• Start

God met ons

god met ons pkn anloo zuidlarenOp vijf donderdagavonden in januari, februari en maart hoop ik het boekje ‘God met ons’ te bespreken. Hierin gaat de voormalige aartsbisschop van Canterbury, Rowan Williams, in op de betekenis van kruis en opstanding in het christelijk geloof. Daarbij besteedt hij zorgvuldig aandacht aan de context van toen én aan de context van vandaag. Al met al laat dit boek op een nieuwe, creatieve en spirituele manier zien hoe er een God is die mensen bemint. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij het boek zelf voor € 14,90 aanschaffen. Het is verschenen bij Berne Media; wij gebruiken de tweede druk. I

De bijeenkomsten vinden plaats op: donderdag 17 januari, 7 februari, 7 maart, 21 maart en 11 april.
Locatie: de Zijbeuk
Aanvang: 20.00 uur
Informatie en opgave bij ds. Robert-Jan ten Have, 050 409 1764 of rjhave@pknanloozuidlaren.nl.

Oecumenische dienst in de Laarkerk

raad van kerken pkn anloo zuidlarenOp zondag 20 januari om 10.00 uur vieren we een oecumenische dienst in de Laarkerk ter gelegenheid van de Week van Gebed voor de eenheid. De dienst wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Zuidlaren - Anloo, waarin de protestantse gemeenten van Anloo en Zuidlaren en de Rooms Katholieke parochie van Zuidlaren samenkomen. Thema is dit jaar ‘Recht voor ogen’, ontleend aan woorden uit Deuteronomium 16: ‘Zoek het recht en niets dan het recht’. Het materiaal voor de gebedsweek is deze keer samengesteld door een voorbereidingsgroep uit Indonesië. Voorgangers in de dienst zijn ds. Jelle van Slooten en da. Gonny de Boer, samen met leden uit de Franciscusparochie en de Dorpskerk. Een gelegenheidskoor wordt geleid door Wim Opgelder.
We hopen elkaar in deze dienst te ontmoeten!

 

Kijken en lezen

Bijbel kijken lezen pkn anloo zuidlarenDe Bijbel heeft kunstenaars de eeuwen door gefascineerd en geïnspireerd. Op twee avonden wil ik met u kijken naar bijbelverhalen door de ogen van schilders. Iedere avond behandelen we een bijbelverhaal, dat op verschillende manieren is uitgebeeld. We gaan kijken wat de beelden bij ons oproepen en wat ze te zeggen hebben over het verhaal. Soms laat een schilderij ons dingen zien, die we anders niet hadden opgemerkt: soms brengen de beelden ons dichterbij het verhaal, en soms roepen ze nieuwe vragen op. Ik hoop op boeiende gesprekken naar aanleiding van woord en beeld! Er is ruimte voor maximaal 11 deelnemers, dus graag even van te voren opgeven.

Data: woensdagavond 30 januari en 13 februari
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: Torenkamer Magnuskerk
Informatie en opgave bij da. Gonny de Boer: hedeboer@pknanloozuidlaren.nl

Theateravond: ‘Francesco’

FTheateravond Francesco pkn anloo zuidlaren 01ranciscus van Assisi (1181 – 1226) is voor velen een bekende naam. Maar wat dreef hem? In een twee uur durende voorstelling (met pauze) brengt Peter Vermaat zijn verhaal tot leven. Francesco leefde in de middeleeuwen, een wonderlijke wereld, met zijn stedenoorlogen en kruistochten, zijn strijd tussen paus en keizer. Hij was een dromer van ridder-idealen en van Vrouwe Armoede. Was hij een dwaas, een revolutionair, of niets van dat al…? Zoveel mogelijk trouw aan de historie vertelt Peter Vermaat over Francesco, een door en door middeleeuws mens die ons zowel fascineert als afschrikt.
Franciscus was een onvermoeide ijveraar die vrede aanbood aan de Sultan van Jeruzalem. De kracht van de verbeelding werkte in hem.
Peter Vermaat is dichter-verteller, poppenspeler-theatermaker. In deze voorstelling visualiseert hij zijn verhaal met karakteristieke poppen en objecten. Zie ook: www.petervermaat.nl.

Datum: woensdag 13 februari 2019
Locatie: Ontmoetingskerk
Aanvang: 20.00 uur
De toegang is vrij, maar een gift wordt op prijs gesteld.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.