Vastenmaaltijden

vastentijd pkn anloo zuidlarenKomende woensdag begint de veertigdagentijd; de tijd waarin we toeleven op het Paasfeest. Het is een tijd van inkeer en bezinning, en sommigen benutten deze tijd om te vasten: om op bepaalde punten eens wat gas terug te nemen. Dat kan bijvoorbeeld door geen vlees te eten, niet te snoepen, niet te roken en/of te drinken, of door geen TV te kijken. Misschien zou je telefoon uitzetten zelfs een optie kunnen zijn. In deze veertigdagentijd worden er in het kader van de vasten op de woensdagen maaltijden gehouden. Natuurlijk zeer sober: we eten alleen (zelfgebakken) brood, met als luxe een beetje boter. De maaltijden zijn omlijst met een kleine liturgie. Iedere woensdag tot Pasen om 18.00 in de Magnuskerk (let op: deur aan de zijkant

...

Musical 'Op zoek naar Judas'

musical op zoek naar judas pkn anloo zuidlaren 01De Gorechtkerk (Kerkstraat 14, 9751 BD) in Haren vormt vrijdag 15 en zaterdag 16 maart aanstaande het decor van de Musical ‘Op zoek naar Judas’; een gezongen belevenis. Beide avonden wordt vanaf 19:30 uur de musical uitgevoerd. Deze zaal is open vanaf 19:00 uur.
De musical, van Gerard en Gerard Musicals (bekend van een aantal musicals in Zuidlaren), wordt vanuit de Gorechtkerk georganiseerd. De productie is in september 2018 van start gegaan met ruim 70 mensen.

Aanvullende informatie en nieuws over de musical is te vinden op: ...

Taizéviering

taize dienst magnuskerk anlooOp 3 maart is er in de avond een Taizéviering. Voorgangers zijn ds. W.H. Slob en mevr. J.H.M. Verspuij-Visser.
We komen samen in de Magnuskerk om te zingen, te luisteren, muziek te maken, te bidden en ook om stil te zijn. De dienst begint om 19.00 uur en is voorbereid door Taizégangers.

Aan het eind van de middag zal de muziekgroep oefenen. Ook zangers zouden kunnen repeteren, om dan samen, voorafgaand aan de dienst, de maaltijd te gebruiken. Wie belangstelling heeft kan zich opgeven bij Margeet Verspuij of Wouter Slob.

Gezamenlijke gemeentevergadering

gemeente vergadering pkn anloo zuidlarenOp woensdag 13 maartwordt de jaarlijkse federatieve gemeenteavond gehouden. We hopen dan met elkaar stil te staan bij ‘lang leve de kerk’. Het onderwerp zal worden ingeleid door da. Saskia van Meggelen, sinds maart 2018 de voorzitter van de landelijke PKN kerken.

De avond wordt gehouden in de Dorpskerk en begint om 19.30 uur met een korte vesper. Na een kopje koffie of thee houdt da. Van Meggelen om 20.15 uur een korte voordracht over ’leve de kerk’, gevolgd door een discussie over dit onderwerp. De avond wordt om 21.15 uur afgesloten met een hapje en een drankje.

Mocht u vervoer nodig hebben en dit niet zelf kunnen regelen, dan kunt u

...

Liturgisch bloemschikken

liturgisch bloemschikken

Zoals u al een aantal jaren in de kerk ziet, staat er in de veertigdagentijd tot en met de Paascyclus en in de Advents- en Kersttijd een schikking voor in de kerk (in het liturgisch centrum). De schikkingen beelden het verhaal uit m.b.t. de schriftlezingen.
Nu denkt u misschien dat dit een kant en klaar pakket is en dat je dat zo even doet.
Helaas of gelukkig, is dit niet zo.

Ik werk nu twee jaar mee in een groep van 8 vrouwen die de schikkingen voorbereiden. Janneke Middeljans, predikant uit Gieten, begeleidt ons hierbij. Janneke en Grieta hebben jaren meegewerkt om de brochure, die gemaakt werk bij de PKN, tot stand te brengen. Uit bezuinigingsoverwegingen stopte de PKN met deze brochure. De twee dames vonden dit erg jammer en wilden het in het noorden voortzetten. Ze vroegen

...

© 2019 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.