• Start

Vrijwilligersavond Laarkerk

vrijwilligers avond laarkerk zuidlaren 2019Zaterdag 11 mei, Vrijwilligersavond 
Alle vrijwilligers van de Laarkerk in het zonnetje

Op zaterdag 11 mei bent u van harte welkom om 17.30 uur.
U wordt ontvangen met een drankje en er is een warm en koud buffet. Tevens wordt er een programma georganiseerd voor de ontspanning. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we elkaar kunnen ontmoeten; daar is ook volop ruimte voor.

Waarom wordt deze avond georganiseerd?
Als vrijwilliger bent u/jij onmisbaar in de organisatie. Zonder vrijwilligers is er geen gemeente. Dankzij u gebeurt er zoveel in en om de kerk.
Wij willen u/jou daarvoor van harte bedanken!
U kunt zich opgeven als u als vrijwilliger actief bent; en dan maakt het niet uit wát u doet. Dus alle hulpkosters, koffieschenkers, ouderlingen, diakenen, pastoraal medewerkers, kerkrentmeesters, administratieve ondersteuners, schoonmakers, tuinploegleden, drukkers, archivarissen, sectieleden, leden van de CJR, penningmeesters van commissies, secretarissen en secretaressen, collectanten, rommelmarktmedewerkers, medewerkers betrokken bij alleengaanden, eredienstleden, beameraars, beeldregisseurs, powerpoint makers, kindernevendienstleden, oppassers, lectoren, liturgisch bloemschiksters, organisten, medewerkers zondagsbrief, rijders voor de autodienst, redactieleden Samenklank, medewerkers website, United, Cantazet en leden van werkgroepen en commissies die niet genoemd zijn, worden bij deze uitgenodigd.
Opgeven kan tot uiterlijk donderdag 8 mei bij Wia en Peter Blink, liefst via de mail: demeent@laarkerk.nl
Bellen mag ook: 06 37338897

Fotoboekje rommelmarkt

fotoboekje rommelmarkt pkn anloo zuidlarenWilt u zelf ook een exemplaar ontvangen van het fotoboekje wat Rindert Visser heeft ontvangen na 25 jaar voorzitterschap, dan kan dat. U kunt de bestelling doen bij Trienke Neutel, telefoon: 050 - 2307949 of via e-mail: tneutel@pknanloozuidlaren.nl
Prijzen variëren van ongeveer € 17,50 voor een klein exemplaar tot ongeveer € 35,- voor een exemplaar op A4-formaat. Prijs hangt af van het aantal bestellingen. Bestellen kan tot maandag 13 mei.

Lucette van der Berg, Mir lebn eybik!

zondagmiddag synagoge pkn anloo zuidlarenZondagmiddag in de synagoge Zuidlaren.
28 april 2019, 15.00 uur.
Lucette van der Berg, Mir lebn eybik! (wij leven eeuwig) theatervoorstelling met Jiddische liederen.

Met het oog op de komende 4 mei herdenkingen hebben we Lucette van der Berg uitgenodigd voor ons Jiddische liederen over vergankelijkheid te komen zingen.
Lucette van den Berg is één van de toonaangevende stemmen van de nieuwe generatie jiddische zangeressen. Ze heeft opgetreden in theaters, concertzalen en festivals in Europa en Noord-Amerika. Al op jonge leeftijd wist ze, dat muziek haar leven zou worden.

Al op 18 jarige leeftijd startte zij met haar studie klassiek zang aan het conservatorium van Zwolle en later Amsterdam, won een tweede plaats bij het Euregio Vocalisten Concours en legde zich toe op liedrecitals en oratorium, terwijl zij in haar studeerkamer, voor haar eigen plezier, jiddische liedjes begon te zingen.
Maar gaandeweg ontdekte Lucette dat de klassieke muziek haar niet de ruimte gaf aan haar creatieve, scheppende kant.

Lees meer: Lucette van der Berg, Mir lebn eybik!

Mannenavond Hooghoudt

hooghoudt world servants anloo zuidlarenOp vrijdagavond 10 mei staat er een mannenavond gepland, wegens het succes van de vorige keer wordt er dit jaar weer een uitstapje naar Hooghoudt georganiseerd. We verzamelen om 19.30 uur bij de Laarkerk om vervolgens per bus naar Hooghoudt af te reizen. Het kost €25,- per persoon en de opbrengst gaat naar de 'Ghana reis'  van World Servants.
Graag opgeven als je mee wilt via kirsten@worldservantsanloozuidlaren.nl en hopelijk tot 10 mei!

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail

© 2019 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.