• Start

week van het gebed pkn anloo zuidlarenDe 'Week van Gebed' wordt dit jaar gehouden van 21-28 januari 2018. Deze wordt georganiseerd in vele plaatsen en door vele kerken.
Voor Zuidlaren vindt deze bijeenkomst plaats op donderdag 25 januari om 19.30 uur in  de Meent.
Hiervoor zijn de gemeenteleden van alle kerken in Zuidlaren uitgenodigd. Graag sluiten we ons aan bij miljoenen Christenen, die wereldwijd in januari samen komen om te bidden.
Ieder jaar dragen kerken uit een ander land de teksten aan voor het gebedsmateriaal. Het thema is dit jaar: 'Recht door zee' en is aangeleverd door kerken afkomstig uit het Caribisch gebied. Zij hebben het thema van de bevrijding van het volk Israël uit de slavernij centraal gesteld. Zo staan we tijdens de 'Week van Gebed' niet alleen met zoveel mogelijk verschillende Nederlandse kerken stil bij hetzelfde thema, maar weten we ons ook verbonden met Gods gemeente wereldwijd. 

Meer informatie: Herre Steegenga h.steegenga@pknanloozuidlaren.nl

dorpskerk zuidlarenOp zondag 28 januari wordt er een gezamenlijke Thomasviering gehouden in de Dorpskerk. Thomasvieringen zijn komen overwaaien uit het Finse Helsinki en worden op verschillende plaatsen in Nederland gehouden. Ze bieden een thuis voor zoekers en twijfelaars. Thomas was een volgeling van Jezus die twijfels en vragen had: hij was een ‘ongelovige gelovige’.

De Thomasvieringen bieden ruimte en respect voor ieders eigen beleving. In een sfeer van openheid wordt er gevierd aan de hand van uiteenlopende thema’s. Het thema is deze keer ‘keuzes maken’. Het hart van de viering is niet de preek, maar de ‘heilige chaos’. In die ‘heilige chaos’ mogen de deelnemers aan de viering op verschillende plaatsen in de kerk op hun eigen manier aan de slag gaan: de stilte zoeken, aan een stille wanddiscussie meedoen, voorbeden schrijven, creatief aan de slag met het thema. Er mag veel, er moet niets. De viering begint om 19.00 uur en wordt geleid door da. Gonny de Boer.

gasthuis groningerstraat pkn 0anloo zuidlarenAls je van Midlaren naar Zuidlaren rijdt, kom je langs een langwerpig bouwwerk , dat zo dicht op de weg staat, dat het een wonder is dat er geen auto’s tegenaan botsen. Misschien weet u nog de oorspronkelijke bestemming ervan, nl. het Gasthuis.

Er zijn niet veel mensen meer die ooit een actieve bemoeienis met dat gebouw hebben gehad. Henk Zuidersma is misschien nog de enige die daarover iets kan zeggen. Hij was voorzitter van de diaconie van de Hervormde Gemeente van Zuidlaren en in die hoedanigheid werd hij geconfronteerd met het feit dat het huis niet meer voldeed aan de eisen des tijds en dat het dus gesloten moest worden. Henk heeft op 25 oktober 1967 voor het laatst de sleutel in het slot gestoken en daarmee kwam er een einde aan het doel waarvoor het ooit gebouwd is.

Op de gemeenteavond van 13 februari 2018 zal Henk Zuidersma vertellen over het Gasthuis en diens kleurrijke bewoners; de diaconale bemoeienis ermee; de bestuurlijke perikelen, etc. Hij heeft een schat aan verhalen.

Tineke Homan is bezig beeldmateriaal te verzamelen, waarmee het verhaal van Henk geïllustreerd wordt. Bovendien zijn er nog enkele voorwerpen uit het gasthuis die we tentoon willen stellen.

Het eerste deel van de avond is gewijd aan het verleden, maar daar blijven we niet in steken. Nog steeds heeft de diaconie een taak in deze wereld en onze eigen omgeving en daarover gaan we in het tweede deel nog wat vertellen.

We houden deze avond in de Dorpskerk, waarvan we het koor zo inrichten dat er ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan. Ook aan het programma kunt u zien dat wij geen statische bijeenkomst voor ogen hebben.

Hieronder treft u het programma in hoofdlijnen;
19.30 uur inloop met een kopje koffie met iets lekkers.
20.00 uur opening van de avond en het verhaal van het Gasthuis.
21.00 pauze met glaasje wijn of iets fris.
21.30 De diaconie nu en ook onze kerk anno 2018.
22.00 sluiting van de avond en degene die wil kan even napraten.

U wordt van harte uitgenodigd voor deze avond op 13 februari

Foto met toestemming overgenomen van: www.oudzuidlaren.nl 

magnuskerk anlooZondag 11 februari is er na de ochtenddienst en het koffiedrinken weer een gemeentevergadering over een aantal onderwerpen waarover de wijkraad graag met u in discussie wil gaan.

De volgende onderwerpen willen wij in ieder geval aan u voorleggen:

  1. Doorgaan of afschaffen van de jaarlijkse Drentse dienst in de Magnuskerk;
  2. Inrichten van de ruimte onder de toren. Hoe welkom is onze entree?
  3. Als kerk ‘Open Huis’ zijn. Mogelijk in breder verband ook kijken naar onze communicatie naar buiten;
  4. Hoe duidelijk is het informatiepaneel buiten de Magnuskerk;
  5. Het starten van een Ruilkast/Spullenkast onder de toren;
  6. De financiële situatie van de Magnuskerk; mede ook met de resultaten van de actie Kerkbalans 2018.

U wordt allen van harte uitgenodigd mee te praten en mee te denken over de toekomst van onze gemeente.

Namens de wijkraad van de Magnuskerk,
Bert Huisman, voorzitter b.huisman@pknanloozuidlaren.nl

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail

© 2017 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.