de partnerorganisatie ERP worden zij ondersteund in vooral kleinschalige landbouwactiviteiten. Middels landbouw training en leveren van zaaigoed wil het ERP de armoede terugdringen. De vrouwen in Soedan hebben onze steun hard nodig.

De tweede collecte is ingelast en bestemd voor hulp aan de vluchtelingen in Griekenland op het eiland Lesbos via de Stichting Bootvluchteling.
De huidige situatie op het eiland Lesbos in

...

bevestiging ambtsdragers pkn dorpskerk zuidlarenIn de dienst van zondag 8 oktober mochten we in de Dorpskerk 4 nieuwe ambtsdragers in hun ambt bevestigen. We zijn erg blij dat we dat Herman van der Kruk en Jenneke Leefsma samen de taak van jeugdouderling op zich hebben genomen. Doortje van der Schuur keert terug als diaken en daarmee blijft het college van diakenen getalsmatig op sterkte. Wel moest er door het vertrek van penningmeester Wim Zuidersma intern wat geschoven worden, maar dat is allemaal goed gekomen omdat Jenny Bakker dat werk op zich heeft genomen. Sieger Meijer komt in de plaats van Albert Holties in het college van kerkrentmeesters. Hij neemt diens taken grotendeels over, maar het is niet uit te sluiten dat de kerkrentmeesters hun onderlinge taakverdeling nog wat herzien. Mocht het nodig

...

nederlands bijbelgenootschap pkn anloo zuidlarenHierbij nodigen wij u, als werkgroep Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) Zuidlaren, uit voor de jaarlijkse Bijbelquiz, die gehouden wordt op vrijdag 13 oktoberom 20.00 uur in de Zijbeuk aan het eind van Domineeskamp te Zuidlaren (schuin tegenover de Dorpskerk). U hoeft zich van te voren niet op te geven. Meldt u zich spontaan die avond. Naast individuen zijn er ook groepen van de verschillende kerken van Zuidlaren uitgenodigd, dus het belooft een heel gezellige en leerzame avond te worden. Jong en oud zijn hartelijk welkom. Denk niet te snel: ‘Ik ben er te jong voor’. Je steekt er altijd wat van op.
Contactpersoon, Kees Boersema, tel. 050 409 3081

nederlands bijbelgenootschap pkn anloo zuidlarenHierbij nodigen wij u, als werkgroep Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) Zuidlaren, uit voor de jaarlijkse Bijbelquiz, die gehouden wordt op vrijdag 13 oktober om 20.00 uur in de Zijbeuk aan het eind van Domineeskamp te Zuidlaren (schuin tegenover de Dorpskerk). U hoeft zich van te voren niet op te geven. Meldt u zich spontaan die avond. Naast individuen zijn er ook groepen van de verschillende kerken van Zuidlaren uitgenodigd, dus het belooft een heel gezellige en leerzame avond te worden. Jong en oud zijn hartelijk welkom.
Denk niet te snel: ‘Ik ben er te jong voor’. Je steekt er altijd wat van op.
Contactpersoon, Kees Boersema, Beukenlaan 6 Zuidlaren, tel.

...

meditatief wandelen pkn anloo zuidlarenVrijdag 20 oktoberis er weer een meditatieve wandeling onder leiding van da. Gonny de Boer. We verzamelen voor de wandeling om 11.00 uur bij de Magnuskerk, waar we een kort meditatiemoment houden rondom de paaskaars: we lezen een tekst of zingen een lied. Daarna gaan we op pad: een wandeling van ongeveer een uur. Onder het lopen is er ruimte voor stilte, aandacht voor wat groeit en bloeit, gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Na afloop is er thee of koffie, met daarbij een broodje dat u zelf mag mee brengen.

© 2017 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.