Basiscatechese groep 7 en 8 basis onderwijs

de Meent
Datum: woensdag 29 november 2017 19:00

Locatie: Leerhuis

basis catechese pkn anloo zuidlarenThema 3: De kerk en de kerkdienst
Thema 4: Grote vragen over het geloof

Dit jaar bespreken we een tweetal thema’s zodat we jullie wegwijs maken met de kerk en de kerkdienst. We bespreken de indeling van de
kerkdienst, wie doet wat? De dominee, ouderling, diaken, koster en organist? We praten over de doop en het avondmaal. Ook gaan we in op
grote vragen over het geloof; wie is God? Wat zei Jezus en hoe kijken we naar andere geloven?
Het wordt vast een leerzaam en gezellig jaar. Het catecheseprogramma start met een bijeenkomst voor de ouders, daarna vervolgen we het programma met 10 bijeenkomsten.

Data
woensdag 27 september om 19.30 -21.00 uur in
de Meent van de Laarkerk.

Catecheseavonden
woensdag 4 oktober, 18 oktober, 1 november,
15 november, 29 november, 10 januari 24
januari, 7 februari, 21 februari en 7 maart

Plaats en Tijd
19.00-20.00 uur, in de Meent van de Laarkerk
Leiding
ds. Gonny de Boer, tel. 0592-277060
hedeboer@pknanloozuidlaren.nl

 

E-mail
hedeboer@pknanloozuidlaren.nl

 

Alle datums


  • woensdag 4 oktober 2017 19:00 - 20:00

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.