• Start

Kerkbalans 2019

kerkbalans 2019 pkn anloo zuidlarenIn januari gaat de Actie Kerkbalans 2019 weer van start. Voor de campagne van 2019 is het thema ‘Geef voor je Kerk’.
Onderhoud van de gebouwen, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. De kerk krijgt geen subsidie en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken gemeenteleden, van mensen zoals u. Draagt u de kerk een warm hart toe? Doe dan mee aan Kerkbalans 2019 en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.

Namens de Colleges van Kerkrentmeesters,
Magnuskerk - Anne Schreur anneschreur@pknanloozuidlaren.nl
Laarkerk - Klaus Scholte klausscholte@pknanloozuidlaren.nl
Dorpskerk - Bert Verboom bertverboom@pknanloozuidlaren.nl

Magnuskerk
De vrijwilligers die helpen bij de actie Kerkbalans kunnen hun enveloppen ophalen in de Magnuskerk op donderdagavond 17 januari tussen 19.00 en 20.00 uur. Het terugbrengen van de toezeggingen is op maandagavond 4 februari ook tussen 19.00 en 20.00 uur.

Laarkerk
De vrijwilligers die helpen bij de actie Kerkbalans kunnen hun enveloppen maandag 21 januari tussen 19.00 en 20.00 uur ophalen in De Meent. Inleveren van de formulieren: donderdag 31 januari tussen 19.00 en 20.00 uur.
Tevens zijn wij nog op zoek naar een paar vrijwilligers voor Westlaren, Zuid-Es, Centrum en Annen die de formulieren willen bezorgen en weer ophalen. U kunt hiervoor contact opnemen met Klaus Scholte van de Laarkerk, 050 409 3223.

Dorpskerk
De vrijwilligers van de Dorpskerk worden uitgenodigd om op woensdag 16 januari de enveloppen op te halen. Deze graag weer inleveren op woensdag 30 januari. Beide dagen tussen 19.00 en 20.00 uur in de Zijbeuk.

Periodieke gift
Waarschijnlijk wist u al dat uw giften, dus ook uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan de kerkelijke gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift ? Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de gemeente (of diaconie) schenkt. Voor een periodieke gift hoeft u niet meer naar de notaris. U kunt een periodieke gift zelf vastleggen in een overeenkomst. Ook onze gemeenten bieden die mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel (of een deel hiervan) ten goede te laten komen aan uw gemeente, dan kunt u uw bijdrage aan de gemeente verhogen zonder dat het u meer kost. Het overwegen waard.

Voor meer informatie kunt u bij bovenstaande vertegenwoordigers van de Colleges van Kerkrentmeesters van uw betreffende kerk terecht.

Theologische filosofie: John D. Caputo

hopeloos hoopvol pkn anloo zuidlarenOoit leverde de filosofie vooral religiekritiek en hielden weldenkende mensen zich niet meer met het geloof bezig. De laatste jaren is daar een opvallende verandering in gekomen. Een aantal filosofen heeft opnieuw grote belangstelling voor het christelijk geloof en opent daarbij allerlei ongedachte ruimtes. Een belangrijke denker hierbij is de Amerikaan John D. Caputo die vanuit de filosofie opkomt voor het geloof. Maar niet op de manier die hem als katholiek kind ooit is bijgebracht, ook niet op de manier die hij als aspirant-kloosterling geacht werd na te volgen. Stevig door de filosofische kritiek heengegaan ziet Caputo wel degelijk veel zeggingskracht in het geloof. In pakkend engels zegt hij ‘God doesn’t exist, He insists’ (in het nederlands klink dat iets minder pakkend: God bestaat niet, maar dring aan). In drie samenkomsten bespreken we stukken uit zijn boekje ‘Hopeloos hoopvol; Belijdenissen van een postmoderne pelgrim’ (Skandalon, 2017). Herkennen we ons in zijn ideeën; zijn ze inspirerend of lijken ze doodlopende wegen? Ieder die belangstelling heeft voor meer filosofische vragen aan het geloof: erbij zijn!

Gespreksleider is ds Wouter Slob, 050 409 5164 of whslob@pknanloozuidlaren.nl.
Data: 16, 30 januari en 13 februari.
Plaats: De Meent. Tijd: 20.00 - 22.00 uur.

God met ons

god met ons pkn anloo zuidlarenOp vijf donderdagavonden in januari, februari en maart hoop ik het boekje ‘God met ons’ te bespreken. Hierin gaat de voormalige aartsbisschop van Canterbury, Rowan Williams, in op de betekenis van kruis en opstanding in het christelijk geloof. Daarbij besteedt hij zorgvuldig aandacht aan de context van toen én aan de context van vandaag. Al met al laat dit boek op een nieuwe, creatieve en spirituele manier zien hoe er een God is die mensen bemint. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij het boek zelf voor € 14,90 aanschaffen. Het is verschenen bij Berne Media; wij gebruiken de tweede druk. I

De bijeenkomsten vinden plaats op: donderdag 17 januari, 7 februari, 7 maart, 21 maart en 11 april.
Locatie: de Zijbeuk
Aanvang: 20.00 uur
Informatie en opgave bij ds. Robert-Jan ten Have, 050 409 1764 of rjhave@pknanloozuidlaren.nl.

Oecumenische dienst in de Laarkerk

raad van kerken pkn anloo zuidlarenOp zondag 20 januari om 10.00 uur vieren we een oecumenische dienst in de Laarkerk ter gelegenheid van de Week van Gebed voor de eenheid. De dienst wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Zuidlaren - Anloo, waarin de protestantse gemeenten van Anloo en Zuidlaren en de Rooms Katholieke parochie van Zuidlaren samenkomen. Thema is dit jaar ‘Recht voor ogen’, ontleend aan woorden uit Deuteronomium 16: ‘Zoek het recht en niets dan het recht’. Het materiaal voor de gebedsweek is deze keer samengesteld door een voorbereidingsgroep uit Indonesië. Voorgangers in de dienst zijn ds. Jelle van Slooten en da. Gonny de Boer, samen met leden uit de Franciscusparochie en de Dorpskerk. Een gelegenheidskoor wordt geleid door Wim Opgelder.
We hopen elkaar in deze dienst te ontmoeten!

 

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.